Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegajacej podziałowi, działka nr 26, obręb Soszyce, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 23-01-2018 o godz. 915 w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w obrębie Soszyce gm. Rawa Mazowiecka oznaczonej nr działki 26 stanowiącej własność: Trzonek Haliny, zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, działka nr 26, obręb Soszyce, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 23.01.2018 o godz. 900 zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych wyznaczających przebieg linii granicznych działki położonej w obrębie Soszyce, gm. Rawa Mazowiecka oznaczonej nr działki 26 ...

Zawiadomienieo o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 478, Woucza, Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 24.01.2018 r. (środa) w miejscowości Wołucza gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie granicy działki nr 478 z działką nr 477/2...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału, miasto Rawa Mazowiecka, obręb Księże Domki, działka nr 168/1

Zawiadamiam, że w dniu 03.01.2018 (środa) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 168/1 położonej w obrębie Księże Domki miasto Rawa Mazowiecka...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora d/s lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora d/s lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Ogłoszenie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.21.2017.MS o zamiarze wszczęcia postępowania , Szwejki Małe, nr ewidencyjny 99/3

Ogłoszenie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.21.2017.MS o zamiarze wszczęcia postępowania o udostępnienie nieruchomości położonej w miejscowości Szwejki Małe, oznaczonej numerem ewidencyjnym 99/3.

Ogłoszenie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.22.2017.MS o zamiarze wszczęcia postępowania, Nowe Sadkowice, nr ewidencyjny 11

Ogłoszenie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.22.2017.MS o zamiarze wszczęcia postępowania o udostępnienie nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Sadkowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 11.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie słuchaczy

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Starosta Rawski ogłasza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji oraz zaktualizowaną statystyczną liczbę uczniów...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.15.2017.MS,Julianów Lesiewski, gm. Biała Rawska, działki 49/2 i 50/2

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.15.2017.MS zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości położonej w Julianowie Lesiewskim gm. Biała Rawska składającej się z działek 49/2 i 50/2.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, Księża Wola gm. Rawa Mazowiecka, działki nr 1149/1 i 1149/2

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.12.2017 r. (poniedziałek) w miejscowości Księża Wola gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie granic działek nr: 1149/1 i 1149/2 z działką nr 1148.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w terenie o godz. 1000... 

Zawiadomienie GG.I.6852.17.2017.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego, obręb ewidencyjny Józefów, w gmina Biała Rawska, nr działki 85

Zawiadomienie znak GG.I.6852.17.2017.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów w gminie Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 85, do jej udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzib ą w Lublinie, w celu remontu istniejącej linii elektroenergetycznej kablowej nadziemnej średniego napięcia.

Ogłoszenie w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Lewin

Ogłoszenie Starosty Rawskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Lewin o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Zwiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, Szwejki wielkie, działka nr 120

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r, poz.1034 tekst jedn.), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8.12.2017 r. w miejscowości Szwejki Wielkie gm. Sadkowice odbędzie się ustalenie granic działki nr 120 z działką nr 119 ...

Ogłoszenie w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Lutobory

Informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Lutobory gm. Sadkowice, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 176/2 o pow. 0,43 ha, 210 o pow. 4,57 ha, 213 o pow. 0,20 ha, 214 o pow. 0,53 ha, stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Lutobory o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej...

Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. „Piłka Siatkowa Dziewcząt”

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia i promocję Powiatu Rawskiego na szczeblu ogólnopolskim w klubach sportowych działających na terenie Powiatu Rawskiego dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT.

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) ... orzekam uznać, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 123 o pow. 0,7148 ha i 125 o pow. 0,0327 ha położone w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka, stanowią mienie gromadzkie...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu przyjecia przebiegu granic do podziału,obręb 00010 Łaszczyn, gmina Cielądz, działka nr 425

W związku  z czynnościami związanymi z przyjęciem przebiegu granic działki nr 425 z działkami sąsiednimi nr 399, 417, 418, 419, 424, 426, jako zainteresowanego właściciela - współwłaściciela działki nr 419 , położonej w obrębie nr 0010 Łaszczyn, gmina Cielądz, zapraszam Pana, Panią do stawienia się w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godzinie 1000 w terenie, na przedmiotowej działce w celu przyjęcia przebiegu granic działki nr 425 z działką, działkami przyległymi nr 419...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic,obręb 00010 Łaszczyn, gmina Cielądz, działka nr 425

Zawiadamiam, iż w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 1000 w terenie rozpocznie się ustalenie przebiegu granic wyznaczających granice działki 425 położonej w obrębie nr 00010 Łaszczyn, gmina Cielądz z działkami przyległymi nr 399, 417, 418, 419, 424, 426...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.7.2017.MS - obręb ewidencyjny nr 15 Nowe Szwejki, gmina Sadkowice, działki nr 189 i 207

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.7.2017.MS w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 15 Nowe Szwejki w gminie Sadkowice, składającej się z oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 189 i 207, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucji SA z siedzibą w Lublinie na realizacje inwestycji celu publicznego.

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Stara Wieś, działki nr 269 i 270

Zawiadamiam, że w dniu 16.11.2017 r. (czwartek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Stara Wieś, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 269 i 270, ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Nowy Regnów, działki nr 202_3, 203, 204, 244, 245

Zawiadamiam, że w dniu 30.11.2017 r. (czwartek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Nowy Regnów, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerem: 202/3, 203, 204, 244, 245...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, Szwejki Wielkie gm. Sadkowice, działka nr 208

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.11.2017 r. w miejscowości Szwejki Wielkie gm. Sadkowice odbędzie się ustalenie przebiegu granicy działki nr 208 z działką 195.

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu przyjęcia przebiegu granic, obręb nr 0019 Regnów, gmina Regnów, działki nr 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352/1, 352/2

W związku z podziałem działek nr 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352/1, 352/2 położonych w obrębie nr 0019 Regnów, gmina Regnów, zawiadamiam, iż w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1200 – 1300 w terenie nastąpi przyjęcie przebiegu granic w/w działek, oraz działki nr 352/2 z działkami nr 352/1, 353/3, 354, 355, 600, 35, działki nr 345 z działką nr 344, 306, 600, 346, 347, 348, działki nr 352/1 z działkami nr 306, 351, 353/2, 352/2, działki nr 346 z działkami nr 306, 349, 345, 347, działki nr 348 z działką nr 600...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic, obręb nr 0019 Regnów, gmina Regnów, działki nr 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352/2...

Zawiadamiam, iż w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1200 - 1300 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic wyznaczających granice działek położonych w obrębie nr 0019 Regnów, gmina Regnów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352/2 oraz działki nr 352/2 z działkami przyległymi nr 354, 355, działki nr 548 z działką nr 600, działki nr 346 z działką nr 306...

Ogłoszenie w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Jajkowice

Ogłoszenie Starosty Rawskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Jajkowice o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 28 września 2017 r. o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lutobory gm. Sadkowice

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, 8a ust 7 oraz 8d ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 703), ... po rozpoznaniu wniosku Sławomira Zgieba, Krzysztofa Tokarskiego, Krzysztofa Słowika, Marka Wodnickiego, Anny Głuszcz, Mariusza Głuszcz, Olgi Głuszcz, Mirosława Kmiecika, Honoraty Seligi, Tomasza Marciniaka, Pawła i Doroty Żaczkiewicz, Jana Stępniaka orzekam o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lutobory gm. Sadkowice ...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 28 września 2017 r. o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lewin gm. Sadkowice

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, 8a ust 7 oraz 8d ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 703), ... po rozpoznaniu wniosku Alicji Karkowskiej, Wojciecha Stępniaka, Tomasza Karkowskiego, Katarzyny Czapnik, Marka Góralczyka i Lidii Firek orzekam o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lewin gm. Sadkowice...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Julianów Lesiewski, gmina Biała Rawska, działki 49/2 i 50/2

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Rawski zawiadamia...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych na terenie wsi Nowa Wojska

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)
orzekam uznać, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 23 o pow. 0,47 ha, 24 o pow. 0,37 ha, 45 o pow. 0,96 ha, 72 o pow. 0,42 ha, 109 o pow. 0,22 ha, 110 o pow. 0,06 ha, 111 o pow. 1,42 ha, 191 o pow. 0,1943 ha położone w obrębie Nowa Wojska gm. Rawa Mazowiecka, stanowią mienie gromadzkie.

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości w Józefowie gm. Biała Rawska, oznaczonej numerem ewidencyjnym 85

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust 3 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku ... zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia z nieruchomości, ... w ... gminie Biała Rawska, obrębie 21 Józefów, składającej się z oznaczonej numerem ewidencyjnym 85 działki,...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.7.2017.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, Nowe Szwejki, gmina Sadkowice, działki 189 i 207

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.7.2017.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Szwejki w gminie Sadkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 189 i 207, poprzez zobowiązanie do jej udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzib ą w Lublinie, w celu budowy linii elektroenergetycznej nadziemnej średniego napięcia, zgodnie z decyzją nr 11/2016 Wójta Gminy Sadkowice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja Starosty Rawskiego z dn. 30.08.2017 r. o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Jajkowice gm. Sadkowice

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, 8a ust 7 oraz 8d ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 703), art. 104, art. 107... po rozpoznaniu wniosku Witolda Cichockiego, Władysława Borzęckiego, Michała Biedrzyckiego, Andrzeja Jabłońskiego, ...orzekam...

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Lewin

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lewin, gm. Sadkowice ... – informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną...

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Lutobory

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lutobory, gm. Sadkowice ... – informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, Kłopoczyn, działka nr 75

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr  GG.II.6640.1280.2017  w  Starostwie Powiatowym  w Rawie Mazowieckiej, w związku z pomiarem kontrolnym działki nr 75  położonej w obrębie Kłopoczyn gmina Sadkowice..., zawiadamiam, że w dniu 28 września 2017 roku o godz. 0900 na działce nr: 75 w miejscowości Kłopoczyn, nastąpi ustalenie przebiegu  granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych, Błażejewice, działka nr 18/3

Na podstawie Art.39, ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) ... zawiadamiam że w dniu 03 października 2017 roku o godz. 900 na działce nr 18/3, obręb 0006 Błażejewice, w gminie  Biała Rawska, nastąpi wznowienie znaków granicznych wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Białogórne, działki nr 208/2 i 208/3

Zawiadamiam, że w dniu 19.10.2017 r. (czwartek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Białogórne, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 208/2 i 208/3, dla których prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1R/00007710/7...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Regnów, działka nr 25

Zawiadamiam, że w dniu 11.10.2017 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Regnów, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 25, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1 R/00020969/4...
 

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Jajkowice, działka nr 83

Zawiadamiam, że w dniu 26.10.2017 r. (czwartek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Jajkowice, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 83, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1R/00031926/1...

Zawiadonienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, Kaliszki, gm. Rawa Mazowiecka, działka nr 175/1

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.09.2017 r. (piątek) w miejscowości Kaliszki gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granic działki 175/1, z działką nr 175/2. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem i przyjęciem granic nastąpi w terenie o godz. 1000...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sowidół, gm. Regnów, działka nr 42

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.09.2017 r. (czwartek) w miejscowości Sowidół gm. Regnów odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granicy działki nr 42, z działkami nr: 39/2, 39/1 i 38/1. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem i przyjęciem granic nastąpi w terenie o godz. 1000...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Babsk, diałki nr 423 i 422

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.09.2017 r. (wtorek) w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granic działki 423, z działką nr 422...

Zawiadomienie do sławienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu i przyjęcia do podziału granic nieruchomości - Dańków, działka nr 113/2

Działając na podstawie zlecenia właściciela działki nr 113/2 położonej w obrębie 0012 Danków gmina Biała Rawska, zawiadamiam, iż w dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granic działki nr 113/2 z działką sąsiednią nr 109/1 położoną w obrębie nr 0012 Danków gmina Biała Rawska...

Zawiadomienia o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - Zaborze, działki nr 95 i 119

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 06.09.2017 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Zaborze, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 95 i 119, ...

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych przylegających do drogi wojewódzkiej nr 707, obręb 50 Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi - Pracownia Geodezyjna w Łodzi, działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 j.t. z późn. zm.) ...prosi o umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych przylegających do drogi wojewódzkiej nr 707...

Zawiadomienie do sławienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Stare Byliny, działka nr 139

W związku z podziałem działki nr 139 położonej w obrębie 0036 Stare Byliny gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, iż w dniu 18 sierpnia 2017 r. (piątek) o godzinie 900 w terenie nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic działki nr 139 z działką sąsiednią nr 45 położoną w obrębie 0006 Dziurdzioły gmina Rawa Mazowiecka...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 27.07.2017 zmieniającą decyzję znak GG.I. 6852.24.2016 z dnia 27.04.2017 roku - Nowy Chodnów, gmina Biała Rawska, działki 26/2, 30 i 132/1

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 27.07.2017  zmieniającą decyzję znak GG.I. 6852.24.2016 z dnia 27.04.2017 roku w sprawie zobowiązania każdoczesnego właściciela, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,  położonej w obrębie ewidencyjnym nr 59 Nowy Chodnów w gminie Biała Rawska, składającej się m.in. z  oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek  26/2, 30 i 132/1   do jej udostępnienia, w celu wykonania czynności związanych z realizacją inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN linia 15kV GPZ Żurawia-ELKAL od odłącznika nr 1057 do odłącznika 1064 gmina Biała Rawska”

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - Helenów, działka nr 59/1

Działając w oparciu o § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości /Dz. U. Nr 268, poz. 2663/ zawiadamiam, że w dniu 22.08.2017 (wtorek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/1 położonej w obrębie Helenów gmina Rawa Mazowiecka, ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - Byszewice, działki nr 443 i 444

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 30.08.2017 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Byszewice, oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 443 i 444...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Konopnica gm. Rawa Mazowiecka, działka nr 332

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r, poz.1034 tekst jedn.), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31.08.2017 r. w miejscowości Konopnica gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie granicy działki nr 332, będącej w własnością: Tadeusza Oderskiego z działką nr 229/2 położoną w obrębie Niwna...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości w Julianowie Lesiewskim gm. Biała Rawska, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 49/2 i 50/2

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ... zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, obrębie 58 Julianów Lesiewski, składającej się z oznaczonych numerami ewidencyjnymi, działek 49/2 i 50/2, dla której brak jest księgi wieczystej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych przylegających do drogi wojewódzkiej nr 707

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi - Pracownia Geodezyjna w Łodzi, ..., prosi o umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych przylegających do drogi wojewódzkiej nr 707...

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Jajkowice

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Jajkowice, gm. Sadkowice oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie wg stanu nieruchomości istniejącego w dniu 5 lipca 1963 r, ... – informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Lutobory

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), informuję, iż wyznaczam nowy termin zakończenia postępowania do dnia 31 sierpnia 2017 r., w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lutobory...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Lewin

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), informuję, iż wyznaczam nowy termin zakończenia postępowania do dnia 31 sierpnia 2017 r., w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lewin...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 21 Łaszczyn

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 19.07.2017 r.odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Łaszczyn, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 21, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1 R/00019625/1...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, gminie Sadkowice, obrębie Nowe Szwejki, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 189 i 207

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust 3 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, działka 22, obręb 0006 Dziurdzioły, gm. Rawa Mazowiecka

W związku z podziałem działki nr 22 położonej w obrębie 0006 Dziurdzioły gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, iż w dniu 20 lipca 2017 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic działki nr 22 z działkami sąsiednimi nr 21, 23 i 90 położonymi w obrębie 0006 Dziurdzioły gmina Rawa Mazowiecka...

Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Rawskiego z dnia 14.11.2016 r. nr GG.I.6622.1.17.2016.SK

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Rawskiego z dnia 14 listopada 2016 r., znak GG.I.6622.1.17.2016.SK, ...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości,działki 155, 154, Rylsk, gmina Regnów

Działając na zlecenie właściciela działki nr 155 położonej w obrębie 0020 Rylsk gmina Regnów, zawiadamiam, iż w dniu 03 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działki nr 155 z działką sąsiednią nr 154 położoną w obrębie 0020 Rylsk gmina Regnów...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych działki nr: 726,799, Olszowa Wola

Działając na podstawie §38 ust.1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej ... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.06.2017r. o godz. 14:00 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 726, 799 objęte KW nr LD1R/00016338/1 z działkami nr 859 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych działki nr: 699/2,670, Olszowa Wola

Działając na podstawie §38 ust.1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej ... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.06.2017r. o godz. 0900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 669/2, 670 objęte KW nr LD1R/00040069/1 z działkami nr 859...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, działki nr: 28, 57, 58, 141, Lesiew, gm. Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.06.2017 r. w miejscowości Lesiew gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granic działek nr: 28, 57, 58, 141 z działkami nr: 85, 123/2, 27, 55/1, 55/2, 56/2 ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, działki nr 233/1, 235, Księże Domki, miasto Rawa Mazowiecka

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r, poz. 1034 tekst jedn.), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.06.2017 r. (Środa) przy ulicy Księże Domki 13A w Rawie Mazowieckiej odbędzie się ustalenie granicy działki nr 233/1 położonej w obrębie nr 8 miasta Rawa Mazowiecka z działką nr 235 położoną w obrębie nr 8 miasta Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, działki nr 203, 204, Białogórne, gm. Biała Rawska

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r, poz.1034 tekst jedn.), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.06.2017r. w miejscowości Biaiogórne gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie granicy działki nr 203 z działką nr 204...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, działka nr 274, Wilkowice

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. 2016 poz. 1629) zawiadamiam, że w dniu 12.07.2017 r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych\wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Wilkowice gmina Rawa Mazowiecka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 274, ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 274, Wilkowice

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 12.07.2017 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Wilkowice, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 274 (droga)...

Zawiadonmienie do stawienia się na gruncie w celu przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, działka 255/4, obręb 0019 Regnów

W związku z podziałem działki nr 255/4 położonej w obrębie 0019 Regnów gmina Regnów, zawiadamiam, iż w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) o godzinie 1000 w terenie nastąpi przyjęcie przebiegu granic działki nr 255/4 z działką sąsiednią nr 256/3 położoną w obrębie 0019 Regnów gmina Regnów...

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, Białogórne - działki nr 188/1, 186, 188/2

Działając na podstawie §38 ust.l rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.)... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.06.2017 r. o godz. 900 w obrębie Białogórne na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych działki ewidencyjnej jako działka nr 188/1 ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, Małgorzatów - działka nr 30, Zielone - działka nr 150/2

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 06.07.2017 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Małgorzatów, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 30 (droga) oraz działki ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 103, Nowy Trębaczew

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 23.06.2017 r. (piątek) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Nowy Trębaczew, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 103, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW 81...

Decyzja z 28.04.2017 r. o zobowiązaniu do udostępnienia działek 1103 i 1104 w Cielądzu

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ... Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka zobowiązać każdoczesnego współwłaściciela, współposiadacza nieruchomości...

Decyzja z 28.04.2017 r. ograniczenie sposobu korzystania z działek 1103 i 1104 w Cielądzu

Na podstawie art. 124 ust. 1, 2, 3, 4, 6 i 7, art. w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2 i 3, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ...  Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka  ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym...

Decyzja z 27.04.2017 r. o zobowiązaniu do udostępnienia działki 122 w Rzymcu gm. Sadkowice

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ... Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka  zobowiązać każdoczesnego współwłaściciela, współposiadacza nieruchomości...

Decyzja z 27.04.2017 r. o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości w Nowy Chodnów gm. Biała Rawska

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ... Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka zobowiązać każdoczesnego współwłaściciela, współposiadacza...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości, obręb 0039 Rosławowice

Działając na podstawie zlecenia właściciela działek nr 324, 325 położonych w obrąbie 0039 Rosławowice gmina Biała Rawska, zawiadamiam, iż w dniu 24 maja 2017r. (środa) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działek nr 324 i 325 z działkami sąsiednimi nr 256/1, 323, 684/1, 326 położonymi w obrąbie nr 0039 Rosławowice gmina Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 89, Stara Wojska, gm. Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.05.2017 r. w miejscowości Stara Wojska gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granicy działki nr 89 z działką nr 88. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem i przyjęciem granic nastąpi w terenie o godz. 1000.

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości - obręb nr 0031 Ossa gmina Biała Rawska

Działając na podstawie zlecenia właścicieli działki nr 10/1 położonej w obrębie nr 0031 Ossa gmina Biała Rawska, zawiadamiam, iż w dniu 5 maja 2017 r. (piątek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działki nr 10/1 z działkami sąsiednimi nr 9/1, 9/2, 10/2, 11/1, 37, 38, 39, 54 położonymi w obrębie nr 0031 Ossa gmina Biała Rawska...

Decyzja o zmianie decyzji GG.I.6852.18.2016.MS z 07.11.2017 roku

Na podstawie art.155 § 1 i § 2, art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ... Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, zmienia ostateczną decyzję znak GG.I.6852.18.2016 z dnia 07.11.2016 roku w ten sposób, że w punkcie 3 sentencji decyzji oraz w uzasadnieniu dodaje się, w zakresie niezbędnych robót do wykonania w ramach remontu, również wymianę istniejącego słupa SN ...

Zawiadomienie o czynności wznowienia/wyznaczenia, ustalenia i przyjęcia do podziału na gruncie granic działki nr 226, położonej w obrębie 50 - Nowy Kurzeszyn

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi - Pracownia Geodezyjna w Łodzi zawiadamia, iż w związku z wykonywaniem prac geodezyjno - prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę wojewódzką nr 707, ... przystępuje do czynności wznowienia/wyznaczenia, ustalenia i przyjęcia do podziału na gruncie granic działki nr 226, położonej w obrębie 50 - Nowy Kurzeszyn , stanowiącej pas drogowy.

Zawiadomienie o czynności wznowienia/wyznaczenia, ustalenia i przyjęcia do podziału na gruncie granic działki nr 241/1, położonej w obrębie 42 - Wołucza

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi - Pracownia Geodezyjna w Łodzi zawiadamia, iż w związku z wykonywaniem prac geodezyjno - prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę wojewódzką nr 707, ... przystępuje do czynności wznowienia/wyznaczenia, ustalenia i przyjęcia do podziału na gruncie granic działki nr 241/1, położonej w obrębie 42 - Wołucza, stanowiącej pas drogowy.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Jajkowice

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), informuję, iż wyznaczam nowy termin zakończenia postępowania do dnia 30 czerwca 2017 r. ...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Lutobory

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), informuję, iż wyznaczam nowy termin zakończenia postępowania do dnia 30 czerwca 2017 r. ...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Lewin

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), informuję, iż wyznaczam nowy termin zakończenia postępowania do dnia 30 czerwca 2017 r. ...

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Rawskiego - działka położona w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego

Zarząd Powiatu Rawskiego, na podstawie § 12 ust 1 w związku z § 30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z roku 2014 poz. 1490 t.j.) informuje, że ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka 444 Rosławowice, gmina Biała Rawska

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.II.6640.169.2017 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej... zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 900na działce nr 444 w Rosławowicach, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej działki...

Decyzja z dnia 23.03.2017 zobowiązanie do udostępnienia nieruchomośći dz.66 Rzymiec gm Sadkowice

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami... Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 94 Stolniki

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 21.04.2017 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Stolniki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 94, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW 31747...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”

Na podstawie art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1250) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że ... została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy” ...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Trębaczew

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: ... Trębaczew gm. Sadkowice, stanowią mienie gminne...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości - Łaszczyn, Regnów

Działając na podstawie zlecenia właściciela działki nr 227 położonej w obrębie nr 0010 Łaszczyn gmina Cielądz, zawiadamiam, iż w dniu 05 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 1400  w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działki nr 227 z działką sąsiednią nr 466 położoną w obrębie nr 0019 Regnów gmina Regnów...

Zawiadoienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Marianów

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.II.6640.1607.2016 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej ..., zawiadamiam, że w dniu 06 kwietnia 2017 roku o godz. 900 na działce nr 176/2 w Marianowie, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Białogórne

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 tekst jedn.), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31.03.2017 r. w miejscowości Białogórne gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie granicy działki nr 203 z działką nr 216...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Olszowa Wola

Działając na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.)... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.04.2017 r. o godz. 0900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości - Lubania

Działając na podstawie zlecenia właścicieli działek nr 465 i 466 położonych w obrębie nr 0011 Lubania gmina Sadkowice, w związku z wykonywaniem mapy d/c projektowych obejmującej przedmiotowe działki, zawiadamiam, iż w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działek nr 465, 466...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Bujały

Działając na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.)... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.04.2017 r. o godz. 1400 w miejscowości Bujały na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości - Annosław, Rylsk Duży

Działając na zlecenie właścicieli działek nr 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 położonych w obrębie 0001 Annosław, gmina Regnów, zawiadamiam, iż w dniu 21 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działek nr 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 z działkami sąsiednimi nr 151/1, 151/2, 154, 166/3, 166/4, 206, 309...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Olszowa Wola, działki nr 300, 301, 344, 345, 324

Działając na podstawie §38 ust.1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.) ... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.03.2017r. o godz. 0900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych...

Informacja o wszczęciu na wniosek pełnomocnika METALBUD Sp. z o.o. postępowania wodnoprawnego znak SAB.II.6341.2.1.2017.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 09.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika METALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Podlas 3, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.2.2016.MS w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, obręb ewidencyjny Cielądz w gminie Cielądz, numery działek 1103 i 1104

Zawiadomienie znak GG.I.6853.2.2016.MS w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Cielądz w gminie Cielądz, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1103 i 1104, poprzez zobowiązanie do jej udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzib ą w Lublinie.

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.9.2016.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego, obręb ewidencyjny Cielądz w gminie Cielądz, numery działek 1103 i 1104

Zawiadomienie znak GG.I.6852.9.2016.MS w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Cielądz  w gminie Cielądz, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1103 i 1104, do jej udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzib ą w Lublinie.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego SPZOZ 071/2/2017

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego SPZOZ 071/2/2017

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.24.2016.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego obręb 59 Nowy Chodnów w gminie Biała Rawska,numery działek 26/2, 30 i 132/1

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.24.2016.MS z  06.02.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 59 Nowy Chodnów w gminie Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 26/2, 30 i 132/1  do jej  udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzibą w Lublinie, w celu remontu istniejącej  linii elektroenergetycznej kablowej nadziemnej  średniego napięcia SN.

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.23.2016.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego, obręb 23 Rzymiec w gminie Sadkowice, numer działki 122

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.23.2016.MS z 06.02.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 23 Rzymiec w gminie Sadkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki  122  do jej  udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzib ą w Lublinie, w celu remontu istniejącej  linii elektroenergetycznej kablowej nadziemnej  średniego napięcia SN.

Zapytania do sprawy SPZOZ 071/2/2017 wraz z odpowiedziami

Zapytania do sprawy SPZOZ 071/2/2017 wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi zmienione zapytanie ofertowe wraz z formularzem umowy do sprawy SPZOZ 071/2/2017

Pytania i odpowiedzi zmienione zapytanie ofertowe wraz z formularzem umowy do sprawy SPZOZ 071/2/2017.

Komunikat do zapytania ofertowego w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z udzielonymi odpowiedziami i przygotowania właściwych ofert przedłuża termin składania ofert do dnia 6 lutego 2017 roku godz. 1000.

Zapytanie ofertowe w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na: udzielenia i obsługę pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 złotych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej...

Unieważnienie postępowania w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie pożyczki w wysokości 6.550.000,00 złotych...

Zapytanie ofertowe w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na: udzielenia i obsługę pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 złotych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Informacja o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o. postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.25.2016.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 17.01.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., postępowanie w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.23.2016.AS – dot. wykonania urządzeń wodnych na działce nr 247 obręb Białogórne, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 16.01.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1250) zawiadamiam, że na wniosek pana Tomasza Kowieszko, ul. Dęby 3/7, lok.6, 04-308 Warszawa, z dnia 21.12.2016 roku, reprezentującego inwestora - Gminę Biała Rawska, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”...

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.27.2016.AS – dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 30.12.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Stępniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „STĘPNIAK” Andrzej Stępniak, ul. Zwolińskiego 14a, 96-200 Rawa Mazowiecka, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego...

Starosta Rawski prowadzi postępowanie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2020

Na podstawie Art. 23 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645, zm.: Dz.U. z 2016r. poz. 691, poz. 868, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1860, poz. 1940, poz. 1984, poz. 2138) Starosta Rawski prowadzi postępowanie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2020...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak GG.I.68852.19.2016.MS w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , położonej w gminie Sadkowice , obręb Rzymiec, działka nr 66

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 poz.2147 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawskiego o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Rawskiego - działka położona w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawskiego o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Rawskiego - działka położona w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 97319
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-28 14:36:29