Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

OGŁOSZENIE

                                                Starosta Rawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika Starostwa Powiatowego – referenta ds. gospodarki odpadami i ochrony gruntów w Wydziale Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa                                                               

1.Wymagania niezbędne:a)wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub pokrewne,

b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

c)umiejętność obsługi komputera i programów: Windows, , Ms Word i Exel,

d)znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) preferowany staż pracy w administracji –6 miesięcy

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zatwierdzaniem programu gospodarki odpadami i przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach,

- prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów,

- prowadzenie spraw dotyczących powiatowego planu gospodarki odpadami,

- prowadzenie dokumentacji związanej z powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- prowadzenie spraw związanych ochroną gruntów rolnych, ochroną powierzchni ziemi.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) kwestionariusz osobowy

e) zaświadczenie o stanie zdrowia,

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego pl.Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami i ochrony gruntów w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminie do dnia 12 lipca 2006r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

STAROSTA RAWSKI

Józef Matysiak

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 27.06.2006
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-06-27 16:28
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2006-06-27 16:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3189
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-06-27 16:34

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5986522
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 12:30

Stopka strony