Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej:

Audytora wewnętrznego

Wymiar etatu: 1/5

Na podstawie umowy o pracę

 

1. Wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień związanych z rachunkowością i sprawozdawczością budżetową,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz kpa,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej roczne na stanowiskach związanych z prowadzeniem kontroli i audytu,
 • złożony  z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministerstwa Finansów,
 • wykształcenie wyższe.

 

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112 poz. 765).

 

3. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentu potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystanie w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w terminie do dnia 4.03.2008r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Wicestarosta Rawski

 (-)Marian Krzyczkowski

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 12.02.2008
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-02-12 12:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-12 13:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2298
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-12 13:03

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5984385
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-14 14:11

Stopka strony