Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Młodszy referent w Wydziale Komunikacji , Dróg i Transportu; Oddział Komunikacji

 

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego

b) wykształcenie średnie techniczne, ekonomiczne lub ogólne ,

c) znajomość ustaw:

·        prawo o ruchu drogowym,

·        rozporządzenia o rejestracji i oznaczaniu pojazdów,

·        kodeks postępowania administracyjnego,

·        ustawa o samorządzie powiatowym,

d) posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenia w administracji,

e) umiejętność obsługi komputera,

f) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

g) dobry stan zdrowia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) dokonywanie rejestracji pojazdów, przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdów,

b) prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów,

c) prowadzenie spraw związanych z  archiwum akt oddziału komunikacji

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f)zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy;

g)zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji, dróg i Transportu, Oddział Komunikacji w terminie do dnia 06 listopada 2007r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania  w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 18.10.2007
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-10-18 14:08
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-18 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2901
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-10-18 14:20

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5984377
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-14 14:11

Stopka strony