Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:59

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

1B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych pobór wód podziemnych w m. Władysławów, gm. Sadkowice

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-1/10

4

 Data wydania

14.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Sebastian Górski , Huta Błędowska 8, 05-620 Błędów

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

1A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

1A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:59
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:00

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

2B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych pobór wód podziemnych w m. Chrząszczewek, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-4/10

4

 Data wydania

13.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

4A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

4A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:00
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:02

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

3B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych pobór wód podziemnych w m. Chrząszczew, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-5/10

4

 Data wydania

13.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

5A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

5A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:02
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:03

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

4B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych pobór wód podziemnych w m. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-6/10

4

 Data wydania

14.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

6A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

6A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 14:04
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-12 10:02

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

5B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Koncesja na wydobywanie kruszywa ze złoża „OSSOWICE”  w m. Ossowice, gm. Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.IM.7510-10/10

4

 Data wydania

12.04.2010 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy, Ossowice 13, 96-214 Cielądz

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

66A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

66A/09

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-12 10:03
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:42

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

6B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 29 szt. drzew z działki nr 67 i 68 obręb Zuski gm. Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-1/2010

4

 Data wydania

11.02.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

10A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

10A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:42
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:43

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

7B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 6szt. drzew z działki nr 332/1 obręb 8 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-2/2010

4

 Data wydania

22.03.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Piotr Mierzejewski, Kiełczówka 65, 97-310 Moszczenica

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

11A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

11A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:43
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:44

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

8B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzew z działki nr 667 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-3/2010

4

 Data wydania

30.03.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Rawsko Miejska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. J. Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

12A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

12A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:44
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:47

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

9B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 8szt. drzew z działki nr 76 obręb Kaleń, gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-4/2010

4

 Data wydania

18.03.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

13A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

13A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:47
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:48

 

 

Lp.

 

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

10B/10

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 1327/2 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

 

3

 

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-5/2010

 

4

 

 Data wydania

 

08.04.2010r.

 

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Starosta Rawski

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

14A/10

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

 

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 

 dotyczy decyzja/postanowienie*

 

14A/10

 

12

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-13 13:49
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:52

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

11B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzew z działki nr 148 obręb Rzeczków, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-6/2010

4

 Data wydania

15.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

15A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

15A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:53
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:54

- wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

12B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 26 szt. drzew z działki nr 82 w m. Rzymiec, gm. Sadkowice

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-7/2010

4

 Data wydania

26.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Gminy Sadkowice, 96-206 Sadkowice

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

16A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

16A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:54
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:55

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

13B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew z działki nr 246 w m. Chrząszczew, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-8/2010

4

 Data wydania

15.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

17A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

17A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:56
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:57

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

14B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 3szt. drzew oraz 22m3 krzewów z działki nr 251 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-9/2010

4

 Data wydania

30.03.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Przedszkole Miejskie NR 2, ul. Zamkowa Wola 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

18A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

18A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:57
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:44

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

15B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Koncesja na wydobywanie kruszywa ze złoża „OSSOWICE” w m. Ossowice, gm. Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.IM.7510-10/09

4

 Data wydania

12.04.2009 r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j Sp.k, Ossowice 13, 96-214 Cielądz

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

66A/09

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

66A/09

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:44
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:45

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

16B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego OS.III.6223-1-3/05 z dnia 23.06.2005r.

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-8/10

4

 Data wydania

27.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Dariusz Piotrowski, Byki 18, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

8A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

8A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:46
Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:46

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

17B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego OS.III.6223-1-13/06 z dnia 20.12.2006r.

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-9/10

4

 Data wydania

28.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Tadeusz Pakuła, Nowe Przyłuski 14, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

9A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

9A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-09 13:47

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:05

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

18B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 14szt. drzew z działki nr 223/2 położonej w obrębie Nowy Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/11/10

`

 Data wydania

12.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

19A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

19A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:05

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:06

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

19B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzewa z działki nr 271/2 położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/12/10

`

 Data wydania

29.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego, ul. Mickiewicza 22, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

20A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

20A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:06

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:06

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

20B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew z działki nr 46/2 położonej w obrębie Pachy gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/13/10

`

 Data wydania

29.04.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Szkoła Podstawowa im. St. kard. Wyszyńskiego, Pachy, 96-230 Biała Rawska

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

21A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

21A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:07

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,

- wskazań lokalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:08

 

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

 Numer wpisu

21B/10

2

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew z działki nr 38 położonej w obrębie Stara Wojska gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/17/10

`

 Data wydania

05.05.2010r.

5

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

6

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

7

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

22A/10

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

9

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

11

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

22A/10

12

 Uwagi

brak

 

                * - niepotrzebne skreślić

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:08

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 Numer wpisu

22B/10

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew z działki nr 543/1 położonej w obrębie Konopnica gm. Rawa Mazowiecka

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/18/10

 Data wydania

05.05.2010r.

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Starosta Rawski

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

23A/10

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Kościuszki 5, pok. 302       

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz

 adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania

 decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

decyzja ostateczna

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak zastrzeżeń

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego

 dotyczy decyzja/postanowienie*

23A/10

 Uwagi

brak

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:10

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień,