Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 10:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:18

 

 
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
1A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych w m. Podsędkowice gm. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-1/09
4
 Data złożenia
16.02.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Stanisław Zieliński, ul. Wojska Polskiego 18, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-16
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 12:46

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:44

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
2A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych w m. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-2/09
4
 Data złożenia
24.02.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Marcin Chyła ul. 15-grudnia 64, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-17 11:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-17 11:47

 

Formularz A - Karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:18

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
4A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 1 szt. drzew z działki nr 652 obręb 2  Miasta Rawa Mazowiecka, 1 szr. drzewa z działki nr 642 obręb 2 Miasta Rawa Mazowiecka 
3
Znak sprawy
OS.II.6131/40/08
4
Data złożenia
16.XII.2008 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Zgoda właściciela działek
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
5B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
4B/09
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:25

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:22

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
5A/08
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia  szt.4 drzew z działki nr 447/3 obręb 1 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.II.6131/42/08
4
Data złożenia
30.XII.2008 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu. Wypis z rejestru gruntów. Zdjęcia drzew
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
6B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
6B/09
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:25

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:30

 

 

 
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
6A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 1 szt. drzewa z działki nr 198 obręb gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-1/09
4
Data złożenia
12.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
7B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
7B/09
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:08

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:34

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
7A/08
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 7 szt. drzew z działki nr 90/2 obręb 8 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-2/09
4
Data złożenia
18.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 emka Meble Gałaj, Szymańscy Sp. Jawna ul. Miodowa 2 96-200 Rawa mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Zgoda właściciela działki
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
8B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
8B/09
12
Uwagi
brak
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:27

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:40

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
8A/08
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 2 szt. drzew z działki nr 198 obręb Zawady gm. Rawa Mazowiecka, oraz 2 szt drzew z działki nr 188 obręb Kaliszki gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131-3/09
4
Data złożenia
19.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Wypis z rejestru ewidencji gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
9B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
9B/09
12
Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-01 14:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:28

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
9A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 1 szt. drzewa z działki nr 157/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/4/09
4
Data złożenia
20.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Rawskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o.
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Zgoda właściciela na wycięcie drzewa
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
10B/09
12
Uwagi
brak
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 11:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:29

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 11:49

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
10A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 2 szt. drzew z działki nr 292/11 obręb 8 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/5/09
4
Data złożenia
20.II.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Food Service Sp. z o. o. ul. Katowicka 5 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Zgoda właściciela działki na wycięcie drzew
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
11B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
11B/09
12
Uwagi
brak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 11:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:26

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:00

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
11A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 10 szt. drzew z działki nr 133/1 obręb Rokszyce Nowe gmina Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.II.6131/41/09
4
Data złożenia
29.XII.2008 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. ul.Al. Jerozolimskie 181 Warszawa
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
 Zgoda właściciela na wycięcie drzew
Umowa dzierzawy
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
12B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
12B/09
12
Uwagi
brak
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:31

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:02

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
12A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia 13 szt. drzew z działki nr 313 obręb Sierzchowy Kolonia gmina Cielądz
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/6/09
4
Data złożenia
5.III.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Wójt Gminy Cielądz
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
13B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
13B/09
12
Uwagi
brak
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-17 12:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:32

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 09:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 09:50

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
13A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych w m. Sierzchowy Kolonia gm. Cielądz.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-3/09
4
 Data złożenia
06.04.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Michał Gaca zam. Sierzchowy nr 52, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 09:56
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 11:41

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 09:59

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
14A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych w m. Koprzywna gm. Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-4/09
4
 Data złożenia
08.04.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Gospodarstwo Sadownicze, Krzysztof Chrzanowski zam. Koprzywna 27, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:00

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:03

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
15A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji wydobywanie kruszywa ze złoża „SIERZCHOWY” w m. Sierzchowy gm. Cielądz.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-1/09
4
 Data złożenia
27.01.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
KRUSZMAKS- Łukasz Goszkiewicz, Kanice 5, 97-220 Rzeczyca.
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Wypis z rejestru gruntów
Kopia mapy ewidencyjnej
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:04

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:05

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
16A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego w m. Ossowice gm. Cielądz.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-2/09
4
 Data złożenia
10.03.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
„CPO PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j.” Sp. Komandytowa, Ossowice 13, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Wypis z rejestru gruntów
Kopia mapy ewidencyjnej
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 10:07

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:08

 

 
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
17A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z działki nr 171/2 obręb 7 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/7/09
4
Data złożenia
19.III.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Wypis z rejestru ewidencji gruntów
Dokumentacja fotograficzna
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
16B/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
16B/09
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-27 10:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:09
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:32

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
19A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „STARA WOJSKA I”               w m. Stara Wojska
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-03/09
4
 Data złożenia
15.04.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Kopalnia pisku LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Kopia aktu własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
Mapa obszaru i terenu górniczego
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-28
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 11:31

 

 Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
20A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych w m. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-5/09
4
 Data złożenia
06.05.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Zbigniew Gątarek, ul. 15-Grudnia 45, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
operat wodnoprawny
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71 pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
  

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-28
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-28 13:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 13:20

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-05 12:40

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
21A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 szt. drzew z dz. nr 16 położonej w miejscowości Kaleń Gm. Sadkowice
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/9/09
4
Data złożenia
08.04.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice     
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-Wypisy z rejestru gruntów
- informacja z planu zagospodarowania przestrzennego
- Mapkę z zaznaczonymi drzewami
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 23.04.2009r.   OS.JJ.6131/9/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
20B/09
12
Uwagi
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-05 12:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:45

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
22A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonanie urządzeń wodnych                   w m. Komorów gm. Cielądz
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-6/09
4
 Data złożenia
01.06.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Krzysztof Brodowski, Komorów 61a, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
1 egz. kopii dokumentacji hydrogeologicznej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:23

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:24

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
23A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonanie urządzeń wodnych                   w m. Annosław gm. Regnów
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-7/09
4
 Data złożenia
01.06.2009r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Krzysztof Brodowski, Komorów 61a, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
2 egz. operatu wodnoprawnego
1 egz. kopii dokumentacji hydrogeologicznej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:25

 

 
 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:26

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
24A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża „WOLA CHOJNATA I” w m. Wola Chojnata gm. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-04/09
4
 Data złożenia
09.06.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Transport towarowy Radosław Szcześniak, Koprzywna 37, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Kopia aktu własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
Mapa obszaru i terenu górniczego
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:28

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:29

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
25A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża „DZIURDZIOŁY” w m. Dziurdzioły gm.Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-05/09
4
 Data złożenia
10.06.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Kopalnia piasku LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
 
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
4 egzemplarze projektu prac geologicznych
Kopia aktu własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
Mapa obszaru i terenu górniczego
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-07 11:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 11:40
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:40

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
26A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z dz. nr 84 położonej w miejscowości Stara Wieś Gm. Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/11/09
4
Data złożenia
11.05.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska     
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
-Wypis z rejestru gruntów
- informacja z planu zagospodarowania przestrzennego
- Mapkę z zaznaczonym drzewem
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydana decyzja z dnia 25.05.2009r. znak:OS.BK.6131/11/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
23B/09
12
Uwagi
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:33
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 12:47

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
27A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew z dz. nr 528/5 położonej w miejscowości Konopnica, Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/12/09
4
Data złożenia
13.05.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka     
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- kserokopia decyzji o prawie własności Gminy Rawa Maz.
- Mapkę z zaznaczonymi drzewami
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydana decyzja z dnia 15.05.2009r. znak:OS.BK.6131/12/09
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
24B/09
12
Uwagi
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-29 13:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:37

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 12:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-06 12:48

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
28A/09
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „DZIURDZIOŁY” w m. Dziurdzioły gm. Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-6/09
4
 Data złożenia
16.07.2009 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Kopalnia pisku LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Kopia aktu własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
Mapa obszaru i terenu górniczego
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
Nr identyfikacyjny VAT-5, nr identyfikacyjny REGON
Tabela obliczeń strat start i zasobów geologicznych przeznaczonych do wydobycia ze złoża
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-06 12:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-11 14:41
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 14:31

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
29A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 22 szt. drzew z działki nr 331, 333/8, 333/3, 337, 318/10, 318/9, 330 w obrębie 8 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/13//090
4
Data złożenia
26.05.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy zasadniczej wraz z zaznaczonym drzewami
- wypis z rejestru gruntów
- informacja o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 15.06.2009 r., znak: OS.BK.6131/13/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
28B/09
12
Uwagi
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-11
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 14:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 10:24
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 14:50

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
30A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z działki nr 578, 577/6, obręb Wałowice  Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/14/09
4
Data złożenia
22.05.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 5.06.2009 r., znak: OS.BK.6131/14/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
29B/09
12
Uwagi
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-11
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-11 14:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:49
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:45

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
31A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew z działki nr 213 obręb Niwna
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/16//09
4
Data złożenia
17.06.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy zasadniczej wraz z zaznaczonym drzewami
- oświadczenie do prawa dysponowania w/w nieruchomością
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 20.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/16/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
30B/09
12
Uwagi
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 12:48
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:48

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
32A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew z działki nr 776/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/18/09
4
Data złożenia
18.06.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. J. Sobieskiego 1
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami
- zgoda właściciela działki
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- wypis z rejestru gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 16.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/18/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
31B/09
12 Uwagi
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 13:52
Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:51

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
33A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 516/1 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/19//09
4
Data złożenia
24.06.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewem
- wypis z rejestru gruntów
- informacja o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 16.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/19/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
32B/09
12
Uwagi
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 14:26

 

Formularz A – karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:53
 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
34A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 111 obręb Nowa Wojska Gm. Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/20//09
4
Data złożenia
25.06.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-Maja
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewami
- oświadczenie do prawa dysponowania w/w nieruchomością
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji z dnia 20.07.2009 r., znak: OS.BK.6131/20/09
10
Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
33B/09
12
Uwagi
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-04 13:05

 

Formularz A – karta informacyjna dla
- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 09:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 11:25

 

 
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
35A/09
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z działki nr 207/4 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.BK.6131/26/09
4
Data złożenia
14.07.2009 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul. Tomaszowska 10J
96-200 Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami
- zgoda właściciela działki
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- wypis z rejestru gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
StarostaRawski