Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Obwieszczenie starosty Rawskiego o sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024” oraz „ Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”

Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości informację sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowice-Pachy-Galinki”

Zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku na wniosek Gminy Biała Rawska wydana została decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowice-Pachy-Galinki”...

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”

Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczeciu postępowania dot. wydania pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej pt. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowice-Pachy-Galinki”

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Biała Rawska reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko , wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowice-Pachy-Galinki”...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego Food Service Sp. z o.o

Zawiadamiam, że na wniosek spółki Food Service Sp. z o.o., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego o budynek ubojni bydła...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę hal magazynowych o halę produkcyjną elementów stalowych z zapleczem socjalno-biurowym - obręb nr 0005 Miasta Rawa Mazowiecka, działki nr 6/2, 6/12, 6/18

Zawiadamiam, że na wniosek firmy handlowo-usługowej TABO Tadeusz Kuzimski i Spółka  Sp. z o.o. Sp. k. , wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę hal magazynowych o halę produkcyjną elementów stalowych z zapleczem socjalno-biurowym. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w obrębie nr 0005 Miasta Rawa Mazowiecka, na działce o nr ewid. 6/2, 6/12, 6/18...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Cielądz reprezentowanej przez Wójta Gminy Pana Pawła Królaka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz w ramach inwestycji pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4038
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-11 15:57:55