Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Uchwała nr  XXXVII/203/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002,r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Rawskiego
uchwala, co nastepuje:
§ 1. Wyraża się wolę przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,związanych z kwalifikacją wojskową wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).§ 2. Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu Rawskiego z Wojewodą Łódzkim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe i szczegółowy zakres przyjętych zadań.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                               U Z A S A D N I E N I E
Celem zapewnienia sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Rawskiego w 2010 roku,Wojewoda Łódzki powierza Zarządowi Powiatu Rawskiego wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
wynikających z realizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospilitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.). Na wykonanie powierzonych zadań Wojewoda Łódzki przeznacza dotację celową w kwocie 10.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
           Krzysztof Kopka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2010-01-14
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2010-01-14 14:29
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-21 10:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5558
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-12 09:46:56