Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 32/10, 32/8, 25/1, 26/9, obręb Zakład Doświadczalny Rossocha, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.2021 r. w obrębie Zakład Doświadczalny Rossocha w gminie Rawa Mazowiecka rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 219, 218, 64/1202, 215, obręb Pokrzywna, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.202l r. w obrębie Pokrzywna w gminie Rawa Mazowiecka rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 68/100, 60, 61, 62/2, 63, 65, 66, 97/1, obręb Helenów, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.202l r. w obrębie Helenów w gminie Rawa Mazowiecka rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 33/7, 32/6, 31/8, 93/3, 36, 92/1, 92/2, 92/3, obręb Jakubów, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.202l r. w obrębie Jakubów w gminie Rawa Mazowiecka rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 98, obręb 11 Lubania, gmina Sadkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07.05.2021r., o godzinie 1000 w miejscowości Lubania gm. Sadkowice, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 98 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 99...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - działka nr 728, obręb 0038 Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.05.2021 r., o godzinie 1000 w miejscowości Ścieki gm. Rawa Mazowiecka, zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 728 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 729...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 124, obręb Stare Byliny, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem 124 położonej w obrębie Stare Byliny, gmina Rawa Mazowiecka, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 23.04.202l r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działką sąsiednią nr 33 położoną w obrębie Dziurdzioły...

Decyzja Starosty Rawskiego GG.I.6852.9.2020.ML/AM z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Żelazna Nowa, działka nr 159

Starosta Rawski orzeka zobowiązać każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 159, położonej w obrębie 0034 Żelazna Nowa w gminie Sadkowice, do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mogielnica - Roszkowa Wola...

Decyzja Starosty Rawskiego GG.I.6852.7.2020.ML/AM w sprawie udostępnienia w drodze decyzji nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Rawa Mazowiecka obrębie Chrusty, działka nr 25

Starosta Rawski - orzeka  zobowiązać każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25, położonej w obrębie 0005 Chrusty w gminie Rawa Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą nr KW. LD1R/00028611/6, do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką stacji transformatorowej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 37, obręb Annosław, gmina Regnów

Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2021 roku o godz. 930 na działce nr 37 w miejscowości Annosław, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 131/1, 109/1, obręb Przyłuski, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 13.04.2021r. o godz. 1200 w miejscowości Przyłuski na przedmiotowej działce, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 131/1, 109/1 objętymi KW nr 131/1- LD1R/00020425/9, 109/1 - LDlR/00016554/1 z działką nr 108/1 objętą KW nr LD1R/00016533/8...

Decyzja Starosty Rawskiego GG.I.6853.6.2020.ML/AM w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty, działka nr 25

Starosta Rawski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej , na wniosek Pani Karoliny Zalega – Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lulinie orzeka 1) Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Chrusty w gminie Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się z oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 25...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Żelazna Nowa, działka nr 159

Zawiadamiam, że zostało opublikowane ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Żelazna Nowa, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 159...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 60, obręb Lipna, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 08 kwiecień 2021 r. o godzinie 1130 w miejscu Lipna dz. nr 60 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 60 w obrębie Lipna gm. Sadkowice...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 49/2 i 50/3, obręb Nowy Kaleń, gmina Sadkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonych numerami, 49/2 i 50/3 położonych w obrębie Nowy Kaleń, gmina Sadkowice, w dniu 09.04.2021r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 81, 80/2, 80/1, 78,49/1, 79, 101, 50/4, 50/1...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 231/2, w obrębie Chrusty gm. Rawa Mazowiecka, GG.I.6853.1.2021.AM

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie 0005 Chrusty, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 231/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 169, obręb Regnów, gminia Regnów

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 169 położonej w obrębie Regnów, gmina Regnów, w dniu 07.04.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 168, 170 i 306 oraz dokonana będzie ewentualna stabilizacja punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 167, 183, 184, 202, 206, obręb Gołyń, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonych numerami 167, 183, 184, 202, 206 położonych w obrębie Gołyń, gmina Biała Rawska oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 01.04.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 168, 186, 198/2, 139, 166/2, 185/2,207/3,203, 201...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 117/2, obręb Gołyń, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 117/2, położonej w obrębie Gołyń, gmina Biała Rawska oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 29.03.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 118/2,117/3,116,124,125/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 1, obręb Szwejki Małe, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 1, położonej w obrębie Szwejki Małe, gmina Biała Rawska  w dniu 24.03.2021 r. o godz. 11.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 127, 326, 3, 2, 46, 390, 278, 277, 276, 275, 391...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic - działka nr 56, obręb Stare Byliny, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Byliny w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczoną numerem: 56...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic - działka nr 14, obręb Żelazna, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Żelazna w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice... ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 14...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 163, obręb Wilcze Piętki, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 22.03.2021r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 163 położonej w obrębie Wilcze Piętki gmina Biała Rawska, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych - działka 943/8, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2021 roku o godz. 1230 na działce nr 943/9 w miejscowości Cielądz, nastąpi wznowienie znaków granicznych wyżej wymienionych działek. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych - działka 943/8, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2021 roku o godz. 930 na działce nr 15 w miejscowości Rogowiec, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, wyznaczenia lub ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - działka nr 473/2, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie - właściciela działki nr 473/2 w celu zawiadamiam, iż w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) dokonane zostaną następujące czynności:
1. wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych* określających przebieg granic działki ewidencyjnej...

Postanowienie o uzupełnieniu decyzji z dnia 29 stycznia 2021 r. GG.I.6852.1.2020.MS/ML w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Starosta Rawski postanawia uzupełnić z urzędu decyzje Starosty Rawskiego z dnia 29 stycznia 2021 r., znak GG.I.6852.1.2020.MS/ML w ten sposób, że...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji WA.RUZ.4210.284m.2020.MJ

Zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 02 lutego 2021 r., znak: WA.RUZ.4210.284m.2020.MJ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące projektowanym gazociągiem DN1000 wraz z linią telemetryczną światłowodową pod dnem:- rzeki Bzura w km ok. 73+085...

Obwieszczenie o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”

Zarząd Powiatu Rawskiego stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 202l r. poz. 247), podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXVIII/177/2021 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 182, obręb Głuchówek gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właściciela w celu ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 182, położonej w obrębie nr 0008 Głuchówek, 101304_2 Gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, iż w dniu 04 marca 2021 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) dokonane zostaną następujące czynności...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic na działkach nr 242, 243, 244,245, 246, 247 w obrębie Jajkowice w gminie Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem: 247...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

Starosta Rawski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej Orzeka 1) Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipna w gminie Sadkowice, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się z oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 65...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

Starosta Rawski - wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Karoliny Zalega - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka 1) zobowiązać każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 65, położonej w obrębie Lipna w gminie Sadkowice...

Zawiadomienie GG.I.6853.6.2020.MS/AM o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Rawa Mazowiecka e, obrębie Chrusty, działka nr 25

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25, uprzejmie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie...

Zawiadomienie GG.I.6852.7.2020.MS/AM o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty, działka nr 25

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, w sprawie zobowiązania w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25, uprzejmie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów..."

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do wód... dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Maz. stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego"...

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 313/2, obręb Studzianki, gmina Sadkowice

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sadkowice z dnia 24.08.2020 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia zlokalizowanego w Studziankach, gm. Sadkowice na działce nr ewid. 313/2 orzekam udzielić Gminie Sadkowice z siedzibą Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, powiat rawski, woj. łódzkie, pozwolenia wodnoprawnego...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 80, obręb Podsędkowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2021 roku o godz. 930 na działce nr 80 w miejscowości Podsędkowice, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z fragmentów drogi ekspresowej S8

Zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 20.01.2021 r., znak: WA.RUZ.4210.243m.2020.NH dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, w sprawie wygaszenia następujących pozwoleń wodnoprawnych udzielonych przez Marszałka Województwa Łódzkiego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z fragmentów drogi ekspresowej S8...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 114, 115, obręb Franklin, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2021 roku o godz. 9.30 na działkach nr 114, 115 w miejscowości Franklin, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości ...

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna składającej się z działki o numerze 65 uprzejmie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie...

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego, art. 10 Kpa w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 65, obrębie Lipna, gmina Sadkowice, powiat Rawski, województwo Łódzkie

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna składającej się z działki o numerze 65 uprzejmie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 173, obręb Bogusławki Duże, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Bogusławki Duże w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 173...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek _działka nr 185, obręb Stare Byliny, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Byliny w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 185...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości – działka nr 25, obręb Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 25, w celu wykonania czynności...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości – działka nr 25, obręb Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 25, w celu wykonania czynności...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości – działka nr 159, obręb Żelazna Nowa, gmina Sadkowice

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice , obrębie Żelazna Nowa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 159...

Ogłoszenie o trybie składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 2021

Informujemy, że Powiat Rawski w 2021 roku będzie  uczestniczył w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami III”...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 108, obręb Boguszyce, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Boguszyce w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 108...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3085
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-09 10:40:54