Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej 

Wójt - Krzysztof Starczewski
Przewodniczący Rady Gminy Michał Michalik

96 - 200 Rawa Mazowiecka

ul. Konstytucji 3-go Maja 32

tel./fax 46  814 42 41, 46 814 47 27

e-mail : wojt@rawam.ug.gov.pl
www.rawam.ug.gov.pl

Gmina Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka to obszar o powierzchni 16 398 ha i jest usytuowana wokół miasta Rawa Mazowiecka.W gminie zamieszkują 8492 osoby (stan na dzień 2002.12.31).W skład gminy wchodzi 51 miejscowości (według urzędowego wykazu jest ich 54 miejscowości) tworzą 38 sołectwa.Gmina Rawa Mazowiecka graniczy z gminami:Głuchów,Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Cielądz, Regnów, Żelechlinek, Czerniewice, miastem Rawa Mazowiecka, miastem i gminą Biała Rawska. Korzystne położenie 50 km do miasta Łódź i 70 km do miasta Warszawa, przyczynia się do zainteresowania tymi terenami potencjalnych  inwestorów.Również dogodny układ komunikacyjny stwarza korzystne warunki dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

W 1995 r. Gmina otrzymała z rąk Prezydenta RP wyróżnienie w konkursie „Na najbardziej ekologiczną Gminę w Polsce” oraz nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Część mieszkańców gminy znalazła zatrudnienie w okolicznych zakładach, część prowadzi własną działalność gospodarczą, większość jednak utrzymuje się z rolnictwa.
Dominuje produkcja roślinna „zdrowej żywności” z dobrze prosperującymi plantacjami owoców miękkich i warzyw.
Atrakcyjne położenie w strefie wpływów aglomeracji warszawskiej i łódzkiej oraz usytuowanie przy głównych szlakach komunikacyjnych powoduje, że dynamicznie rozwija się na terenie Gminy drobna i średnia przedsiębiorczość.
Ze względu na bliskość miasta wiele wsi ma wysoki stopień urbanizacji, wiele jest całkowicie zwodociągowanych i dobrze stelefonizowanych.
Obecnie trwają prace nad zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia części gruntów pod działalność gospodarczą i przemysł.
W rankingu opracowanym przez Centrum Badań Regionalnych, w 1998 r. Gmina Rawa Mazowiecka znalazła się w „złotej setce” najbardziej przedsiębiorczych samorządów lokalnych w kraju.
Walory turystyczne i przyrodnicze sprawiły, że uznano ją za cenny rezerwat rzeczny Polski środkowej, podlegający szczególnej ochronie.
Gmina posiada wiele unikatowych zabytków.Na jej terenie znajduja się obiekty świadczące o znakomitości osiadłych tu rodów ziemskich.Do dziś zachowały sie pałace i parki dworskie w Rososze i Wilkowicach.Najcenniejszym zabytkiem jest XVI wieczny modrzewiowy kościół pw.św.Stanisława w Boguszycach.Obiekt ten, wpisany na listę UNESCO, posiada bardzo cenną polichromię ścian i stropów.
Ośrodkiem żywej tradycji sztuki ludowej i folkloru są Wilkowice.Na podkreślenie zasługuje zachowanie regionalnego stroju, kultywowanie zwyczajów i obrzędów.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2009-01-20
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-07-01 13:11
  • zmodyfikował: Bogusław Misztal
    ostatnia modyfikacja: 2014-12-22 14:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21083
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-10 10:34:10