Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 6/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 1305/3 w obrębie 2, na potrzeby Fermy Chowu Drobiu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.1.2016.AS
8 Dokument wytworzył Osoba fizyczna
9 Data dokumentu 08.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-04-05 07:41

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 38/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Wałowicach oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2016.AS
8 Dokument wytworzył Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów
i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej
9 Data dokumentu 25.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-06-06 09:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 44/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Wałowicach oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Wałowice, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 20.07.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.07.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
38/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.07.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-08-02 15:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 11:47

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 46/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Boguszycach oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Rawki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Boguszyce, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.3.2016.AS
8 Dokument wytworzył Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów
i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej
9 Data dokumentu 04.08.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.08.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.08.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-08-22 11:44

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 53/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Boguszycach oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do zbiornika TATAR na rzece Rawce
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Boguszyce, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.3.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 04.10.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.10.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
46/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.10.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-07 15:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 68/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 176
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.4.2016.AS
8 Dokument wytworzył APPLEX Sp. z o.o. z/s w Sadkowicach
9 Data dokumentu 03.11.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.11.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.11.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-15 07:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 78/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 1/6, na potrzeby Zakładu METALBUD Sp. z o.o.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Podlas, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.5.2016.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik METALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Podlas
9 Data dokumentu 15.11.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.11.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.11.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-17 13:50

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 91/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 176, na potrzeby sortowni i chłodni owoców w Sadkowicach
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.4.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 02.12.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.12.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
68/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.12.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-06 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1535
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-06 14:00

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5997385
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 16:19

Stopka strony