Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zadania Powiatu zostały w sposób ogólny zdefiniowane w art.4 ustawy o samorządzie powiatowym:


art.4

 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
  1. edukacji publicznej,
  2. promocji i ochrony zdrowia,
  3. pomocy społecznej
  4. polityki prorodzinnej,
  5. wspierania osób niepełnosprawnych
  6. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  7. kultury i ochrony dóbr kultury,
  8. kultury fizycznej i turystyki,
  9. geodezji,kartografii i katastru
  10. gospodarki nieruchomościami,
  11. administracji architektoniczno-budowlanej
  12. gospodarki wodnej,
  13. ochrony srodowiska i przyrody,
  14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa sródlądowego
  15. porzadku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  16. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom zycia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  18. ochrony praw konsumenta,
  19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  20. obronności,
  21. promocji powiatu,
  22. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadan i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
 3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
 4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
 6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-05 12:21
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-24 09:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3197
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-09-24 09:50

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5251569
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-19 12:24

Stopka strony