Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Decyzja Starosty Rawskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 663/36, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek firmy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą Rawie Mazowieckiej orzeka: 1) Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 663/36, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą numer LD1R/00028099/0...

Decyzja Starosty Rawskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 431, obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek firmy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą Rawie Mazowieckiej orzeka: 1) Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się m.in. z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 431, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą numer LD1R/00024804/8...

Decyzja Starosty Rawskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 255/7, obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek firmy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą Rawie Mazowieckiej orzeka: 1) Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się m.in. z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 255/7, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą numer LD1R/00001834/0...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - działka nr 93, obręb Rylsk, gmina Regnów

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 186 położonej w obrębie Wola Chojnata gmina Biała Rawska - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam że w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - działka nr 186, obręb Wola Chojnata, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 186 położonej w obrębie Wola Chojnata gmina Biała Rawska - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam że w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi...

Decyzja Starosty Rawskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 181, obręb Pasieka Wałowska, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Marty Adamczak – Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie orzeka: 1) ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0026 Pasieka Wałowska w gminie Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 181...

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. z działki o numerze ewidencyjnym 97/2 w Teresinie gm. Biała Rawska na rzecz Gminy Biała Rawska w celu budowy wodociągu

Starosta Rawski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Gminy Biała Rawska orzeka: 1) Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0061 Teresin w gminie Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się m.in. z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 97/2, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą numer LD1R/00012149/1...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działka nr 97/2, obręb Teresin, gmina Biała Rawska

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, obrębie Teresin tj. z działki o numerze ewidencyjnym 97/2...

Decyzja Starosty Rawskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 36, obrębi Żurawia, gmina Biała Rawska

Starosta Rawski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Gminy Biała Rawska orzeka: 1) Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0056 Żurawia w gminie Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 36, dla której brak jest księgi wieczystej...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działka nr 663/36, obręb 0004, miasto Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim,  gminie Miasto Rawa Mazowiecka, w obrębie 0004, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 663/36, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą LD1R/00028099/0...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działka nr 431, obręb 0002, miasto Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim,  gminie Miasto Rawa Mazowiecka, w obrębie 0002, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 431, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą LD1R/00024804/8...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego - działka nr 255/7, obręb 2, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. z działki nr 255/7 z obrębu 2 miasta Rawa Mazowiecka, na rzecz ZEC Sp. z o.o.  w Rawie Mazowieckiej w celu budowy sieci ciepłowniczej wraz z kablem zasilającym...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działka nr 181, obręb Pasieka Wałowska, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia, że: 1) w dniu 19.04.2023 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Pasieka Wałowska tj. z działki o numerze ewidencyjnym 181...

OGŁOSZENIE NR 1/2023 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie naboru kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

Ogłaszam nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje, oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu rawskiego...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.1212.2022.AO - działki 573/22 i 573/27, obręb 16 Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka

Podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.1212.2022.AO z dnia 12 października 2023 r. na wniosek P.P.U-H SOBPOL SJ. Sobolewscy, Konopnica 102, 96- 200 Konopnica w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2 do poboru wód podziemnych na dz. ew. nr 573/27, obręb 16 Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie...

Rozstrzygnięcie konkursu na „Otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 244, obręb Kaleń, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że firma „KARGEO Usługi Geodezyjne Tomasz Karpiński” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Kaleń, w jednostce ewidencyjnej 101304_2 Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 244...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 36, obr. Żurawia, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski zawiadamia, że:1) w dniu 04.08.2023 roku zostało opublikowane w: dzienniku ogólnopolskim Monitorurzędowy.pl, wydanie nr 216/2023; Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej; ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, obrębie Żurawia tj. z działki o numerze ewidencyjnym 36...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Kanał Ossowice-Regnów działka nr ew. 53/1, obręb J3014 Nowy Regnów, gmina Regnów, pow. rawski, woj. łódzkie

Zawiadamia się,że na wniosek Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 9 Sp. z o.o., Regnów Sp. K., ul. Londyńska 27, 03-921 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu

Powiat Rawski/ Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Rawie Mazowieckiej ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027...

Decyzja Starosty Rawskiego zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 309/6, obręb 0015 Ossowice, gmina Cielądz, powiat rawski

Decyzja Starosty Rawskiego zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki nr 309/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0015 Ossowice w gminie Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie, na rzecz PGE Dystrybucja SA,  w celu wykonania czynności związanych z usunięciem odcinka nadziemnej sieci elektroenergetycznej średniego  napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym średniego napięcia...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - działka nr 97/2, obręb 0061 Teresin, gmina Biała Rawska

Starosta Rawski, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0061 Teresin, składającej się m.in. z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/2 o pow. 3,3500ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą: Aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-300 Rawa Mazowiecka, w zakresie: - poboru wód podziemnych z ujęcia grupowego wodociągu wiejskiego w miejscowości Zagórze, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, ze studni głębinowych Nr 1a i Nr 2..

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działek nr 282 i 283, obręb 0003 Boguszyce, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli działek nr 282 i 283 położonych w obrębie nr 0003 Boguszyce, 101304_2 Gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, iż w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) rozpoczęte zostaną następujące czynności: 1.ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 282, 283 z działkami sąsiednimi...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 29.08.2023 r. zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 150 i 218/2, obręb Przewodowice, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka 1) zobowiązać każdoczesnego władającego nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym, składającą się m.in. z działek o numerach ewidencyjnych 150 i 218/2, położoną w obrębie 0029 Przewodowice w gminie Rawa Mazowiecka, powiat rawski województwo łódzkie, do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z remontem...

Zawiadomienie Starosty o wszczęciu postępowania administracyjnego, o kompletności materiału dowodowego i o sposobie zawiadamiania o czynnościach organu poprzez publiczne obwieszczenie - działka nr 309/6, obręb 0015 Ossowice, gmina Cielądz

Starosta Rawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostepnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Cielądz, obrębie 0015 Ossowice, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 309/6, w celu wykonania czynności związanych z usunięciem z gruntu odcinka nadziemnej sieci elektroenergetycznej średniego  napięcia i stanowiska słupowego średniego napięcia...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 573/27, obręb 16 Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek P.P.U-H SOBPOL S.J. Sobolewscy, Konopnica 102, 96-200 Konopnica, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2 do poboru wód podziemnych na dz. ew. nr 573/27, obręb 16 Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie...

Obwieszczenie o licytacji - Barton rok produkcji 2021

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8, pokój nr 4. odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji pojazdu usuniętęgo z drogi...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 663/36, obręb. 0004, miasto Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Miasto Rawa Mazowiecka, w obrębie 0004, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 663/36 o pow. 0,0923ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 431, obręb. 0002, miasto Rawa Mazowiecka


Starosta Rawski, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Miasto Rawa Mazowiecka, w obrębie 0002, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 431 o pow. 0,0435ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 255/7, obręb. 0002, miasto Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Miasto Rawa Mazowiecka, w obrębie 0002, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 255/7 o pow. 0,4261ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Zawiadomienie o kompletności materiału dowodowego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 150 i 218/2, obręb Przewodowice, gmina Rawa Mazowiecka

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostepnienia części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Przewodowice, składającej się m.in. z działek o numerach ewidencyjnych 150 i 218/2, informuję, że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w obrębie: Szczuki dz. 6 i 86/1, Konstantynów dz. 56, Gośliny dz. 49, Stara Wieś dz. 182/2, Chodnów dz. 33/5, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 07.09.2023 r. odbędą się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.554.2023.BM

Podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 sierpnia 2023 roku, wydana została decyzja znak: WA.ZUZ.5.4210.554.2023.BM, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu miejskiego w Białej Rawskiej przy ul. Topolowej 36...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0056 Żurawia, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 36 o pow. 1,8386ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. budowie i utrzymania publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust 3 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.) zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0056 Żurawia ...

Decyzja Starosty Rawskiego o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającą się z działek o numerach ewidencyjnych 55 i 181, położonej w obrębie 0026 Pasieka Wałowska w gminie Rawa Mazowiecka, powiat rawski województwo łódzkie, w celu wykonania czynności związanych z usunięciem z gruntu odcinków nadziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia.

Na podstawie art. 124a i 124b w związku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust.4 - 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 roku poz.344 ze zm.) oraz art. 49, art. 104, art. 107 i art. 130 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 roku poz.775 ze zm.), Starosta Rawski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Marty Adamczak - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie,

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 30.06.2023 r. dotycząca zwrotu nieruchomości działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47, Łódź przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B – 47

Starosta Rawski orzeka: 1. o umorzeniu postępowania z wniosku Pana Rafała Leśniczaka i Pana Zbigniewa Leśniczaka o zwrot nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 22,22A, 22B w części dotyczącej zwrotu części działki nr 335/3, działki nr 174/46...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 309/6, obręb Ossowice, gmina Cielądz

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie CIELĄDZ, w obrębie 0015 OSSOWICE, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 309/6 o pow. 0,0716ha w celu usunięcia infrastruktury elektroenergetycznej...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, o kompletności materiału dowodowego i o sposobie zawiadamiania o czynnościach organu poprzez publiczne obwieszczenie - działki nr 55 i 181, obręb Pasieka Wałowska, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia, że: 1) w dniu 19. 04.2023 roku zostało opublikowane w: dzienniku ogólnopolskim Monitor Urzędowy.PL nr 109/2023, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, ogłoszenie, w trybie art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostepnienia części nieruchomości...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.295.2023.AK

Podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.295.2023.AK z dnia 12 czerwca 2023 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego, na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego zlokalizowanego na dz. nr ew. 131/1 w Teodozjowie, gm. Biała Rawska...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje, że w otwartym konkursie ofert wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 31.05.2023 roku znak GG.I.6853.8a.2022.MS o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 245, 250 i 251, obręb Julianów Raducki, gmina Rawa Mazowiecka

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 31.05.2023 roku znak GG.I.6853.8a.2022.MS o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, w obrębie ewidencyjnym 0013 Julianów Raducki gminy Rawa Mazowiecka, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 245, 250 i 251, przez udzielenie zezwolenia na przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego  napięcia.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego - działki 131/1, 137, obręb Teodozjów, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego zlokalizowanego na dz. nr ew. 131/1 w Teodozjowie, gm. Biała Rawska, powiat rawski oraz na wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych tj. oczyszczonych wód popłucznych...

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się strony, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań- działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47, Łódź przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B – 47

W związku prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B – 47 informuję, że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK z dnia 12 kwietnia 2023 r

Podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK z dnia 12 kwietnia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów jurajskich - ujęcie w m. Pukinin - studnia nr 1 i 2 zlokalizowanych kolejno na terenie dz. nr ew. 766/2, ob. 30 Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka, dz. nr ew. 768/3 obręb nr 30 Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - działka nr 181, obręb Pasieka Wałowska, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, w obrębie 0026 Pasieka Wałowska, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 o pow. 1,45ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Zawiadamianie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - działki nr 55, 181, obręb Pasieka Wałowska, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, w obrębie 0026 Pasieka Wałowska, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 55 o pow. 0,8673ha i 181 o pow. 1,45ha w celu usunięcia infrastruktury elektroenergetycznej...

Obwieszczenie NR 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych oraz 2 maja i 9 czerwca 2023 r...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 r...

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia sprawy - działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47, Łódź przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B - 47

W związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B - 47 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - działki 245, 247, 250 i 251, obręb Julianów Raducki, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Julianów Raducki, tj. z działek o numerach ewidencyjnych 245, 247, 250 i 251, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucji SA ...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9035
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-14 10:40:58