Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Siedziba Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, budynek Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej , ul.Kościuszki 5, parter -pokój nr 111, tel.(46) 814 53-04 wew.111.

 Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności
Anna Nowakowska.
 
Sekretarz Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Podinspektor Justyna Dobrowolska.


1.Obsługa interesantów w zakresie  wydawania druków, przyjmowania dokumentacji oraz   udzielania niezbędnych informacji.
2.Prowadzenie rejestrów wpływających wniosków.
3.Prowadzenie rejestru posiedzeń.
4.Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji z  wnioskami.
5.Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby składów orzekających.
 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-11
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-11-29 09:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-14 13:48

Powiatowy Zespół  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności współdziała z administracją rządową i samorządową w sprawach:

a)pomocy społecznej, rehablitacji osób niepełnosprawnych w myśl wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności,

b)współpracy z instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne - w sprawach toczących się postępowań,

c)dotyczących działań wyjazdowych składów orzekających celem ułatwienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w posiedzeniu.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2005-08-26
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2005-08-26 13:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-11 13:46

Zakres działania , orzeczenia i ulgi

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności  w celu orzekania zatrudnia lekarzy - przewodniczących składu orzekającego oraz innych specjalistów , tj. doradca zawodowy , pracownik socjalny , psycholog.

 

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności orzeka i wydaje orzeczenia  do celów poza rentowych:

-do zatrudnienia, do pomocy społecznej, zasiłków pielęgnacyjnych, rehabilitacji w myśl wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, do otrzymania karty parkingowej .W celu uzyskania  i odebrania karty parkingowej należy zgłosić się z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności do Wydziału Komunikacji, i ulg , np. ulgi telekomunikacyjne, ulgi w zakupie leków.

Zespół zajmuje się  również wydawaniem do celów poza rentowych orzeczeń  :

-orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dotyczy osób,które ukończyły  16 rok życia 

 -oraz orzeczenia o niepełnosprawności, które nie ukończyły 16 roku życia.

 

wydaje orzeczenia w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim .

Przepisy: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r., (Dz.U. Nr 123 , poz. 776 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 139 poz. 1328)

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności nie podlega opłacie, jak również nieodpłatnie są wydawane :legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności,potrzebna do korzystania z ulg w przejazdach.

 

Wszelkie  potrzebne druki  są dostępne ( kliknij na tekst obok )w  KARTACH USŁUG  pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na  miejscu w Gminnym i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz ZUS  i KRUS w Rawie Mazowieckiej. 

drukuj (Zakres działania , orzeczenia i ulgi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2007-02-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2005-08-23 14:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-17 10:42

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2005-08-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2005-08-24 09:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-03 14:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14456
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-03 14:28:03