Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Państwowy dług publiczny to nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora. Dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:

1)wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;

2)zaciągniętych kredytów i pożyczek;

3)przyjętych depozytów;

4)wymagalnych zobowiązań.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-04-11 11:27

Sprawozdania za 2013r.

II kwartał


Sprawozdania za 2012r.

IV kwartał

II kwartał

I kwartał


Sprawozdania za 2011r.  

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-01-16 12:29

Sprawozdania za 2011r.Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2011r.Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-03-30 09:42

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2011r.   

 

Rb-NDS- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego do 30.06.2011r.    

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-09-14 10:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-16 12:29

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-09-14 10:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-16 12:28

Sprawozdania za 2010r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-09-14 10:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-16 12:28

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2010r. 

 

Rb-N -kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2010r.  

 

Rb-NDS- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego do 31.12.2010r.  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-09-13 15:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-14 10:14
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2010r.
 
 
 
 
 
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-02-07 10:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-13 15:10
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.06.2010r.
 
 
 
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-21 10:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-21 10:45
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2010r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 10:02

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2009r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-13 09:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-17 09:20

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2009r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-21 13:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-13 09:37

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2009r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-08 11:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-21 13:20

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2008r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-25 08:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-25 08:36

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2008r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-29 13:29
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-25 08:36

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2008r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-12 11:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-29 13:29

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2007r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-18 11:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-12 11:31

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2007r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-08-07 14:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-29 12:38

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2007r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-29 12:38
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-27 08:46

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2007r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-02-27 08:47

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2006r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-04-13 13:47

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2006 r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-04-13 13:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-13 13:53

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2006r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-04-13 14:18

Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2006r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-04-13 14:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-13 14:19

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2005r.

drukuj (Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2005r.)

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-04-18 10:11
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-13 13:46

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2005r.

drukuj (Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2005r.)

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-04-18 16:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-13 13:55

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2005r.

drukuj (Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2005r.)

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-04-18 16:28
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-13 13:56

Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2005r.

drukuj (Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2005r.)

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-04-18 09:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-13 14:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6454
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-10 11:40:58