Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul.Kościuszki 5, parter budynku

Anna Nowakowska

Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 46 814 53-04 wew.111,
e-mail zoon@powiatrawski.pl
pokój 111, parter

Justyna Dobrowolska

Sekretarz  Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 46 814 53-04 wew.111,
e-mail jdo@powiatrawski.pl
pokój 112, parter

Kamil Stępniewski

Referent

tel. 46 814 53-04 wew. 103 ,
e-mail kst@powiatrawski.pl
pokój 103, parter

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-12-13 10:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-06 10:28

Wszelkie  potrzebne druki  są dostępne w  KARTACH USŁUG, na  miejscu w Gminnym i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz ZUS  i KRUS w Rawie Mazowieckiej. 

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 2. przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 3. przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej;
 4. wydawanie zawiadomień o konieczności uzupełnienia braków formalnych, o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej, o terminie posiedzenia składu orzekającego, o nierozpatrzeniu sprawy w terminie, zawiadomień o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, zawiadomień o przesłaniu odwołania do organu drugiej instancji; o umorzeniu postepowania, postanowienie o zawieszeniu postepowania na wniosek strony lub z urzędu, postanowienie o odwieszeniu postepowania na wniosek strony lub z urzędu, zawiadomienie o przekazaniu wniosku według właściwości;
 5. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 6. wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania;
 7. wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 8. wydawanie kart parkingowych;
 9. udzielanie informacji o trybie i zasadach działania w zakresie postępowania orzeczniczego i odwoławczego;
 10. przyjmowanie i przesyłanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odwołania od wydanych orzeczeń;
 11. wystawianie skierowań na badanie specjalistyczne wykonywane w zespole wojewódzkim, informacja o przekazaniu skierowania na badania do zespołu wojewódziego;
 12. obsługa Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności;
 13. sporządzanie sprawozdań okresowych z funkcjonowania Zespołu;
 14. przygotowywanie umów zleceń dla przewodniczących i członków składów orzekających.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2021 poz.573 t. j. z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2002 r. Nr. 17, poz. 162 z późn.zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.  2021  poz. 857 t. j.),
 4. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2022 poz. 1611 tj. z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),
 6. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz.U. 2022 poz.2000 t. j. z późn.zm.).

drukuj (Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności należy w szczególności:)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Nowakowska
  data wytworzenia: 2022-10-05
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2022-10-06 10:23

Przydatne linki

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2005-08-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2005-08-24 09:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17992
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-06 10:37:14