Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Młodszy referent w Wydziale Komunikacji , Dróg i Transportu; Oddział Komunikacji

 

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego

b) wykształcenie średnie techniczne, ekonomiczne lub ogólne ,

c) znajomość ustaw:

·        prawo o ruchu drogowym,

·        rozporządzenia o rejestracji i oznaczaniu pojazdów,

·        kodeks postępowania administracyjnego,

·        ustawa o samorządzie powiatowym,

d) posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenia w administracji,

e) umiejętność obsługi komputera,

f) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

g) dobry stan zdrowia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) dokonywanie rejestracji pojazdów, przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdów,

b) prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów,

c) prowadzenie spraw związanych z  archiwum akt oddziału komunikacji

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f)zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy;

g)zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji, dróg i Transportu, Oddział Komunikacji w terminie do dnia 06 listopada 2007r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania  w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2007-10-18
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-10-18 14:08
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-18 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6185
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-18 14:20:57