Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 23/13
2 Rodzaj dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3 Temat dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4 Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6232.1.2013.AL
8 Dokument wytworzył PEPCO Poland Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 73a 60-479 Poznań
9 Data dokumentu 17.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30-01-2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.01.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 10:22

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 24/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.6.2012.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 10.01.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor: Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.01.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 135/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
11.01.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 10:24

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 25/13
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
3 Temat dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: teren całego kraju Gmina: teren całego kraju  
7 Znak sprawy SAB.II.6233.1.2013.AL
8 Dokument wytworzył PL Trans Paweł Lisicki Pukinin 76 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 08.01.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.01.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 26/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
09.01.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 09:34

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 26/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: teren całego kraju Gmina: teren całego kraju
7 Znak sprawy SAB.II.6233.1.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 14.01.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.01.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 25/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
15.01.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 09:38

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 27/13
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
3 Temat dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Zawady, Dziurdzioły Zielone Gmina: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6233.2.2013.AL
8 Dokument wytworzył Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddz. w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89 97-200 Tomaszów Mazowiecki
9 Data dokumentu 08.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.02.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 28/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
11.02.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 09:41

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 28/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Zawady, Dziurdzioły Zielone Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.2.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 07.06.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor: Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.06.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 27/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
10.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 09:47

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 29/13
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
3 Temat dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6233.3.2013.AL
8 Dokument wytworzył Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddz. w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89 97-200 Tomaszów Mazowiecki
9 Data dokumentu 28.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 30/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
03.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 09:51

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 30/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.3.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 18.06.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.06.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 29/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
19.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 09:56

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 31/13
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
3 Temat dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: teren całego kraju Gmina: teren całego kraju  
7 Znak sprawy SAB.II.6233.4.2013.AL
8 Dokument wytworzył P.P.U.H. „SobPol” s.j. Marian Sobolewski & Piotr Sobolewski Konopnica 102 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 10.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 32/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
12.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 10:00

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 32/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: teren całego kraju Gmina: teren całego kraju
7 Znak sprawy SAB.II.6233.4.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 10.05.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
13.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 10:04

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 33/13
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
3 Temat dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Żydomice Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.5.2013.AL
8 Dokument wytworzył Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Słowackiego 70 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 10.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
12.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 10:07

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 34/13
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
3 Temat dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Konopnica Gmina: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6233.6.2013.AL
8 Dokument wytworzył P.P.U.H. „SobPol” s.j. Marian Sobolewski & Piotr Sobolewski Konopnica 102 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 10.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 35/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
21.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 10:10

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 35/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Konopnica Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.6.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 20.06.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.06.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 34/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
21.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 10:13

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 36/13
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
3 Temat dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Ossowice Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6233.7.2013.AL
8 Dokument wytworzył EKOSTAN Anna Stanisławczyk ul. Jana Sobieskiego 20/40 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 16.05.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
27.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 10:17

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 80/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ossowice Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6233.12.2013.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 23.10.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.10.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.11.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-08-14 11:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4651
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-08-14 11:04:33