Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej Rokszyce II o mocy do 2,5 MW

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej Rokszyce II o mocy do 2,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w gminie Biała Rawska na działkach o nr ewid. 127, 128, 129/2, 130/3, 139, 140,141 . obręb nr 0038 Rokszyce...

Obwieszczenie o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”

Zarząd Powiatu Rawskiego stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 202l r. poz. 247), podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXVIII/177/2021 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 238
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-04 13:52:36