Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu

Powiat Rawski/ Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Rawie Mazowieckiej ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic nieruchomości - działka nr 357 i 358, obręb Łaszczyn, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łaszczyn: 1) ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 357,358...

Zawiadomienie o czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki 492/1, 493/1, 494/3, 763/3, obręb Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.10.2023 r., o godzinie 900 w miejscowości Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 493/1...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 299, obręb Podskarbice Szlacheckie,gmina Regnów

Działając na zlecenie właściciela działki nr 299 położonej w obrębie nr 0018 Podskarbice Szlacheckie, 101305_2 Gmina Regnów zawiadamiam, iż w dniu 13 października 2023 r. (piątek ) o godzinie 1330 w terenie (na gruncie) zostaną rozpoczęte następujące czynności: 1. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 299 z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 86 i 95, obręb Byki, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami 86 i 95 położonej w obrębie Byki gminie Biała Rawska - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam Powiat Rawski, że w dniu 17.10.2023 r. o godzinie 1000 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi...

Decyzja Starosty Rawskiego zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 309/6, obręb 0015 Ossowice, gmina Cielądz, powiat rawski

Decyzja Starosty Rawskiego zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki nr 309/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0015 Ossowice w gminie Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie, na rzecz PGE Dystrybucja SA,  w celu wykonania czynności związanych z usunięciem odcinka nadziemnej sieci elektroenergetycznej średniego  napięcia wraz ze stanowiskiem słupowym średniego napięcia...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - działka nr 97/2, obręb 0061 Teresin, gmina Biała Rawska

Starosta Rawski, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0061 Teresin, składającej się m.in. z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/2 o pow. 3,3500ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Zawiadomienie o czynności wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 28, obręb Lesiew, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr Lesiew - jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska - obszar wiejski:1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 28, 55/5, 210...

Zawiadomienie o czynnościach dotyczących ustalenia przebiegu granic działek - 479/1, 481/1, 494, 505, obręb Wołucza, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.09.2023 r., od godziny 1000 do godziny 1100 w miejscowości Wołucza gm. Rawa Mazowiecka, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych numerem geodezyjnym: 505, 481/1, 479/1, 494 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym: 517 (droga powiatowa)...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działki nr 136/3, 137, 138, obręb Zielone, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zielone: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką nr: 136/3,137,138 a działkami sąsiednimi...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą: Aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-300 Rawa Mazowiecka, w zakresie: - poboru wód podziemnych z ujęcia grupowego wodociągu wiejskiego w miejscowości Zagórze, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, ze studni głębinowych Nr 1a i Nr 2..

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia granic działek nr 282 i 283, obręb 0003 Boguszyce, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli działek nr 282 i 283 położonych w obrębie nr 0003 Boguszyce, 101304_2 Gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, iż w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) rozpoczęte zostaną następujące czynności: 1.ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 282, 283 z działkami sąsiednimi...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 29.08.2023 r. zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 150 i 218/2, obręb Przewodowice, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka 1) zobowiązać każdoczesnego władającego nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym, składającą się m.in. z działek o numerach ewidencyjnych 150 i 218/2, położoną w obrębie 0029 Przewodowice w gminie Rawa Mazowiecka, powiat rawski województwo łódzkie, do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z remontem...

Zawiadomienie Starosty o wszczęciu postępowania administracyjnego, o kompletności materiału dowodowego i o sposobie zawiadamiania o czynnościach organu poprzez publiczne obwieszczenie - działka nr 309/6, obręb 0015 Ossowice, gmina Cielądz

Starosta Rawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostepnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Cielądz, obrębie 0015 Ossowice, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 309/6, w celu wykonania czynności związanych z usunięciem z gruntu odcinka nadziemnej sieci elektroenergetycznej średniego  napięcia i stanowiska słupowego średniego napięcia...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 573/27, obręb 16 Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek P.P.U-H SOBPOL S.J. Sobolewscy, Konopnica 102, 96-200 Konopnica, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2 do poboru wód podziemnych na dz. ew. nr 573/27, obręb 16 Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie...

Obwieszczenie o licytacji - Barton rok produkcji 2021

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2023 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8, pokój nr 4. odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji pojazdu usuniętęgo z drogi...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 663/36, obręb. 0004, miasto Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Miasto Rawa Mazowiecka, w obrębie 0004, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 663/36 o pow. 0,0923ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 431, obręb. 0002, miasto Rawa Mazowiecka


Starosta Rawski, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Miasto Rawa Mazowiecka, w obrębie 0002, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 431 o pow. 0,0435ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 255/7, obręb. 0002, miasto Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Miasto Rawa Mazowiecka, w obrębie 0002, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 255/7 o pow. 0,4261ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Zawiadomienie o kompletności materiału dowodowego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 150 i 218/2, obręb Przewodowice, gmina Rawa Mazowiecka

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostepnienia części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Przewodowice, składającej się m.in. z działek o numerach ewidencyjnych 150 i 218/2, informuję, że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w obrębie: Szczuki dz. 6 i 86/1, Konstantynów dz. 56, Gośliny dz. 49, Stara Wieś dz. 182/2, Chodnów dz. 33/5, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 07.09.2023 r. odbędą się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.554.2023.BM

Podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 sierpnia 2023 roku, wydana została decyzja znak: WA.ZUZ.5.4210.554.2023.BM, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu miejskiego w Białej Rawskiej przy ul. Topolowej 36...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic nieruchomości - działka nr 281/3, obręb 0002, miasto Biała Rawska

Zawiadamia się, że firma „KARGEO Usługi Geodezyjne Tomasz Karpiński” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0002, w jednostce ewidencyjnej 101302_4 miasto Biała Rawska: przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 281/3...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0056 Żurawia, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 36 o pow. 1,8386ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. budowie i utrzymania publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust 3 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.) zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0056 Żurawia ...

Decyzja Starosty Rawskiego o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającą się z działek o numerach ewidencyjnych 55 i 181, położonej w obrębie 0026 Pasieka Wałowska w gminie Rawa Mazowiecka, powiat rawski województwo łódzkie, w celu wykonania czynności związanych z usunięciem z gruntu odcinków nadziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia.

Na podstawie art. 124a i 124b w związku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust.4 - 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 roku poz.344 ze zm.) oraz art. 49, art. 104, art. 107 i art. 130 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 roku poz.775 ze zm.), Starosta Rawski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Marty Adamczak - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie,

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 424, obręb Rylsk Duży, gmina Regnów

Zawiadamia się, że firma „KARGEO Usługi Geodezyjne Tomasz Karpiński” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Rylsk Duży, w jednostce ewidencyjnej 101305_2 gmina Regnów: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 424...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic - działka nr 367, obrębie Lubania, Gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właściciela działki nr 367 połażonej w obrębie nr 0011 Lubania, 101306_2 Gmina Sadkowice zawiadamiam, iż w dniu 23.08.2023 r. (środa) o godzinie 1000 w terenie dokonane zostaną czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 367 z dzidłkami sąsiednimi...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia / wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 523 i 524, obręb nr 0019 Regnów, gmina Regnów

W związku z wykonywaniem mapy d/c projektowych terenu obejmującego działkę nr 523, 524 położone w obrębie nr 0019 Regnów 101305 2 Gmina Regnów zawiadamiam, iż w dniu 25 lipca 2023 r. (wtorek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) zostaną rozpoczęte następujące czynności: 1. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 523 i 524 z działkami sąsiednimi...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 30.06.2023 r. dotycząca zwrotu nieruchomości działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47, Łódź przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B – 47

Starosta Rawski orzeka: 1. o umorzeniu postępowania z wniosku Pana Rafała Leśniczaka i Pana Zbigniewa Leśniczaka o zwrot nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 22,22A, 22B w części dotyczącej zwrotu części działki nr 335/3, działki nr 174/46...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 309/6, obręb Ossowice, gmina Cielądz

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie CIELĄDZ, w obrębie 0015 OSSOWICE, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 309/6 o pow. 0,0716ha w celu usunięcia infrastruktury elektroenergetycznej...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, o kompletności materiału dowodowego i o sposobie zawiadamiania o czynnościach organu poprzez publiczne obwieszczenie - działki nr 55 i 181, obręb Pasieka Wałowska, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia, że: 1) w dniu 19. 04.2023 roku zostało opublikowane w: dzienniku ogólnopolskim Monitor Urzędowy.PL nr 109/2023, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, ogłoszenie, w trybie art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostepnienia części nieruchomości...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.295.2023.AK

Podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.295.2023.AK z dnia 12 czerwca 2023 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego, na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego zlokalizowanego na dz. nr ew. 131/1 w Teodozjowie, gm. Biała Rawska...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje, że w otwartym konkursie ofert wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 31.05.2023 roku znak GG.I.6853.8a.2022.MS o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 245, 250 i 251, obręb Julianów Raducki, gmina Rawa Mazowiecka

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 31.05.2023 roku znak GG.I.6853.8a.2022.MS o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, w obrębie ewidencyjnym 0013 Julianów Raducki gminy Rawa Mazowiecka, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 245, 250 i 251, przez udzielenie zezwolenia na przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego  napięcia.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego - działki 131/1, 137, obręb Teodozjów, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego zlokalizowanego na dz. nr ew. 131/1 w Teodozjowie, gm. Biała Rawska, powiat rawski oraz na wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych tj. oczyszczonych wód popłucznych...

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się strony, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań- działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47, Łódź przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B – 47

W związku prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B – 47 informuję, że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK z dnia 12 kwietnia 2023 r

Podaje się do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK z dnia 12 kwietnia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów jurajskich - ujęcie w m. Pukinin - studnia nr 1 i 2 zlokalizowanych kolejno na terenie dz. nr ew. 766/2, ob. 30 Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka, dz. nr ew. 768/3 obręb nr 30 Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - działka nr 181, obręb Pasieka Wałowska, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, w obrębie 0026 Pasieka Wałowska, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 o pow. 1,45ha w celu realizacji inwestycji celu publicznego...

Zawiadamianie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - działki nr 55, 181, obręb Pasieka Wałowska, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, w obrębie 0026 Pasieka Wałowska, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 55 o pow. 0,8673ha i 181 o pow. 1,45ha w celu usunięcia infrastruktury elektroenergetycznej...

Obwieszczenie NR 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych oraz 2 maja i 9 czerwca 2023 r...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 r...

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia sprawy - działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47, Łódź przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B - 47

W związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B - 47 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - działki 245, 247, 250 i 251, obręb Julianów Raducki, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Julianów Raducki, tj. z działek o numerach ewidencyjnych 245, 247, 250 i 251, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucji SA ...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5673
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-28 15:24:13