Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:59

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

1B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych pobór wód podziemnych w m. Władysławów, gm. Sadkowice

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-1/10

4

 Data wydania

14.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Sebastian Górski , Huta Błędowska 8, 05-620 Błędów

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

1A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

1A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:59
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:00

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

2B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych pobór wód podziemnych w m. Chrząszczewek, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-4/10

4

 Data wydania

13.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

4A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

4A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:00
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:02

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

3B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych pobór wód podziemnych w m. Chrząszczew, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-5/10

4

 Data wydania

13.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

5A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

5A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:02
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:03

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

4B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych pobór wód podziemnych w m. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-6/10

4

 Data wydania

14.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

6A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

6A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:04
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-12 10:02

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

5B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Koncesja na wydobywanie kruszywa ze złoża „OSSOWICE”  w m. Ossowice, gm. Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.IM.7510-10/10

4

 Data wydania

12.04.2010 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy, Ossowice 13, 96-214 Cielądz

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

66A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

66A/09

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-12 10:03
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:42

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

6B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 29 szt. drzew z działki nr 67 i 68 obręb Zuski gm. Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-1/2010

4

 Data wydania

11.02.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

10A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

10A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:42
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:43

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

7B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 6szt. drzew z działki nr 332/1 obręb 8 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-2/2010

4

 Data wydania

22.03.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Piotr Mierzejewski, Kiełczówka 65, 97-310 Moszczenica

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

11A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

11A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:43
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:44

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

8B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzew z działki nr 667 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-3/2010

4

 Data wydania

30.03.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Rawsko Miejska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. J. Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

12A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

12A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:44
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:47

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

9B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 8szt. drzew z działki nr 76 obręb Kaleń, gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-4/2010

4

 Data wydania

18.03.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

13A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

13A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:47
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:48

 

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

10B/10

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 1327/2 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

 

3

 

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-5/2010

 

4

 

 Data wydania

 

08.04.2010r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Starosta Rawski

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

14A/10

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 

 dotyczy decyzja/postanowienie*

 

14A/10

 

12

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-13 13:49
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:52

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

11B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzew z działki nr 148 obręb Rzeczków, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-6/2010

4

 Data wydania

15.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

15A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

15A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:53
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:54

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

12B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 26 szt. drzew z działki nr 82 w m. Rzymiec, gm. Sadkowice

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-7/2010

4

 Data wydania

26.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Gminy Sadkowice, 96-206 Sadkowice

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

16A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

16A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:54
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:55

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

13B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew z działki nr 246 w m. Chrząszczew, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-8/2010

4

 Data wydania

15.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

17A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

17A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:56
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:57

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

14B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3szt. drzew oraz 22m3 krzewów z działki nr 251 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-9/2010

4

 Data wydania

30.03.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Przedszkole Miejskie NR 2, ul. Zamkowa Wola 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

18A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

18A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:57
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:44

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

15B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Koncesja na wydobywanie kruszywa ze złoża „OSSOWICE” w m. Ossowice, gm. Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.IM.7510-10/09

4

 Data wydania

12.04.2009 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j Sp.k, Ossowice 13, 96-214 Cielądz

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

66A/09

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

66A/09

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:44
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:45

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

16B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego OS.III.6223-1-3/05 z dnia 23.06.2005r.

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-8/10

4

 Data wydania

27.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Dariusz Piotrowski, Byki 18, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

8A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

8A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:46
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:46

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

17B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego OS.III.6223-1-13/06 z dnia 20.12.2006r.

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-9/10

4

 Data wydania

28.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tadeusz Pakuła, Nowe Przyłuski 14, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

9A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

9A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:47

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:05

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

18B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 14szt. drzew z działki nr 223/2 położonej w obrębie Nowy Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/11/10

`

 Data wydania

12.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

19A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

19A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:05

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:06

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

19B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzewa z działki nr 271/2 położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/12/10

`

 Data wydania

29.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego, ul. Mickiewicza 22, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

20A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

20A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:06

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:06

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

20B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew z działki nr 46/2 położonej w obrębie Pachy gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/13/10

`

 Data wydania

29.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Szkoła Podstawowa im. St. kard. Wyszyńskiego, Pachy, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

21A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

21A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:07

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:08

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

21B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew z działki nr 38 położonej w obrębie Stara Wojska gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/17/10

`

 Data wydania

05.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

22A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

22A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:08

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 Numer wpisu

22B/10

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew z działki nr 543/1 położonej w obrębie Konopnica gm. Rawa Mazowiecka

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/18/10

 Data wydania

05.05.2010r.

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

23A/10

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

23A/10

 Uwagi

brak

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:10

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:10

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

23B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 61/43 położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka oraz 1 szt. drzewa z działki nr 472/29 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/19/10

`

 Data wydania

13.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

24A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

24A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:11

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:11

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

24B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z działki nr 207/5 położonej w obrębie 4 miasta Rawa

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/21/10

`

 Data wydania

07.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka zo.o. ul. Tomaszowska 10, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

25A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

25A/10

12

 Uwagi

brak

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:11

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:12

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

25B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 570 położonej w obrębie Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/22/10

`

 Data wydania

26.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

26A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

26A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:12

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:03

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

26B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzewa z działki nr 107, 3 szt. drzew z działki 166 oraz  16 szt. drzew z działki                   nr 105 położonych w obrębie Żurawia gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/14/10

`

 Data wydania

31.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

29A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

29A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:03

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:03

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

27B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 107, 3 szt. drzew z działki 166 oraz  5 szt. drzew z działki                   nr 105 położonych w obrębie Żurawia gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/15/10

`

 Data wydania

31.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

30A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

30A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:04

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:04

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

28B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki 312/4 położonej w obrębie  4 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/24/10

`

 Data wydania

01.06.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Inco-Veritas S.A. ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

31A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

31A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:04

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:05

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

29B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki  252 położonej w obrębie  2 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/25/10

`

 Data wydania

10.06.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Zamkowa Wola 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

32A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

31A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:05

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:54

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

30B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne kod: 08 01 11, 08 01 19, 13 01 013, 13 02 08, 15 02 02, 15 01 10, 16 06 01, 16 06 02, 08 03 18, 12 01 02, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 02 03, 16 01 03, 16 02 14, 17 04 05.

3

 Znak sprawy

OS.EL.7661-7/10

`

 Data wydania

08.06.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

„Herco” Sp.zo.o. ul. Tomaszowska 26, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

35A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

35A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:55

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:55

 

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

31B/10

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi kod: 13 02 08, 16 02 09, 16 02 13, 16 06 01.

 

3

 

 Znak sprawy

OS.EL.7661-10/10

 

`

 

 Data wydania

 

21.06.2010r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Starosta Rawski

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

„Logis S.A.” ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

37A/10

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 

 dotyczy decyzja/postanowienie*

 

37A/10

 

12

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:56
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 10:08

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:14
 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
33B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie na usunięcie 45 szt. drzew z działek Nr 787, 782/2, 779/2, 778/2 położonych w obrębie Pukinin gm. Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/27/10
`
 Data wydania
02.07.2010r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
40A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
40A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
  
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:15

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:15
 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
34B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew z działki Nr 330 położonej  w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/28/10
`
 Data wydania
22.06.2010r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Burmistrz miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
41A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
41A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
  
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:16

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:16
 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
35B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z działki Nr 472/29 oraz 9 szt. drzew z działki Nr 472/24  położonych  w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/29/10
`
 Data wydania
29.06.2010r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Burmistrz miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
42A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
42A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
  
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:17

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:17
 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
36B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z działki Nr 472/29 oraz 9 szt. drzew z działki Nr 472/24  położonych                           w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/32/10
`
 Data wydania
05.07.2010r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
44A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
44A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:18

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:30

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
40B/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.  drzewa  z działki nr 670/60 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/30/100
4
Data wydania
 28.VI.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Władysława Przygodzińska
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
43A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
43A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:32

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:33

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
41B/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt.  drzewa  z działki nr 570 obręb Boguszyce
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/35/100
4
Data wydania
 19.VII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Gmina Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
48A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
48A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:33

 

 

 

 

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:34

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
42B/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt.  drzew  z działki nr 472/36 obręb 4 ,   2 szt. drzew z działki nr 472/29 obręb 4, 1 szt. drzewa z działki nr 516/1 obręb 4, 1 szt. drzewa z działki nr 158 obręb 4, 1 szt. drzewa z działki nr 169 obręb 2, 1 szt. drzewa z działki nr 472/24 obręb 4
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/38/100
4
Data wydania
 19.VII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
49A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
49A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 

 

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:35

 

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:35

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
43B/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 26/3 obręb 7 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/39/100
4
Data wydania
 19.VII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Polski Związek Działkowców
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
50A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
50A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:36

 

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:36

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
45B/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  3 szt. drzew z działki nr 168/1 obręb Konopnica gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/41/10
4
Data wydania
 5.VIII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Gmina Biała Rawska
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
55A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
55A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:37

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:37

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
46B/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  4 szt. drzew z działki nr 1364 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/42/10
4
Data wydania
 16.VIII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
56A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
56A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:38

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:39

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
47B/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  2 szt. drzew z działki nr 664 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/43/10
4
Data wydania
 17.VIII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
57A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
57A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:40

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:40
 
 
1
 
Numer wpisu
48B/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  1 szt. drzewa z działki nr 635 obręb 2 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/44/10
4
Data wydania
 17.VIII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
58A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
58A/10
12
Uwagi
brak
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:41

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-28 11:33

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

52/10

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  5 szt. drzew z działki 389/26 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.JJ.6131/48/10

4

Data wydania

 26.VIII.2010 r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

  Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

62A/10

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,

tel. 814-38-71

9

Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach

Decyzja jest ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

62A/10

12

Uwagi

brak

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 10:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 11:34

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-28 11:30

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

53/10

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  2 szt. drzew z działki nr 670/89 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.JJ.6131/49/10

4

Data wydania

 03.IX.2010 r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

Oddział Zakład Gazowniczy Łódź

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

63A/10

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,

tel. 814-38-71

9

Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach

Decyzja jest ostateczna

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

63A/10

12

Uwagi

brak

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-28 11:31

 

 

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:16
 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
54B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego ze złoża „LUBANIA” Na działce nr 639 obręb Lubania gm. Sadkowice.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-7/10
4
 Data wydania
28.09.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Grzegorz Sęk, „Żwir – Grzegorz Sęk”
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
39A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
39A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:17

 

 

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:20
 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
55B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na poszukiwanie i rozpoznanie kruszyna naturalnego ze złoża „ZABŁOCIE” na działkach nr 46/4, 46/6 i 46/8 obręb Zabłocie gm. Sadkowice.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-9/10
4
 Data wydania
28.09.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Józef Piejak „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BETO-TRANS”
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
54A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
54A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:20

 

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:21
 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
56B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych na działce nr 184 obręb Sadkowice, gm. Sadkowice
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-12/10
4
 Data wydania
22.09.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Marcin Sobczak, Nowe Sadkowice gm. Sadkowice
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
53A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
53A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:22

 

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:13
 

 

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 Numer wpisu
57B/10
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 205/6 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka.
 Znak sprawy
OS.IM.6223-2/10
 Data wydania
30.09.2010 r.
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Food Service Sp. z o. o. Rawa Mazowiecka
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
2A/10
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
2A/10
 Uwagi
brak
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:11
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-10 09:12

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:10

 

 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
58B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych  na działce nr 28/2 obręb Wikowice, Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-11/10
4
 Data wydania
18.10.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
52A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
52A/10
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-10 09:15

 

 

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:18

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
59B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na rozpoznanie kruszywa naturalnego ze złoża „KONOPNICA II” zlokalizowanego na działkach nr 272, 273 i 274/1 w m. Konopnica , gm. Rawa Mazowiecka.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-4/10
4
 Data wydania
15.10.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TEMES s.c. – Marzena Słodka-Stanisławczyk, Teresa Słodka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
27A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
27A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:07

 

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:08

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
60B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Koncesja na wydobywanie złoża kruszywa Nat. ze złoża „LINKÓW I” położonego na działce nr 222 w miejscowości Linków, gm Rawa Mazowiecka.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-5/10
4
 Data wydania
18.10.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Kopalnia piasku LECH-POL – Zygmunt Lechowski
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
28A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
28A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:09

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:23

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
61B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja odmowna w zakresie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem odzysku odpadów. Ossowice, gm. Cielądz
3
 Znak sprawy
OS.EL.7661-11/10
4
 Data wydania
17.09.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
„CPO Pro Las Weremijewicz i Wspólnicy Sp. j.” Sp. k. Ossowice 13, 96-214 Cielądz
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
66A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
66A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:24

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:23
 

 

Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
62B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zezwalająca na transport odpadów o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 80 na terenie całego kraju dla „WIATR-BUD” Andrzej Wiatr, Biała Rawska, gm. Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7664-7/10
4
 Data wydania
05.11.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
„WIATR-BUD” Andrzej Wiatr, ul. Kościuszki 23, 96-230 Biała Rawska
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
68A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
68A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-16 11:05

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-16 11:12

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

63B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 275 położonej w obrębie Zofiów, gm. Biała Rawska w m. Konopnica , gm. Rawa Mazowiecka.

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-56/10

4

 Data wydania

02.11.2010 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy

Burmistrz Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

69A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

69A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-16 11:13

 

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-26 12:13
 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
64B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów o kodzie: 17 02 03 dla „ATRIA” Paweł Fijałkowski w miejscowości Kurzeszyn na terenie działki nr 217/12, gm. Rawa Mazowiecka.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7664-3/10
4
 Data wydania
12.08.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
„ATRIA” Paweł Fijałkowski u. Apenińska 4/51, 01-493 Warszawa
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
70A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 302       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
70A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-26 12:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-26 12:14

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-29 13:27
 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
 Numer wpisu
65B/10
2
 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew gatunku świerk z działki nr 389/26  położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131-53/10
4
 Data wydania
11.10.2010 r.
5
 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
7
 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
71A/10
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Kościuszki 5, pok. 301       
9
 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz
 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania
 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach
decyzja ostateczna
10
 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak zastrzeżeń
11
 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego
 dotyczy decyzja/postanowienie*
71A/10
12
 Uwagi
brak
 
                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-29 13:28

 

 

Formularz B- karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-29 13:29
 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

66B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 21 drzew - robinia akacjowa 5 sztuk na działce nr 318/6 obręb 8, robinia akacjowa 2 sztuki na działce 318/9 obręb 8, topola biała 13 sztuk na działce 318/9 obręb 8, brzoza 1 sztuka na działce 318/9 obręb 8  oraz 280m3  krzewów gatunku głóg rosnących na działce nr 389/6 położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka.

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-55/10

4

 Data wydania

18.10.2010 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie*dotyczy

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

72A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 301       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie*jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia*lub o dokonanych w nich zmianach