Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic nieruchomości - działki nr 150/1 i 151, w obręb Wisówka, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wisówka: 1) ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 151,150/1...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic - działki nr 99/3 i 117/1, obręb Leopoldów, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości, składającej, się z działek nr 99/3 i 117/1, położonej w obrębie nr 0019 Leopoldów, 101304 2 Gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, iż w dniu 07.03.2023 r. (wtorek) o godzinie 1000 w terenie dokonane zostaną czynności ustalenia przebiegp granic działek nr 99/3 i 117/1 z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/4, 8/2, 9, obręb Narty, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej jako działki nr 4/1,4/2,5, 6, 7/1, 7/4, 8/2, 9 położonej w obrębie Narty, Gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie, zawiadamiam, iż w dniu 28 lutego 2022 r. (wtorek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) rozpoczęte zostaną następujące czynności: 1. wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 163, 164, obręb Grabice, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.02.2023 r., o godzinie 1000 w miejscowości Grabice gm. Cielądz, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym: 163 z działkami ewidencyjnymi oznaczonymi numerem geodezyjnym: 164, 469...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 183, 184/1, 195, 196/1, obręb Olszowa Wola, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, iż w dniu 21.02.2023 r. (wtorek) o godzinie 1000 w terenie dokonane zostaną czynności ustalenia przebiegu granic działek nr 195, 196/1, 183, 184/1 z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 16, obręb Franopol, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że firma „KARGEO Usługi Geodezyjne Tomasz Karpiński” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Franopol, w jednostce ewidencyjnej 101302_5 gmina Biała Rawska: przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 16...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - Franklin dz. 91; Orla Góra dz. 99; Teresin dz. 196

W związku z wykonywaniem mapy do celów projektowych, nastąpi ustalenie granic (dróg) działek położonych w obrębie: Franklin dz. 91; Orla Góra dz. 99; Teresin dz. 196 z działkami sąsiednimi na odcinku niezbędnym do wykonania projektu sieci wodociągowej...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - działki 245, 247, 250 i 251, obręb Julianów Raducki, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Julianów Raducki, tj. z działek o numerach ewidencyjnych 245, 247, 250 i 251, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucji SA ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 385, obręb Regnów, gmina Regnów

Zawiadamia się, że firma „KARGEO Usługi Geodezyjne Tomasz Karpiński” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0019 Regnów, w jednostce ewidencyjnej 101305_2 gmina Regnów: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 385...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 286
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-07 13:57:09