Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-28 13:08

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

1E/10

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne.

Znak: OS.EL.7662-1/10

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne Kody: 07 02 13, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 16 02 14, 08 03 18, 17 04 05.

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 20.01.2010r.

data przyjęcia: 26.01.2010r. Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Daymac Sp.zo.o. ul. Mszczonowska 26, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-28 13:09

 

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-28 13:10

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

2E/10

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych.

Znak: OS.EL.7662-3/10

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi Kody: 18 01 03.

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 24.02.2010r.

data przyjęcia: 19.03.2010r. Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

N.Z.O.Z. Centrum Medyczne „SALUS” S.C.

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-28 13:10

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-28 13:11

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

3E/10

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Znak: OS.EL.7662-4/10

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne Kody: 16 02 13, 16 06 01,04 02 22, 08 03 18, 15 01 01, 15 01 02, 16 02 14, 16 02 16.

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 31.03.2010r.

data przyjęcia: 20.04.2010r. Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

:IVETT: F.P.H Iwona Świetlik, ul. Południowa 22B, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-28 13:11

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-15 14:02

 

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

4E/10

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Znak: OS.EL.7662-5/10

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami  niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne Kody: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 10, 18 01 01.

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 30.04.2010r.

data przyjęcia: 10.05.2010r. Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Prywatna Praktyka Stomatologiczna DENTAMED, Marcin Sobotka, ul. K. Wielkiego 17/2, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-15 14:04

 

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-15 14:05

 

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

 Numer wpisu

5E/10

2

 Nazwa dokumentu

Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych.

Znak: OS.EL.7662-6/10

3

 Zakres przedmiotowy dokumentu

Gospodarka odpadami  niebezpiecznymi Kody: 18 01 03

4

 Data i miejsce sporządzenia dokumentu

data złożenia: 08.06.2010r.

data przyjęcia: 10.06.2010r. Rawa Mazowiecka

5

 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

„Rawadent” Stomatologia, Agnieszka Jakubiak, Al. Konstytucji 3-go Maja 11, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

-

7

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302

8

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który opracował dokument

-

10

 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,

 który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

 Uwagi

Brak uwag

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-15 14:05

Formularz E - karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:57

 

 
Lp.
 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
 
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 
1
 
 Numer wpisu
 
6E/10
 
2
 
 Nazwa dokumentu
 
Informacja o wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne
 
Znak: OS.EL.7662-7/10
 
 
 
3
 
 Zakres przedmiotowy dokumentu
 
Gospodarka odpadami  innymi niż niebezpieczne kod: 07 02 13, 07 02 99, 12 01 01, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 02 03, 16 02 14, 16 02 16, 16 80 01.
 
 
 
4
 
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
 
data złożenia: 29.06.2010r.
 
data przyjęcia: 01.07.2010r. Rawa Mazowiecka
 
5
 
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
 
ArcelorMittal Construction Polska Sp.zo.o. Konopnica 120, 96-200 Rawa Mazowiecka
 
6
 
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
 
-
 
7
 
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
 
8
 
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
 
Brak zastrzeżeń
 
9
 
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 
 który opracował dokument
 
-
 
10
 
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 
 który zamówił wykonanie dokumentu
 
-
 
11
 
 Uwagi
 
Brak uwag
 
 
 
 
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-24 10:07

 

 

Formularz E- karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:36

 

  

 
 
Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie,dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
7E/10
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-8/10
 
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami  innymi niż niebezpieczne   Kody: 02 01 82, 01 06 82, 10 01 01.
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi  Kody: 16 02 13.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 12.08.2010 r.
data przyjęcia: 25.08.2010 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu; Paweł Leszczyński  Michowice 6 96-130 Głuchów
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:37

 

Formularz E- karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:37

 

 
Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie,dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
8E/10
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-9/10
 
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami  innymi niż niebezpieczne   Kody: 02 01 82, 01 06 82, 10 01 01.
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi  Kody: 16 02 13.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 12.08.2010 r.
data przyjęcia: 25.08.2010 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu; Jacek Leszczyński  Konopnica 92 A 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:38

 

Formularz E- karta informacyjna dla:

- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

-raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska

-sprawozdań o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi               odpadami  oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- analiz porealizacyjnych,

- przeglądów ekologicznych,

- raportów o bezpieczeństwie,

- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:39

 

 
Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie,dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
1
 Numer wpisu
9E/10
2
 Nazwa dokumentu
Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Znak: OS.EL.7662-10/10
 
3
 Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami  innymi niż niebezpieczne   Kody: 10 01 01, 16 01 03, 17 04 02, 17 04 05, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi  Kody: 16 06 01, 16 02 12.
4
 Data i miejsce sporządzenia dokumentu
data złożenia: 25.08.2010 r.
data przyjęcia: 07.10.2010 r. Rawa Mazowiecka
5
 Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wykonawca dokumentu (w tym REGON)
-
7
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka      Pok.302
8
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak zastrzeżeń
9
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który opracował dokument
-
10
 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu,
 który zamówił wykonanie dokumentu
-
11
 Uwagi
Brak uwag
 
 
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5291
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-10 09:40:42