Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zadania Powiatu zostały w sposób ogólny zdefiniowane w art.4 ustawy o samorządzie powiatowym:


art.4

 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
  1. edukacji publicznej,
  2. promocji i ochrony zdrowia,
  3. pomocy społecznej
  4. polityki prorodzinnej,
  5. wspierania osób niepełnosprawnych
  6. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  7. kultury i ochrony dóbr kultury,
  8. kultury fizycznej i turystyki,
  9. geodezji,kartografii i katastru
  10. gospodarki nieruchomościami,
  11. administracji architektoniczno-budowlanej
  12. gospodarki wodnej,
  13. ochrony srodowiska i przyrody,
  14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa sródlądowego
  15. porzadku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  16. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom zycia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  18. ochrony praw konsumenta,
  19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  20. obronności,
  21. promocji powiatu,
  22. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadan i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
 4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
 6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-05 12:21
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-24 09:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8356
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-07 08:38:43