Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Or.1110-11/2006                                      Rawa Mazowiecka 08.11.2006 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej

 

                   referent w Wydziale Geodezji, Katastru i
                                   Gospodarki  Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie wyższe lub średnie geodezyjne,

b. umiejętność obsługi komputera oraz programów komputerowych : Word, Ewmapa,        

     Ewopis - w zakresie podstawowym, - weryfikacja umiejętności przy naborze

c. znajomość przepisów: prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z

rozporządzeniami (szczególnie dotyczących prowadzenia mapy zasadniczej ),

 kodeksu postępowania administracyjnego, - weryfikacja znajomości przy naborze

d. uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu nr 1.

e. nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

    – dokument wymagany po dokonanym naborze.

f. dobry stan zdrowia

 

2. Wymagania dodatkowe:

a. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c. odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

d. preferowane uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 lub inne.

e. doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji lub kartografii

 

3. Główne zadanie wykonywane na stanowisku pracy:

 Aktualizacja operatu mapy zasadniczej z terenu powiatu rawskiego danymi z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz obsługa wykonawców w zakresie mapy zasadniczej.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) dokument poświadczający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z

      zakresu nr 1.

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w sekratariacie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolności 1 pok.nr 1 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w terminie do dnia 23 listopada 2006 r.Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Starosta Rawski

(-) Józef  Matysiak

 

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2006-11-09
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-11-09 14:06
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-22 13:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4185
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-22 13:33:30