Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 127/14
2 Rodzaj dokumentu Polityki, strategie, plany lub programy
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla obrębów: Żydomice, Niwna, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn, Wołucza i Julianów Raducki Gm. Rawa Mazowiecka na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2023r. wraz z podsumowaniem
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uproszczone Plany Urządzenia Lasu opracowane w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, opracowane na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2023r. Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyjętych dokumentów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Województwo Łódzkie, powiat rawski, gmina Rawa Mazowiecka obręby: Żydomice, Niwna, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn, Wołucza i Julianów Raducki.
7 Znak sprawy SAB.II.6162.40.2014.BK
8 Dokument wytworzył Agencja „CEZAR” – Piotrkowicz Sp. j. - Cezary Piotrkowicz Barbara Kielan- inspektor w Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej.
9 Data dokumentu 02.12.2013r. 24.03.2014r.
10 Dokument zatwierdził Iwona Michalak Z-ca Dyrektora w Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.03.2014r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka tel.46 814 38 71 wew.301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 144/13, 149/13, 150/13, 155/13, 156/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
25.03.2014r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
  • opublikował: Bogusław Misztal
    data publikacji: 2015-03-24 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4213
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-24 12:37:49