Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU RAWSKIEGO
WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU RAWSKIEGO

Uchwały XIX/2008 sesji III Kadencji z dn.25.06.2008r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-07-28 15:13

Uchwała nr XXIII/134/2008 z dn.21.10.2008r.

Uchwała nr XXIII/134/2008
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie zmian budżetu roku 2008

załączniki do uchwały XXIII/134/2008 Rady Powiatu Rawskiego z dn.21.10.2008r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-05 14:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-06 10:46

Uchwała nr XXIII/135/2008 Rady Powiatu Rawskiego z dn.21.10.2008r.

w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz
z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie projektu nr 61/2005 pn.: „Budowa drogi dojazdowej
do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” realizowanego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Uchwała XXIII/136/2008 Rady Powiatu Rawskiego z dn.21.10.2008r.

Uchwała nr XXIII/136/2008
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zadań związanych
z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r.
Uchwała nr XXIV/ 137/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 11 listopada 2008 roku

w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Ziemi Rawskiej”
Uchwała nr XXIV/138/2008
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 11 listopada 2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian
w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”

Uchwała nr XXIV/139/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 11 listopada 2008 roku

w sprawie zmian budżetu roku 2008.

załączniki do uchwały XXIV/139/2008 Rady Powiatu Rawskiego z dn.11.11.2008r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-02 11:56
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-02 12:18
WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU RAWSKIEGO
Uchwała nr XXV/140/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie zmian budżetu roku 2008
Uchwała nr XXV/141/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Rawskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.
WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU RAWSKIEGO
Uchwała nr XXVI/142/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian budżetu roku 2008
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXVI/142/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r.

ZMNIEJSZENIE I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

załączniki do uchwały XXVI/142//2008 Rady Powiatu Rawskiego z dn.22.12.2008r.

zał.1 do uchwały- dochody

zał.2 do uchwały-wydatki

zał.3 do uchwały-inwestycje

zał.4 do uchwały-przychody, rozchody

zał.5 do uchwały- dotacje podmiotowe

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-01-09
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-05 13:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-09 13:22
Uchwała nr XXVI/143/2008
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXVI/143/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku
załącznik do uchwały XXVI/143//2008 Rady Powiatu Rawskiego z dn.22.12.2008r.
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-01-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-05 14:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-06 10:06
Uchwała nr XXVI/144/2008
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Powiatu Rawskiego na 2009 rok

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVI/144/2008
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
Uchwała nr XXVI/145/2008
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację
tych zadań w 2008 r.

Uchwały XXVII sesji III Kadencji z dn.30.12.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-01-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-06 12:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-26 12:35
WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU RAWSKIEGO
Uchwała nr XXVII/146/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu roku 2008.
Uchwała nr XXVII/147/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Objaśnienia
do uchwały nr XXVII/147/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008 r.

załączniki do uchwały XXVII/147//2008 Rady Powiatu Rawskiego z dn.30.12.2008r.
 
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-01-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-06 14:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-07 09:42
Uchwała nr XXVII/148/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
Uchwała nr XXVII/149/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Staroście Rawskiemu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5634
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-12 10:55:00