Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-22 14:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-22 14:48

 

 
Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu
1A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Władysławów gm. Sadkowice               

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-1/10

4

 Data złożenia

23.02.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Sebastian Górski, Huta Błędowska 8, 05-620 Błędów

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-22 14:49
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-22 14:53

 

 

 
Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu
2A/10

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Rawa Mazowiecka

 

3

 

 Znak sprawy

 

OS.IM.6223-2/10

 

4

 

 Data złożenia

 

25.02.2010r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Food Service Sp.zo.o. Tatar 4, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

operat wodnoprawny

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

Starosta Rawski

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Wydanie decyzji

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Brak

 

11

 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

-

 

12

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-22 14:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-22 14:55
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:16

 

 
Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu
3A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Annosław, gm. Regnów

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-3/10

4

 Data złożenia

04.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Juliusz Matysiak zam. Annosław 21, 96-232 Regnów

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:18
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:25

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu
4A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Chrząszczew, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-4/10

4

 Data złożenia

17.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:26
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:27

 

 
Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu
5A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Chrząszczew, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-5/10

4

 Data złożenia

17.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:28
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:29

 

 

 
Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu
6A/10

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Biała Rawska

 

3

 

 Znak sprawy

 

OS.IM.6223-6/10

 

4

 

 Data złożenia

 

17.03.2010r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Tomasz Chrzanowski, Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska

 

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

operat wodnoprawny

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

Starosta Rawski

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Wydanie decyzji

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Brak

 

11

 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

-

 

12

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-03-23 10:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-23 10:31
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:53

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

7A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w m. Studzianki, gm. Sadkowice

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-7/10

4

 Data złożenia

24.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

KOMA Zakład Projektowania i realizacji Inwestycji s.c. ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

operat wodnoprawny- 2egz.

Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak


 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:56
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:56

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

8A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego OS.II.6223-1-3/05 z dnia 23.06.2005r.

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-8/10

4

 Data złożenia

30.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Dariusz Piotrowski, Byki 18, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

2 egz. dodatku nr 1 do operatu wodnoprawnego

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:57

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:57

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

9A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego OS.II.6223-1-13/06 z dnia 20.12.2006r.

3

 Znak sprawy

OS.IM.6223-9/10

4

 Data złożenia

31.03.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Tadeusz Pakuła, Nowe Przyłuski 14, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

2 egz. dodatku nr 1 do operatu wodnoprawnego

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-04-23 13:58
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:24

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

10A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 29szt. drzew z działki nr 67 i nr 68 obręb Zuski gm. Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-1/2010

4

 Data złożenia

12.01.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- podanie sołectwa wsi Zuski

- kserokopia wyrysu działek

- zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

- kserokopia decyzji Wojewody Łódzkiego o mieniu komunalnym

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:25
Formularz A - karta informacyjna dla:
 
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-13 13:27

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

11A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6szt. drzew z działki nr 332/1 obręb 8 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-2/2010

4

 Data złożenia

22.01.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Piotr Mierzejewski, Kiełczówka 65, 97-310 Moszczenica

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- pismo z Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

- mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

- wypis z rejestru gruntów

- pełnomocnictwo

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:26
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:28

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

12A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1szt. drzew z działki nr 667 obręb 2 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.BK.6131-3/2010

4

 Data złożenia

02.02.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Rawsko Miejska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. J. Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:29
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:30

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

14A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 1327/2 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-5/2010

4

 Data złożenia

02.03.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

- decyzja z Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:31
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:31

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

15A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1szt. drzew z działki nr 148 obręb Rzeczków, gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-6/2010

4

 Data złożenia

19.03.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

- wypis z rejestru gruntów

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-05-13 13:31

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:52

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

19A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14 szt. drzew z działki nr 223/2 położonej w obrębie Nowy Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/11/10

4

 Data złożenia

07.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:53

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:53

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

20A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 271/2 położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/12/10

4

 Data złożenia

08.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego, ul. Mickiewicza 22, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- upoważnienie Burmistrza Miasta Biała Rawska

- decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:54

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:54

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

21A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 46/2 położonej w obrębie Pachy gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/13/10

4

 Data złożenia

09.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Szkoła Podstawowa im. St. kard. Wyszyńskiego, Pachy, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- decyzja Wojewody Łódzkiego

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:55

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:56

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

22A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 38 położonej w obrębie Stara Wojska gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/17/10

4

 Data złożenia

21.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- decyzja stwierdzająca nabycie własności nieruchomości

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:57

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:57

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

23A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 543/1 położonej w obrębie Konopnica gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/18/10

4

 Data złożenia

26.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- kserokopia decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działki Nr 543 w obrębie Konopnica

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:58

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:58

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

24A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 61/43 położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka oraz 1 szt. drzewa z działki nr 472/29 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/19/10

4

 Data złożenia

26.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:59

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 13:59

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

25A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z działki nr 207/5 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/21/10

4

 Data złożenia

05.05.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka zo.o. ul. Tomaszowska 10, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:00

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:01

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

26A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 570 położonej w obrębie Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/22/10

4

 Data złożenia

29.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- wycinek mapy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-06-14 14:02

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-02 11:15
 
 
Lp.
 
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
 
1
 
 Numer wpisu
27A/10
 
2
 
 Zakres przedmiotowy wniosku
 
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego- złoża „KONOPNICA II” w m. Konopnica gm. Rawa Mazowiecka
 
3
 
 Znak sprawy
 
OS.IM.7510-4/10
 
4
 
 Data złożenia
 
08.06.2010r.
 
5
 
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 
P.H.U. TEMES s.c., Marzena Słodka – Stanisławczyk, Teresa Słodka ul. Zwolińskiego 35, 96-200 Rawa Mazowiecka
 
6
 
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
-projekt prac geologicznych – 4egz.
 
- kopia nadania numeru identyfikacji podatkowej
 
-kopia zaświadczenia o nadaniu regonu
 
-wypis z ewidencji działalności gospodarczej
 
-wypis z rejestru ewidencji rejestru gruntów
 
-kopia umowy dzierżawy
 
7
 
 Nazwa organu - adresata wniosku
 
Starosta Rawski
 
8
 
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
 
9
 
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Wydanie decyzji
 
10
 
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
 
Brak
 
11
 
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
-
 
12
 
 Uwagi
 
brak
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-02 11:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 11:21

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-02 11:18

 

 
Lp.
 
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
 
1
 
 Numer wpisu
28A/10
 
2
 
 Zakres przedmiotowy wniosku
 
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „LINKÓW I” w m. Linków gm. Rawa Mazowiecka
 
3
 
 Znak sprawy
 
OS.IM.7510-5/10
 
4
 
 Data złożenia
 
14.06.2010r.
 
5
 
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 
Kopalnia piasku LECH-POL  Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
 
6
 
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
Kopia aktu własności gruntu
 
Wypis z rejestru gruntów
 
Mapa obszaru i terenu górniczego
 
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
 
Nr identyfikacyjny VAT-5, nr identyfikacyjny REGON
 
Tabela obliczeń strat start i zasobów geologicznych przeznaczonych do wydobycia ze złoża
 
Koncesja Marszałka Województwa Łódzkiego na poszukiwanie i rozpoznanie złoża znak: RO.V-CF-7512-31/09 z dnia 12.10.2009r.
 
Pismo Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka dot. przeznaczenia działki gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego
 
7
 
 Nazwa organu - adresata wniosku
 
Starosta Rawski
 
8
 
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
 
9
 
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Wydanie decyzji
 
10
 
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
 
Brak
 
11
 
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 
-
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-02 11:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 11:20

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 12:58

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

29A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzewa z działki nr 107, 3 szt. drzew z działki 166 oraz 16 szt. drzew z działki nr 105 położonych w obrębie Żurawia gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/14/10

4

 Data złożenia

12.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- wycinek mapy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 12:58

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 12:59

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

30A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 107, 3 szt. drzew z działki 166 oraz  5 szt. drzew z działki nr 105 położonych w obrębie Żurawia gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/15/10

4

 Data złożenia

12.04.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- wycinek mapy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 12:59

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:00

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

31A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki 312/4 położonej w obrębie  4 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/24/10

4

 Data złożenia

05.05.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Inco-Veritas S.A. ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- wycinek mapy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- wypis z rejestru gruntów

- akt notarialny

- pełnomocnictwo

- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:00

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:00

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

32A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki 252 położonej w obrębie  2 miasta Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/25/10

4

 Data złożenia

05.05.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Zamkowa Wola 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-07 13:01

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:47

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

33A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne kod: 16 02 13, 16 06 05, 20 01 21, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 04, 20 10 21, 20 03 99.

3

 Znak sprawy

OS.EL.7661-1/10

4

 Data złożenia

11.01.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

ALAB Laboratoria Sp.zo.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

Program  gospodarki odpadami niebezpiecznymi

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:47

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:48

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 Numer wpisu

34A/10

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne 

 Znak sprawy

OS.EL.7661-5/10

 Data złożenia

19.02.2010r.

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

„ CPO PRO-LAS-Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j.” Sp.k. Ossowice 13, 96-214 Cielądz

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

 Uwagi

brak

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:48

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:49

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

35A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne kod: 08 01 11, 08 01 19, 13 01 013, 13 02 08, 15 02 02, 15 01 10, 16 06 01, 16 06 02, 08 03 18, 12 01 02, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 02 03, 16 01 03, 16 02 14, 17 04 05.

3

 Znak sprawy

OS.EL.7661-7/10

4

 Data złożenia

06.05.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

„Herco” Sp.zo.o. ul. Tomaszowska 26, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

-kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców

-tytuł prawny do terenu

-uproszczony schemat produkcji gwoździ maszynowych

-jeden egzemplarz opracowania „ Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne”

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:49

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:50

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

36A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami medycznymi niebezpiecznymi kod: 18 01 03.

3

 Znak sprawy

OS.EL.7661-9/10

4

 Data złożenia

08.06.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

NZOZ MED-DENT Skierski Paweł, ul. Jeżowska 64, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:51

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:51

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

37A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi kod: 13 02 08, 16 02 09, 16 02 13, 16 06 01.

3

 Znak sprawy

OS.EL.7661-10/10

4

 Data złożenia

11.06.2010r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

„Logis S.A.” ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców

-program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-09 10:51

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-14 10:00
 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
38A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża  „LUTKÓWKA”  w m.  Lutkówka gm. Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-6/10
4
 Data złożenia
06.07.2010r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Kopalnia piasku LECH-POL Zygmunt Lechowski, ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Akt własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
Mapa obszaru i terenu górniczego
Kopia zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej
Nr identyfikacyjny VAT-5, nr identyfikacyjny REGON
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
  

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-14 10:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 10:04

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-14 10:02
 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
39A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa w m. Lubania, gm. Sadkowice
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-7/10
4
 Data złożenia
08.07.2010r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Grzegorz Sęk, Lubania 1, 96-206 Sadkowice
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Akt własności gruntu
Wypis z rejestru gruntów
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
  

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-14 10:03

 

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:03
 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

40A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 45 szt. drzew z działek Nr 787, 782/2, 779/2, 778/2 położonych w obrębie Pukinin gm. Rawa Mazowiecka

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131/27/10

4

 Data złożenia

09.06.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia

- wycinek mapy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- wypis z rejestru gruntów

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

  

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:04

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:05
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
41A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew z działki Nr 330 położonej  w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/28/10
4
 Data złożenia
09.06.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Burmistrz miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia
- wycinek mapy z miejscowego planu zagospodarowania terenu
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
  

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:06

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:06
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
42A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew z działki Nr 472/29 oraz 9 szt. drzew z działki Nr 472/24  położonych  w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/29/10
4
 Data złożenia
14.06.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Burmistrz miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia
- wycinek mapy z miejscowego planu zagospodarowania terenu
- wypis z rejestru gruntów
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
  

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:07

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:07
 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
43A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki Nr 670/60 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/30/10
4
 Data złożenia
14.06.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
P. Władysława Przygodzińska ul. Gąsiorowskiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
  

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:08

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:08
 
 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
44A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z działki Nr 383 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/32/10
4
 Data złożenia
17.06.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia
-wypis z rejestru gruntów
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 
  

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:09

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:09
 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
45A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki Nr 315/3 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/34/10
4
 Data złożenia
18.06.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rawie Mazowieckiej, ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
  

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:10

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:10

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
46A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z działki Nr 144 położonej w obrębie Rokszyce Nowe, gm. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/36/10
4
 Data złożenia
24.06.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Burmistrz Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
  

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:11

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:11
 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
47A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 11 szt. drzew z działki Nr 65/2 położonej w obrębie Gołyń, gm. Biała Rawska
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131/37/10
4
 Data złożenia
02.07.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Burmistrz Miasta Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
- mapa z zaznaczonymi drzewami do usunięcia
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-07-21 15:12

 

 

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:02

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
48A/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  3 szt. drzewa z działki nr 472/25 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/45/10
4
Data wydania
 17.VIII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
59A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
59A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:04

 

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:06

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
51A/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  2 szt. drzewa z działki nr 601 obręb 3 Miasta Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/46/10
4
Data wydania
 24.VIII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
  Gmina Miasto Biała Rawska
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
61A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
61A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:10

 

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:08

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
50A/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  1 szt. drzewa z działki nr 715/2 obręb Wola Chojnata gmina Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/46/10
4
Data wydania
 24.VIII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
 Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
60A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
60A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:06

 

Formularz B – karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

- wskazań lokalizacyjnych

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-27 13:12

 

 
Lp.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
51A/10
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  2 szt. drzewa z działki nr 601 obręb 3 Miasta Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/46/10
4
Data wydania
 24.VIII.2010 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*
Starosta Rawski
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy
  Gmina Miasto Biała Rawska
7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*
61A/10
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 5, pokój nr 301,
tel. 814-38-71
9
Informacja czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nim zmianach
Decyzja jest ostateczna
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
61A/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-27 13:14

 

 

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 12:54
 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
55A/10
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 168/1 obręb Konopnica gmina Rawa Mazowiecka
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/41/10
4
Data złożenia
27.VII.2010 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
 Gmina Rawa Mazowiecka
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
Decyzja G.IV.7228/15/97 Woj. Skieniewickiego
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
45B/10
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
45B/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 12:55

 

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 12:57

 

 

 

 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
56A/10

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z działki nr 1364 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.JJ.6131/42/10

4

Data złożenia

6.VIII.2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Miaszkaniowa

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

 Informacja o przeznaczeniu terenu

 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

46B/10

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

46B/10

12

Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 12:58

 

 

 

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:00
 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

57A/10

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  szt. drzew z działki nr 664 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.JJ.6131/43/10

4

Data złożenia

6.VIII.2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

 Informacja o przeznaczeniu terenu

 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

47B/10

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

47B/10

12

Uwagi

brak

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:01

 

 

 

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:01

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

58A/10

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzewa z działki nr 472/25 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.JJ.6131/45/10

4

Data złożenia

6.VIII.2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 Rawsko Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

 Informacja o przeznaczeniu terenu

 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

49B/10

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

49B/10

12

Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:02

 

 

 

 

 

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:04

 

 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
60A/10
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 715/2 obręb Wola Chojnata gmina Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/46/10
4
Data złożenia
9.VIII.2010 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
  Gmina Miasto Biała Rawska
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
 
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
50B/10
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
50B/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:05

 

 

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:07

 

 
 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
61A/10
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa z działki nr 602 obręb 3 Miasta Biała Rawska
3
Znak sprawy
OS.JJ.6131/47/10
4
Data złożenia
9.VIII.2010 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
  Gmina Miasto Biała Rawska
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia
 Informacja o przeznaczeniu terenu
 
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Starosta Rawski
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,
 tel. 814-38-71
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania
(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
51B/10
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy
51B/10
12
Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-24 13:08

 

 

 

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-27 13:11

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

62A/10

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z działki nr 389/26 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.JJ.6131/47/10

4

Data złożenia

9.VIII.2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

  Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

 Informacja o przeznaczeniu terenu

Wypis z rejestru gruntów

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

52B/10

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

52B/10

12

Uwagi

brak

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-28 11:25

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-28 11:28
 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
63A/10

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 670/89 obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.JJ.6131/49/10

4

Data złożenia

13.VIII.2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

Oddział Zakład Gazowniczy Łódź

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

Tytuł prawny władania nieruchomością

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

53B/10

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

53B/10

12

Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-28 11:30

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:31
 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
64A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego „SIERZCHOWY I” w miejscowości Sierzchowy działka nr 1, gm. Cielądz.
3
 Znak sprawy
OS.IM.7510-13/10
4
 Data złożenia
29.10.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Kopalnia Piasku, Usługi Transportowe Jerzy Goszkiewicz Zubki Duże 39, 97-216 Czerniewice
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Projekt prac geologicznych, zaświadczenie REGON, zaświadczenie NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z rejestru gruntu.
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:32

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:29

 

 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
65A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodno prawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia na działce nr 185 w miejscowości Nowe Szwejki, gm. Sadkowice
3
 Znak sprawy
OS.IM.6223-14/10
4
 Data złożenia
14.10.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Edyta Nogańska, Nowe Szwejki 40, 96-206 Sadkowice
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Operat wodno prawny, dokumentacja hydrogeologiczna, streszczenie w języku niespecjalistycznym (w operacie)
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:30

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:30

 

 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
66A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem odzysku odpadów, „CPO Pro Las Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j.” Sp.k. Ossowice, gm. Cielądz
3
 Znak sprawy
OS.EL.7661-11/10
4
 Data złożenia
02.07.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
„CPO Pro Las Weremijewicz i Wspólnicy Sp. j.” Sp. k. Ossowice 13, 96-214 Cielądz
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami innymi niż niebezpieczne z uwzględnieniem odzysku odpadów, KRS, mapa z miejscem magazynowania, umowa dzierżawy
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-10 09:31

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-16 11:06

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

67A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla N.Z.O.Z. „Eskulap” Stanisław Komorowski Biała Rawska, gm. Biała Rawska.

3

 Znak sprawy

OS.EL.7661-13/10

4

 Data złożenia

26.10.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

N.Z.O.Z. „Eskulap” Stanisław Komorowski, ul. J. Pawła II 55 96-230 Biała Rawska.

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-16 11:06

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-16 11:07

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

68A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów dla „WIATR-BUD” Andrzej Wiatr, Biała Rawska, gm. Biała Rawska.

3

 Znak sprawy

OS.EL.7664-7/10

4

 Data złożenia

02.11.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

„WIATR-BUD” Andrzej Wiatr, ul. Kościuszki 23, 96-230 Biała Rawska.

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-16 11:08

 

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-16 11:10

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

69A/10

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o udzielenie pozwolenia na usunięcie drzewa.

3

 Znak sprawy

OS.JJ.6131-56/10

4

 Data złożenia

04107.2010 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

Kopia mapy ewidencyjnej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-16 11:10

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-26 12:11

 

 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
70A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla „ATRIA” Paweł Fijałkowski, miejsce zbierania: Kurzeszyn działka nr 217/12, gm. Rawa Mazowiecka.
3
 Znak sprawy
OS.EL.7664-3/10
4
 Data złożenia
05.08.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
„ATRIA” Paweł Fijałkowski, ul. Apenińska 4/51, 01-493 Warszawa.
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, informacje określone w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, mapa z zaznaczonym miejscem magazynowania odpadów, dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-26 12:11

 

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-29 13:23

 

 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
71A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku świerk rosnących na działce nr 389/26 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131-53/10
4
 Data złożenia
16.09.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Wypis z rejestru gruntów, mapa z zaznaczonymi drzewami.
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 301
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-29 13:24

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-29 13:24

 

 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
72A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 21 drzew - robinia akacjowa 5 sztuk na działce nr 318/6 obręb 8, robinia akacjowa 2 sztuki na działce 318/9 obręb 8, topola biała 13 sztuk na działce 318/9 obręb 8, brzoza 1 sztuka na działce 318/9 obręb 8  oraz 280m3  krzewów gatunku głóg rosnących na działce nr 389/6 położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka.
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131-55/10
4
 Data złożenia
29.09.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Wypis z rejestru gruntów, mapa z zaznaczonymi drzewami.
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 301
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-11-29 13:25

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-12-09 11:27

 

 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
73A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku sumak octowy oraz 3 drzew gatunku brzoza brodawkowata z działki nr 270/45 położonej w obrębie 2 Miasta Biała Rawska.
3
 Znak sprawy
OS.JJ.6131-59/10
4
 Data złożenia
10.11.2010 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Gmina Miasto Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopia mapy ewidencyjnej.
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 301
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
-
12
 Uwagi
brak
 
 
 
 
 
 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-12-09 11:27

 

Formularz A- karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-12-09 11:28

 

 
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
74A/10
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 6 drzew rodzaju topola z działki nr 109/1 położonej w obrębie Żurawia, Gmina Miasto Biała Rawska.
3
 Znak sprawy