Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

 

Starosta Rawski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej

 

Informatyk – ½ etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe informatyczne,

b) prawo jazdy kat. B,

c) znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) ukończony kurs administrowania siecią informatyczną.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) administrowanie siecią informatyczną.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka
w terminie do dnia 28.04.2006 r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania
w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą
z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

Metryka

  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-07-02 10:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4153
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-02 10:41:21