Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe  o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym,

b) umiejętność obsługi komputera oraz programów komputerowych : MS OFFICE (w szczególności  WORD, EXEL) – w zakresie podstawowym,

c) znajomość ustawy – zamówienia publiczne,

d) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

e) dobry stan zdrowia

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.  

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowanie dokumentacji przetargowych,

b) prowadzenie rejestru zapotrzebowania na artykuły materiałowo-techniczne,

c) prowadzenie ewidencji zakupu i wydawanie środków wynikających z rozporządzenia bhp,

d) udział w przygotowaniu imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe,

e) obsługa komputera, faxu, kopiarki.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) kwestionariusz osobowy

e)zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności

f)zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Oddziale Obsługi w terminie do dnia 28 sierpnia 2007 roku.  (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Starosta  Rawski

(-) Józef Matysiak

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2007-07-16
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-07-16 12:07
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-16 13:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5753
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-16 13:56:05