Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

 

Starosta Rawski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej

 

Specjalisty  Drogowo – Mostowego

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie min. średnie techniczne o profilu drogowym,

b) uprawnienia budowlane wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy „Prawo budowlane” lub

    złożony wniosek we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa o nadanie uprawnień w

    wymaganym zakresie

c) prawo jazdy kat. B,

d) doświadczenie zawodowe 5 lat, w tym 2 lata w urzędzie.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość projektu budowlanego z branży drogowej,

b) obsługa niwelatora,

c) umiejętność kierowania pracą brygady roboczej i podejmowania decyzji z tym związanych,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zarządzenie w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego drogami powiatowymi,

b) nadzór nad infrastrukturą techniczną,

c) zarządzanie w imieniu Starosty Rawskiego ruchem na drogach,

d) okresowe przeglądy dróg, obiektów mostowych oraz zadrzewienia,

e) przeglądy oznakowania dróg powiatowych i gminnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty Drogowo - Mostowego
w terminie do dnia 20.04.2006 r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania
w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą
z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

 

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

Metryka

  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-07-02 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4225
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-02 10:18:42