Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony


Zgodnie z art.6 ust.1 pkt.4 lit.a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz..U. z 2001r. Nr 112, poz.1198, z 2002r. Nr 153, poz.1271, z 2004r. Nr 240, poz. 2407 oraz  z 2005r.Nr 64, poz.565 i Nr 132, poz.1110)udostępnieniu podlega informacja publiczna,  w szczególności o danych publicznych, w tym:
a)treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

-treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
-dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-04
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-04 13:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 10:45
Plany Kontroli na 2010r.
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-08-11 10:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-14 12:56

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-26 11:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 10:51
KONTROLE WEWNĘTRZNE

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-02-14 12:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-15 12:21

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowdzonej w 2010 roku w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, kontrola dotyczyła kontroli gospodarowania mieniem w latach 2008-2009
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-24 11:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-24 12:05

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej, kontrola dotyczyła ,, Prawidłowości gospodarowania mieniem w latach 2008-2009
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-24 11:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-24 12:19
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w 2010r. w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej

więcej informacji z wystąpienia kliknij

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w 2010r. w Zespole Szkół Specjalnych w Rawie Mazowieckiej

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-02-14 12:29
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-15 12:39

 
Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w 2010r. w Liceum Ogólnokształcącym im.Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej 
 

drukuj ()


Wystąpienia pokontrolne za 2009r.  

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej Pani Anna Idzikowska
z dn. 08.06.2010r. ZPS.ZK.0913-1/09 za okres objety kontrolą: 01.01.2009r. -31.10.2009r.

 
więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego
kliknij tutaj

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-24 11:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 10:49

Archiwum  

Kontrola w jednostkach organizacyjnych 
Plany Kontroli na 2009r.  

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-18 11:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-18 11:41

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-18 09:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 11:35

plik do pobrania- Plany kontroli na 2008r.

drukuj (plik do pobrania- Plany kontroli na 2008r.)

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2005-09-08 14:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-01 11:19

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-08-11 11:26

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-21 10:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-15 12:45

 


Wystąpienia pokontrolne z kontroli wewnętrznych  2009r. 


Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej z dn.04.12.2009r.(skrót)  

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Panią instytucji kultury w zakresie wydatków rzeczowych w roku 2008 stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.

Wynikały one z nieprzestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów:
 
więcej informacji z wystąpienia pokontrolego kliknij tutaj

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-02-08 09:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-15 12:25
 Wystąpienie pokontrolne  do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Rawie Mazowieckiej za 2009r. z dn.29.07.2009r. (skrót).
Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wydatków rzeczowych w roku 2008 stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.
Wynikały one przede wszystkim z wadliwej interpretacji i niewłaściwego stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania jednostki oraz nieuważnego analizowania dokumentów księgowych.
 
wiecej informacji z wystąpienia pokontrolego kliknij tutaj

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-15
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-15 16:10
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-08 10:09

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-08-11 11:27

Wystąpienie pokontrolne do  Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej za 2009r. z dn.03.09.2009r.(skrót)
 
Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Panią
Poradni w zakresie poniesionych wydatków rzeczowych w roku 2008 stwierdzono,
iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.
Wynikały one z nieprzestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów :

wiecej informacji z wystąpienia pokontrolnego kliknij tutaj

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-16 09:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 11:27
Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej za 2009r.z dn.22.07.2009r.(skrót)
 
Na podstawie protokółu z kontroli przeprowadzonej w kierowanym przez Panią Urzędzie w zakresie „Wydatków rzeczowych w roku 2008”, Zarząd Powiatu Rawskiego pozytywnie ocenia funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w tym zakresie. Stwierdza się jedynie nieznaczne uchybienia nie mające zasadniczego wpływu na dokonywanie wydatków ze środków publicznych.
więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego kliknij tutaj  

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-16 10:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-18 10:22
Wystąpienie pokontrolne  do Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  w Rawie Mazowieckiej  za 2009r.z dn.22.06.2009r. (skrót).

 Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wydatków rzeczowych w roku 2008 stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.Wynikały one z nieprzestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów .

Wiecej informacji z wystapienia pokontrolnego kliknij tutaj

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-16 15:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-16 15:44
Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej za 2009r. z dn.05.05.2009r.(skrót)

 Na podstawie ustaleń z przeprowadzonej kontroli kompleksowej przez zespół kontrolny w kierowanej przez Panią od dnia 1 września 2007r. jednostce, w zakresie gospodarki finansowej w roku 2007 stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.Wynikały one przede wszystkim z wadliwej interpretacji i niewłaściwego stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania jednostki.

Więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego kliknij tutaj

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-17 13:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-17 13:46

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej za 2009r. z dn.22.05.2009r.(skrót)

 Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wydatków rzeczowych w roku 2008 stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.
Wynikały one z nieprzestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, a ściślej mówiąc:
 
Więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego kliknij tutaj 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-18 10:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-18 11:06

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej za 2009r. z dn.08.06.2009r.(skrót)

 Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wydatków rzeczowych w roku 2008 stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.

 Wynikały one z nieprzestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, a ściślej mówiąc:  

Więcej informacji z wystąpienia pokontrolego
kliknij tutaj  


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-18 10:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 11:21

Wystąpienia pokontrolne z kontroli wewnętrznych


Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-10 12:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-15 12:38

Wystąpienie pokontrolne za 2007r.  do Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  (skrót).

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybieni
a.

wiecej informacji z wystąpienia pokontrolego kliknij tutaj

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-03-12 11:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-15 16:11

 

Wystąpienie pokontrole za 2007r. do Dyrektora L.O im.Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej.(skrót)

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia

wiecej informacji z wystąpienia pokontrolego   kilknij tutaj

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-12-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-03-12 09:38
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 09:34

 

 

Wystąpienie pokontrolne  do  Dyrektora Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. (skrót)

Na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej w dniach 24,26,29,30 listopada, 1,3,6,7 grudnia 2004r. w zakresie „Naliczania i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w roku 2004” w kierowanej przez Panią jednostce  stwierdzono nieprawidłowości, a mianowicie w:

wiecej informacji z wystąpienia pokontrolego kliknij tutaj

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-10 12:13
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-16 12:28

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-10 13:06

 

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. (skrót)

Na podstawie protokółu kontroli przeprowadzonej w dniach 7,9-11,14-18,21 marca 2005r. w zakresie „racjonalności wydatków rzeczowych w roku 2004” w kierowanej przez Panią jednostce stwierdzono, iż w wyniku czynności kontrolnych wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia. Wynikały one przede wszystkim z nieznajomości przepisów, ich wadliwej interpretacji oraz braku stosownych procedur kontroli finansowej.Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

wiecej informacji z wystąpienia pokontrolego kliknij tutaj

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-10 13:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-29 09:34

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-10 13:46

Wystąpienie  pokontrolne do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.(skrót)

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanym przez Pana Urzędzie w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz zatrudniania i wynagradzania pracowników stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.

wiecej informacji z wystąpienia pokontrolego kliknij tutaj

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-10 13:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-16 16:23

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-10 15:41

Wystąpienie  pokontrolne do Dyrektora Liceum Ogólnokształcacego  w Rawie Mazowieckiej.(skrót)

 

 

Na podstawie protokółu kontroli przeprowadzonej w dniach  15-17,20-22 września, 6-7,12-15 października 2004r. w zakresie „ Racjonalność wydatków rzeczowych w roku 2003 ” w kierowanej przez Pana jednostce stwierdzono nieprawidłowości, a mianowicie  w :

wiecej informacji z wystąpienia pokontrolego kliknij tutaj

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-12-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-10 15:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-16 16:38

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-11 10:23

Wystąpienie pokontrolne do  Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Rawie Mazowieckiej.(skrót)

Na podstawie przeprowadzonej kontroli przeprowadzonej w dniach 9-12, 15-16, 18-19, 22, 25-26, 31 marca, 6-8 kwietnia 2004r.  w zakresie „Racjonalności wydatków rzeczowych w roku 2003”wkierowanej przez Panią jednostce stwierdzono nieprawidłowości, a mianowicie:

więcej informacji z wystąpienia  pokontrolnego kliknij tutaj

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-11 10:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-06 13:47

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-14 09:01

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej .(skrót)

Na podstawie protokółu kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 20,21,25 listopada oraz 1 i 2 grudnia 2003r.  w zakresie „ Naliczania i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w roku 2002”w kierowanej przez Pana jednostce stwierdzono nieprawidłowości, a mianowicie.

więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego kliknij tutaj

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-12-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-14 09:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 11:28

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Zespołu Szkół Pondagimnazjalnych w Białej Rawskiej. (skrót)

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.

wiecej informacji z wystąpienia pokontrolnego kliknij tutaj

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-12-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-14 09:38
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 11:35

 

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.(skrót)

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.

więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego kliknij tutaj

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-12-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-14 09:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 11:39

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-14 09:30

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej .(skrót)

 

Zarząd Powiatu Rawskiego, na podstawie ustaleń kontroli zawartych w Protokole kontroli okresowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stwierdza, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły w funkcjonowaniu Zakładu nieprawidłowości.

więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego kliknij tutaj

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-12-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-14 09:31
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 11:52

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-14 09:37

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej (skrót).

Na podstawie ustaleń podczas kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie „racjonalności wydatków rzeczowych w roku 2004” w kierowanej przez Panią jednostce  ustalono, iż wykazane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości i uchybienia, do usunięcia których została Pani zobowiązana zostały  usunięte.

więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego kliknij tutaj

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-12-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-11-12 13:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 13:21

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.(skrót)

Na podstawie ustaleń podczas kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce  w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  oraz za pracę w dni wolne od pracy w roku 2005.

więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego  kliknij tutaj

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-12-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-11-13 11:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 13:25

Wystąpienie  pokontrolne do Dyrektora Zespołu Szkół -Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im.Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.(skrót)

 Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.

 więcej informacji z wystąpienia pokontrolnego  kliknij tutaj


Metryka

 • data wytworzenia: 2008-12-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-11-13 12:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 11:19

pliki do pobrania- wystąpienia pokontrolne z kontroli zewnętrznych za 2004r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-10-30 10:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-30 10:19

Informacje pokontrolne - projekty unijne -2009r.  

Informacja pokontrolna  nr 77/209   Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopenika ul.Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka 
 

Nazwa projektu:,,Sukces w szkole zawodowej szansa na rynku pracy"

Numer projektu:WND-POKL.09.02.00-10-014/08
Działanie 9.2 :Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa  zawodowego

Priorytet IX :Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-26
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-26 11:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-11 11:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15755
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-10 11:37:37