Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.41.2018.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 30.10.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2 do zasilania działki nr ew. 212/2 Łaszczyn gm. Cielądz na działkach nr ew. 217, 212/2 obręb 0010 Łaszczyn gm. Cielądz
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 26.11.2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-05 16:05
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 15:41

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.poz.1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.40.2018.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 12.10.2018 r., uzupełniono dn. 25.10.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
ul. Tuwima 58,
90-021 Łódź
4. Opis projektowanego obiektu - Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm na działkach nr 39, 16/2, 17,obręb nr 33 w m. Żelazna i dzn nr 615,450 w obrębie ewidencyjnym nr 11- Lubania w jednostce ewidencyjnej Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 19.11.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-10-31 10:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-19 13:54

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.38.2018.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 08.10.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV w gminie Biała Rawska na działkach nr ew. 160/2, 161/1, 162, obręb 9 Chodnów, działkach nr ew. 93, 98, 99, 102/1, 107, 108, 109, 110, 113/1, 113/2, 113/3, 115 obręb 59 Nowy Chodnów, na działce nr ew. 1/2 obręb 45 Szczuki.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 23.10.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-10-09 16:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-31 13:25

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.37.2018.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 04.10.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź
90-021 Łódź
ul. Tuwima 58
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXs 4x240 mm2 na działce nr ew. 99 obręb Rylsk gm. Regnów.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 29.10.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-10-08 07:46
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-31 13:16

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.36.2018.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 04.10.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
oddział Łódź 90-021
Łódź ul. Tuwima 58
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXs 4x240 mm2 na działce nr ew. 138 obręb Sławków gm. Regnów.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 29.10.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-10-08 07:40
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-31 12:49

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.35.2018.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 28.09.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska
ul. Jana Pawła II
57 96-230 Biała Rawska
4. Opis projektowanego obiektu Przebudowa sieci ciepłowniczej niskotemperaturowej kat. XXVI do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ulicy Wojska Polskiego pod nr 1,3,5, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 270/45, 270/8, 270/9, 270/24, w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasta Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 09.10.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-10-05 11:03
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-11 10:13

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.34.2018.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.09.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
oddział Łódź
90-021 Łódź ul. Tuwima 58
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x240 mm2 do zasilania działki nr ew. 47 Studzianek gm. Biała Rawska na działkach nr ew. 35, 36/4, 47, 43, 46, 52 obręb Studzianek gm. Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Decyzja sprzeciw 25.10.2018 r.
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) -------------------

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-09-28 11:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-05 16:02

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.33.2018.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 27.09.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
Aleja Konstytucji 3 Maja 32
4. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicy na działkach nr ew. 11/2, 12, 26/3, 26/5 obręb Gaj gm. Rawa Mazowiecka oraz na działkach nr ew. 163/2, 164/4, 173/9, 173/14, 174/16 obręb Nowy Kurzeszyn gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 01.10.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-09-28 11:12
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-12 14:42

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.31.2018.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.09.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Słowackiego 70
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kanału sanitarnego z odejściami bocznymi do przyległych posesji wraz z pompownią ścieków i kanałem tłocznym na działkach nr ew. 1393/10, 1393/2, 118/7, 118/6 obręb nr 4 Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 09.10.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-09-28 11:08
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-12 14:39

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.30.2018.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.09.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Słowackiego 70
4. Opis projektowanego obiektu Budowa wodociągu wraz z fragmentami przyłączy do przyległych posesji na działkach nr ew. 158, 1393/10, 1393/2 obręb nr 4 Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 09.10.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-09-28 10:56
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-12 14:37

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.poz.1332) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.28.2018.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 12.09.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nn 0,4 kV na działkach nr 10,479,576,577,578,579,503,500 w obrębie ewidencyjnym nr 11- Lubania w jednostce ewidencyjnej Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 05.10.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-10-08 07:26

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.27.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.08.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (15kV) i poniżej  1 kV (0,4 kV) oraz budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4 kV) w m. Byszewice gm. Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 242/5, 242/3, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 217, 216, 215, 214, 213
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-08-27 11:05

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.26.2018.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 10.08.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
4. Opis projektowanego obiektu Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 2 - 1315 Kłopoczyn Nowy oraz przebudowa sieci niskiego napięcia NN 0,4 kV dla zasilania dz. 134 w miejscowości Nowy Kłopoczyn, w gminie Sadkowice, na działkach oznaczonych nr: 132, 133/1, 133/3, 134, 87/1, 76, 77, obręb 0017 Nowy Kłopoczyn, gmina Sadkowice.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 21.08.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-20 09:45
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-03 10:55

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.25.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 27.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Emka INVEST
96-200 Rawa Mazowiecka
Ul. Wyzwolenia 10
4. Opis projektowanego obiektu Kablowa sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV
w m. Rawa Mazowiecka na działce nr ew. 90/8 obręb nr 8
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 31.07.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-30 14:39
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-02 15:16

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.24.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 24.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
4. Opis projektowanego obiektu Oświetlenie ulicy na działkach nr ew. 79/6, 80, 114, 115 obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 31.07.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-27 11:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-02 15:13

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.23.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
4. Opis projektowanego obiektu Dobudowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 381/4, 577/5, 577/1, 352/7, 352/8, 350/1, 351/1 obręb Chrusty gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 31.07.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-27 11:31
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-02 15:19
Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.22.2018.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 10.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Bud. sieci elektroenergetycznej kablowej NN do zasilania dz. nr geod. 10, obręb 0049 Wilcze Piętki i dz. nr geod. 241/5, 241/4, 2014, 241/3, obręb 0048 Tuniki, gmina Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw

 

6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 20.07.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-07-13 09:42
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-23 09:24

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.21.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 13.06.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 2A
4. Opis projektowanego obiektu Sieć cieplna wraz z przyłączem na działkach nr ew. 472/25, 472/29, 472/36, 472/5, 480 obręb nr 4
w m. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 16.07.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-18 09:55
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-27 11:19

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.20.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 14.05.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Janusz Czech zam. Podlas 38, 96-200 Rawa Mazowiecka  i Zbigniew Nagórka zam. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Sienkiewicza 51
4. Opis projektowanego obiektu wodociąg Dn - 110 P.E.H.D. na działkach nr ew. 43/14, 81/7, 94/1, 94/2, 94/7, 93/12 obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 25.05.2018

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-05-18 14:28
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 07:44

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.19.2018.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 12.04.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN na terenie działek oznaczonych numerami 161, 162, 169, 186, obręb 0002 Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu.
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 24.04.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-18 10:12
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-25 16:44

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.18.2018.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 11.04.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek ewidencyjnych nr 66, nr 78, nr 42, nr 53, w obrębie ewidencyjnym 0004 Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu.
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 18.04.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-18 09:44
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-25 16:41

 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.17.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 13.03.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu - budowa sieci elektroenergetycznej nn oraz przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nn  na działkach  nr ew. 245/2, 272, 270/3, 270/4, 270/2, 270/10, 270/8, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6 obręb Pokrzywna gm. Rawa Mazowiecka i na działkach nr ew. 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 47/1, 47/2 obręb Niwna gm. Rawa Mazowiecka  
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 25.04.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-03-16 09:07
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-25 16:05

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.16.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 12.03.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
3. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr ew. 6/1 obręb nr 1 w m. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 27.03.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-03-14 08:14
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-30 12:50

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.15.2018.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.03.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na terenie działek ewidencyjnych nr 149/4, nr 149/3, nr 198, w obrębie ewidencyjnym 0002 Antoninów, w gminie Biała Rawska oraz działek ewidencyjnych nr 143, nr 142/1, nr 142/2, w obrębie ewidencyjnym 0016 Gołyń, w gminie Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 13.03.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-03-09 13:48
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 11:56

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.14.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 28.02.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka 96-200 Rawa Mazowiecka Aleja Konstytucji 3 Maja 32
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 19 i 48 obręb Rogówiec gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.03.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-03-02 12:48
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 09:38

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.13.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 28.02.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka 96-200 Rawa Mazowiecka Aleja Konstytucji 3 Maja 32
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 1173, 1188, 1199 obręb Księża Wola i na działkach nr ew. 98 i 543/2 obręb Chrusty gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.03.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-03-02 12:41
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 09:37

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.12.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.02.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Janusz Czech zam. Podlas 38, 96-200 Rawa Mazowiecka  i Zbigniew Nagórka zam. 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Sienkiewicza 51
4. Opis projektowanego obiektu wodociąg Ø 110 P.E.H.D. do działek budowlanych na działkach nr ew. 43/14, 81/7, 93/12, 94/2, 94/7 obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Decyzja sprzeciw 03.04.2018 r.
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) --------------------

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-02-27 15:56
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-04 07:45

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.11.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 13.02.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu - budowa sieci elektroenergetycznej nn wraz
z przebudową  na dz. nr ew. 141/1, 149/2, 152,  153/1, 153/2, 154, 159, 161/2, 168/1, 170, 172, 173/2, 173/3, 178, 227, 236, 282/1, obręb Ścieki gm. Rawa Mazowiecka  
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 20.03.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-02-21 12:39
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-30 12:48

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.10.2018.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 15.02.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na terenie działek ewidencyjnych nr 66, nr 46, nr 39, w obrębie ewidencyjnym 0024 Niwna, w gminie Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 23.02.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-02-21 11:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 11:54

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332)  informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.9.2018.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 15.02.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Bud. sieci elektroenergetycznej kablowej NN
(na działce nr ewid. 183) obręb 0056 Żurawia 101302_5
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 1 marca 2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-02-21 11:10
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 12:54

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332)  informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.8.2018.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 15.02.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Bud. sieci elektroenergetycznej kablowej nN (na działce nr ewid. 560/2) obręb 3 miasto Biała Rawska 101302_4
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 1 marca 2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-02-21 10:38
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 12:57

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.7.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 22.01.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka 96-200 Rawa Mazowiecka Aleja Konstytucji 3 Maja 32
4. Opis projektowanego obiektu Przebudowa i rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 0,4 kV oświetlenia boiska sportowego w Wołuczy – na działkach nr ew. 527, 528/2 obręb Wołucza gm. Rawa Mazowiecka  
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu – wycofanie zgłoszenia w dniu 02.02.2018 r.
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) ----------

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-26 15:21
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-12 10:37

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.poz.1332) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.6.2018.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 19.01.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu
 • Przebudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV na działkach nr 332, 14, 20, 25, 28, 29, 26  w obrębie ewidencyjnym nr 2- Bujały w jednostce ewidencyjnej Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 12.02.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-02-21 10:17

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.5.2018.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 12.01.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej linii oświetlenia odcinka drogi powiatowej 4153E i odcinka drogi gminnej 113111E, na działkach ewidencyjnych nr 1173, nr 1188, nr 1199 w obrębie ewidencyjnym Księża Wola oraz działkach ewidencyjnych nr 98, nr 543/2 w obrębie ewidencyjnym Chrusty, w gminie Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) Zgłoszenie wycofano

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-19 16:11
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 15:49

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.4.2018.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 12.01.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej linii oświetlenia odcinka drogi powiatowej 4109E Kurzeszyn – Huta Wałowska na działkach ewidencyjnych nr 19, nr 48, w obrębie ewidencyjnym 0031 Rogowiec, w gminie Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) Zgłoszenie wycofano

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-19 16:02
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 15:44

 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332)  informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.1.5.2018.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 08.01.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na dz. nr 149/4, 149/3, 193 w m. Antoninów, dz. nr geod. 143, 142/1, 142/2  w m. Gołyń, gm.  Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 18.01.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-19 15:49
Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.3.2018.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 8.01.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu - sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia na dz. nr ew. 112/3, 70/1 obręb Julianów gm. Rawa Mazowiecka  
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 12.01.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-10 09:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 07:36

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332)  informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.2.2018.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.01.2018 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa  linii kablowej   niskiego napięcia wraz z zestawem złączowo-pomiarowym, dz. nr geod. 27, 28, 290, 309  w m. Mroczkowice, gm. Cielądz
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 22.01.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-10 11:47
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 14:14

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.1.2018.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.01.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z zestawem złączowo - pomiarowym realizowanej na fragmentach działek ewidencyjnych nr 94/3, nr 124/2, nr 186, w obrębie Kaleń, w gminie Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Nie wniesiono sprzeciwu
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 15.01.2018 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-10 11:34
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 11:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-28 15:41:47