Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Przed kupnem dzikiego zwierzęcia istnieje obowiązek sprawdzenia czy znajduje się ono na liście zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Lista tych zwierząt znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przewożenia przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz.U. z 2002 r. Nr 39, poz. 357).

Jeżeli zwierzę jest wyszczególnione na w/w liście, należy zwrócić uwagę czy sklep zoologiczny, w którym dokonuje się zakupu zwierzęcia dołączył do rachunku oryginał lub kopię dokumentu będącego dowodem legalności zakupu zwierzęcia, tj. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju; dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli.

Po dokonaniu zakupu istnieje obowiązek pisemnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru, w terminie 14 dni. Powyższy rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

Wniosek o dokonaniu wpisu do rejestru, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
 • adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
 • liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,
 • nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
 • datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
 • datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
 • płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
 • opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
 • cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierząt,
 • kopia dokumentu z numerem i datą wydania zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli.

W przypadku pozbycia się zwierzęcia lub jego śmierci należy wykreślić zwierze z rejestru, również w terminie 14 dni.

Opłaty skarbowe związane z wpisaniem zwierzęcia do rejestru:

 • 26,00 zł za dokonanie wpisu do rejestru,
 • 17,00 zł za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wpisanie zwierzęcia do rejestru.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2007-12-11
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-01-19 13:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-11 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6464
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-06-23 15:15:34