Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

e-Urząd

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. nr 64 poz. 565)Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej udostępnia Państwu możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, czyli za pośrednictwem „dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego”.
 

Podania będzie można wnosić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 j.t., art. 63 §1).

Akceptowane formaty załączników:
- txt          - plik tekstowy
- doc        - plik Word
- xls         - plik Excel
- odt         - plik OpenOffice Writter
- ods        - plik OpenOffice Calc
- pdf         - plik PDF
- jpg         - plik graficzny JPG


Dokumenty elektroniczne doręczane do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.
 
Wszystkie dokumenty dostarczone w postaci elektronicznej muszą zostać podpisane. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braku takiego podpisu Urząd ma prawo odmówić przyjęcia składanego dokumentu.

 

Formularze do pobrania

Złóż pismo do urzędu

 

Jeśli jeszcze nie masz konta na platformie ePUAP, możesz je założyć pod tym adresem - www.epuap.gov.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusław Misztal
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2010-07-06 14:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-23 11:38

Instrukcje zakładania konta na ePUAP:

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej nie pełni funkcji punktu potwierdzającego Profil Zaufany

Adresy punktów potwierdzających Profil Zaufany

Pomoc na platformie ePUAP

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-17 15:56
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-15 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16603
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-23 11:38:41