Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Uchwały z 2008 roku

78.

Uchwała nr 84/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.29.01.2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej i powołania Komisji konkursowej.

plik do pobrania Uchwała 84/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-02-05 15:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-05 16:06

79.

Uchwała nr 85/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.29.01.2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania  oświadczeń woli.

plik do pobrania Uchwała 85/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-02-05 15:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-25 09:27

80.

Uchwała nr 86/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.29.01.2008r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały  Nr XV/92/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.25.01.2008r.

plik do pobrania Uchwała 86/2008 

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-02-20 09:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-25 09:27

81.

Uchwała nr 87/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.29.01.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 87/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-02-21 10:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-21 10:30

82.

Uchwała nr 88/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.11.02.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 88/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-02-21
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-02-21 10:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-03-06 15:15
83.

Uchwała nr 89/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.02.2008r.
w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 89/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-08 12:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:07
84.

Uchwała nr 90/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.02.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 90/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-06 09:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:07

85.

Uchwała nr 91/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.02.2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.

plik do pobrania  Uchwała 91/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-21 09:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:08
86.

Uchwała nr 92/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.11.03.2008r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XVI/97/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.11.03.2008r.

plik do pobrania Uchwała 92/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-06 09:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:08
87.

Uchwała nr 93/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.17.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku użytkowanym w Rawie Mazowieckiej przy ul.Południowej 27.

plik do pobrania Uchwała 93/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-06 09:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:09
88.

Uchwała nr 94/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.31.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 94/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-06 09:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:09
89.

Uchwała nr 95/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.31.03.2008r. w sprawie zaopiniowania zmian w sieci dróg powiatowych w mieście Grójec.

plik do pobrania Uchwała 95/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-21 09:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:09
90.

Uchwała nr 96/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.31.03.2008r. w sprawie zaopiniowania zmian w sieci dróg powiatowych w mieście Warka- pow.grójecki.

plik do pobrania Uchwała 96/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-21 09:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:10
91.

Uchwała nr 97/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Urząd bliższy społeczeństwu "w ramach Poddziałania 6.1.2 oraz projektu Klucz do sukcesu w ramach Poddziałania 6.1.3 realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.

plik do pobrania Uchwała 97/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-21 09:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:10
92.

Uchwała nr 98/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.04.2008r. w sprawie zaopiniowania zmian w sieci dróg gminnych na terenie gminy Rawa Mazowiecka. 

plik do pobrania Uchwała 98/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-21 10:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:11
93.

Uchwała nr 99/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.04.2008r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiającym jest Powiat Rawski.

plik do pobrania Uchwała 99/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-21 10:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:11
94.

Uchwała nr 100/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.04.2008r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest Powiat Rawski.

plik do pobrania Uchwała 100/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-21 11:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 11:30
95.

Uchwała nr 101/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.04.2008r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofianansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2008 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.

plik do pobrania Uchwała 101/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-21 11:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:12
96.

Uchwała nr 102/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.04.2008r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XVII/106/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.02.04.2008r.

plik do pobrania Uchwała 102/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-06 10:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 11:31
97.

Uchwała nr 103/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.04.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 103/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-06 10:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:13
98.

Uchwała nr 104/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.28.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu -Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w powiecie rawskim w ramach Poddziałania 7.12 w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

plik do pobrania Uchwała 104/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-08 12:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:13
99.

Uchwała nr 105/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.05.05.2008r. w sprawie układu wykonawczego uchwały Nr XVII/110/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.30.04.2008r.

plik do pobrania Uchwała 105/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-06 10:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-09 09:14

100.

Uchwała nr 106/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.05.05.2008r. w sprawie udzielenia pożyczki SPZOZ w Rawie Mazowieckiej .

plik do pobrania Uchwała 106/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-07-30 10:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-05 14:24
101.

Uchwała nr 107/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.05.05.2008r.w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu rawskiego.

plik do pobrania Uchwała 107/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-07-30 11:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-30 10:50

102.

Uchwała nr 108/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.28.05.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 108/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-07-31 00:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-05 14:50

103.

Uchwała nr 109/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.28.05.2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 93/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.17.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku usytuowanym w Rawie Mazowieckiej przy ul.Południowej 27.

plik do pobrania Uchwała 109/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-07-31 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-06 13:32

104.

Uchwała nr 110/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.28.05.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta.

plik do pobrania Uchwała 110/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-07-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-07-31 11:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-05 14:50

105.

Uchwała nr 111/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.05.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 111/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-07-31
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-07-31 14:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-05 14:51

106.

Uchwała nr 112/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.18.06.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy oraz realizacji projektu.

plik do pobrania Uchwała 112/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-07-30 13:11
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-21 09:45

107.

Uchwała nr 113/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.06.2008r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XIX/113/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.25.06.2008r.

plik do pobrania Uchwała 113/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-01 08:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-05 14:51

108.

Uchwała nr 114/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 114/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-01 09:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-05 14:52

109.

Uchwała nr 115/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.01.07.2008r. w sprawie wprowadzenia nowych zawodów w Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im.M.Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

plik do pobrania Uchwała 115/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-05 14:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-05 14:31

110.

Uchwała nr 116/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.01.07.2008r. w sprawie wprowadzenia nowych zawodów w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

plik do pobrania Uchwała 116/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-07-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-05 14:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-21 09:43

111.

Uchwała nr 117/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.01.07.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

plik do pobrania Uchwała 117/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-05 14:49

112.

Uchwała nr 118/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.01.07.2008r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

plik do pobrania Uchwała 118/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-05 15:30

113.

Uchwała nr 119/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.07.07.2008r.w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 119/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-05 15:34

114.

Uchwała nr 120/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.17.07.2008r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

plik do pobrania Uchwała 120/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-06 11:17
115.

Uchwała nr 121/2008  Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.24.07.2008 roku w sprawie zmian w budżecie  roku  2008.

plik do pobrania Uchwała 121/2008

 załącznik nr 1 do uchwały  

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-06 11:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:03
116.

Uchwała nr 122/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.24.07.2008 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli.

plik do pobrania Uchwała 122/2008

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-06 11:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 15:46
117.

Uchwała nr 123/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.24.07.2008 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli.

plik do pobrania Uchwała 123/2008

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-06 11:53
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 15:47
118.

Uchwała nr 124/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dn.30.07.2008.
w sprawie układu wykonawczego Uchwały  Nr  XX/121/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 lipca  2008 roku.

plik do pobrania Uchwała 124/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-08-06 12:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 15:47
119.

Uchwała nr 125/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.06.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 125/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-09-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-16 09:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 15:48

120.

Uchwała nr 126/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.08.2008r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XX/124/2008 Rady Powiatu Rawskiego z dn.14.08.2008r.

plik do pobrania Uchwała 126/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-09-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-16 10:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-16 11:06

121.

Uchwała nr 127/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.14.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 127/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-09-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-16 11:11

122.

Uchwała nr 128/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.21.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie 2008 roku.

plik do pobrania Uchwała 128/2008

załącznik nr 1 do uchwały  

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-09-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-17 12:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-17 12:33

123.

Uchwała nr 129/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.08.2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

plik do pobrania Uchwała 129/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-09-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-17 12:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-17 12:45

124.

Uchwała nr 130/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.08.2008r. w sprawie kontroli wydatków ze środków publicznych podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

plik do pobrania Uchwała 130/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-10-07 14:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-07 14:41
125.

Uchwała nr 131/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 131/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-10-03 12:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 15:49

126.

Uchwała nr 132/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.10.09.2008r. w sprawie nabycia działek położonych we wsi Gołyń zajetych pod poszerzenie drogi powiatowej nr 4107E na odcinku Gołyń-Chrzaszczew.

plik do pobrania Uchwała 132/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-10-03 12:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-07 14:42

127.

Uchwała nr 133/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.10.09.2008r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 131/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 133/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-10-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-10-20 15:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-20 15:24

128.

Uchwała nr 134/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.10.09.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 134/2008

zał.1 do uchwały 134/2008

zał.2 do uchwały 134/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-10-20 15:28
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-20 15:32

129.

Uchwała nr 135/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.26.09.2008r. w sprawie układu  wykonawczego Uchwały nr XXII/128/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.26.09.2008r.

plik do pobrania Uchwała 135/2008

zał.1 do uchwały 135/2008

zał.2 do uchwały 135/2008

zał.3 do uchwały 135/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-10-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-10-20 15:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-20 15:59

130.

Uchwała 136/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.26.09.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 136/2008

objaśnienia do uchwały 136/2008

załączniki do uchwały 136/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-08 15:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-08 15:13

131.

Uchwała nr 137/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.26.09.2008r. w sprawie powołania Komisji do zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Rawski.

plik do pobrania Uchwała 137/2008

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-20 11:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-08 15:06

132.

Uchwała nr 138/2008 Zarzadu Powiatu Rawskiego z dn.10.10.2008r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

plik do pobrania Uchwała 138/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-20 12:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 15:42

133.

Uchwała nr 139/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn. 10.10.2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu i prowadzenia spraw związanych ze zwykłym zarządem jednostki.

plik do pobrania Uchwała 139/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-20 12:31
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 15:43

134.

 Uchwała nr 140/2008 Zarzadu Powiatu Rawskiego z dn.10.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 140/2008

załączniki: nr 1 , nr 2, nr 3 do uchwały 140/2008

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-09
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-09 14:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 15:51

135.

Uchwała nr 141/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.28.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie  2008 roku.

plik do pobrania Uchwała 141/2008

załączniki: nr 1 , nr 2 do uchwały 141/2008

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-09
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-09 15:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:11

136.

Uchwała nr 142/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn. 10.11.2008r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału we współwłasności nieruchomości.

plik do pobrania Uchwała 142/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 13:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:12

137.

Uchwała nr 143/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.10.11.2008r. w sprawie układu wykonawczego uchwały nr XXIII/134/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowickiej z dn.21.10.2008r.

plik do pobrania Uchwała 143/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 13:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:12

138.

Uchwała nr 144/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.19.11.2008r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały nr XXIV/139/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.11.11.2008r.

plik do pobrania Uchwała 144/2008

załącznik nr 1 do uchwały

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 14:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:12

139.

Uchwala nr 145/2008 Zarzadu Powiatu Rawskiego z dn.19.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 145/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwaly

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 14:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:12

140.

Uchwała nr 146/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.26.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 146/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 15:05
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:13

141.

Uchwała nr 147/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.26.11.2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroliokresowej w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz upowaznienia dla przeprowadzjących kontrole.

plik do pobrania Uchwała 147/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 15:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:17

142.

Uchwała nr 148/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.03.12.2008r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały nr XXV/140/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.26.11.2008r.

plik do pobrania Uchwała 148/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 15:28
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:17

143.

Uchwała nr 149/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.03.12.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 149/2008

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 15:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:18
144.

Uchwała nr 150/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.09.12.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 150/2008

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 15:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:18
145.

Uchwała nr  151/2008 Zarzadu Powiatu Rawskiego z dn.19.12.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.

plik do pobrania Uchwała 151/2008

załącznik nr 1 do uchwały

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-01-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-05 09:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:18
146.
Uchwała nr 152/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.19.12.2008r.  sprawie zatwierdzenia projektu Samozatrudnienie-sposób na sukces, w ramach działania 6.2 realizowanego w ramach POKL 2007-2013 oraz udzielania pelnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.

plik do pobrania Uchwała 152/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-01-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-05 10:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:19

147.

Uchwała nr 153/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn. 22.12.2008r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.22.12.2008r.

plik do pobrania Uchwała 153/2008

załącznik nr 1 do uchwały -dochody

załącznik nr 2 do uchwały-wydatki

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-01-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-05 10:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:19
148.
Uchwała nr 154/2008 Zarządu Powiatu  z dn.22.12.2008r. w sprawie udzielenia pożyczki SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.
 
plik do pobrania Uchwała 154/2008
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-22
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-22 15:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:20
149.
Uchwała nr 155/2008 Zarzadu Powiatu Rawskiego z dn.30.12.2008r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XXVII/146/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.30.12.2008r.
 
plik do pobrania Uchwała 155/2008
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-24 13:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:20
150.
Uchwała nr 156/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.30.12.2008r. w sprawie zmian w budżecie roku 2008.
 
 
plik do pobrania Uchwała 156/2008
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-24 13:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:21

151.

Uchwała nr 157/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.30.12.2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli.

plik do pobrania Uchwała 157/2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-09
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-09 13:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:21
152.
Uchwała nr 158/2008 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.08.01.2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu rawskiego na 2009r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/144/2008 Rady Powiatu Rawskiego z dn.22.12.2008r.
 
plik do pobrania Uchwała 158/2008
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-24 13:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 09:22

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 14:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7019
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-05-20 12:27:50