Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 1/15
2 Rodzaj dokumentu Ochrona wód
3 Temat dokumentu Decyzje
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Wilcze Piętki Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.12.2014.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 05.01.2015r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.01.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
123/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.01.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-02-03 16:16

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 2/15
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Lubania, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.1.2015.AW
8 Dokument wytworzył Państwo Dorota i Sylwester Fit
9 Data dokumentu 30.01.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.01.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.02.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-02-03 16:24

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 3/15
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Chrusty, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.2.2015.AW
8 Dokument wytworzył Pan Rafał Bednarek
9 Data dokumentu 05.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-03-09 15:56

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 7/15
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska
Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.3.2015.AW
8 Dokument wytworzył Gmina Miasto i Gmina Biała Rawska
9 Data dokumentu 18.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.03.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-03-30 11:54

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 11/15
2 Rodzaj dokumentu Ochrona wód
3 Temat dokumentu Decyzje
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Lubania, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.1.2015.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 09.03.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.03.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
2/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.04.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-04-03 13:02

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 15/15
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 111 na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2015.AW
8 Dokument wytworzył Pan Krzysztof Chmielewski Pani Dorota Matysiak-Chmielewska
9 Data dokumentu 04.05.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.05.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.05.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-05-12 08:42

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 48/15
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.3.2015.AW
8 Dokument wytworzył Pan Jacek Jagieliński,
ROJA Gospodarstwo Rolno-Sadowniczo-Szkółkarskie Jacek Jagieliński
9 Data dokumentu 03.07.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.07.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.07.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-14 15:24

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 50/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych zlok. na działce nr 111 na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych oraz ich chemicznej ochrony
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2015.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 25.06.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.06.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
15/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.07.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-20 10:21

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 66/15
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych zlok. na dz. nr 86 na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Byki, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.4.2015.AW
8 Dokument wytworzył Pan Dariusz Piotrowski
9 Data dokumentu 22.07.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.07.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Walas
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-07-24 11:31

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 68/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych zlok. na działce nr 95 na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych na działkach nr 37, 95, 96/1 i 97
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Byki, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.4.2015.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 01.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.09.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
66/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.09.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-09-28 09:01

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 70/15
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń, Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.7.2015.AS
8 Dokument wytworzył Pan Jacek Jagieliński,
„ROJA Gospodarstwo Rolno-Sadowniczo-Szkółkarskie Jacek Jagieliński”
9 Data dokumentu 28.09.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-10-06 09:20
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-04 06:56

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 71/15
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 123/2, na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Gośliny, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.8.2015.AS
8 Dokument wytworzył Pan Artur Herubiński
9 Data dokumentu 13.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-10-15 13:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 72/15
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 1325 obręb 1, na potrzeby nawadniania głównej płyty boiska miejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.9.2015.AS
8 Dokument wytworzył Gmina Biała Rawska
9 Data dokumentu 27.10.2015r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.10.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.10.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-11-04 06:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 100/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 123/2, na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Gośliny, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.8.2015.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 30.11.2015r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.11.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
71/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.12.2015r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-12-29 14:23

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 105/15
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 1325 w obrębie 1, na potrzeby nawadniania boiska miejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska, Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.9.2015.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 28.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.12.2015r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
72/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.01.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-21 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4219
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-21 12:20:01