Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

2A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia  na pobór wód podziemnych w miejscowości Dańków gmina Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-2/08

4

 Data złożenia

01.02.2007 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Zdzisława i Henryk Jezierski, Dańków 26 96-230 Biała Rawska

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-30 11:27

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

3A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia  na pobór wód podziemnych w miejscowości Białogórne gmina Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-3/08

4

 Data złożenia

11.02.2007 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Agata I Krzysztof Wieczorek Dańków 37a 96-230 Biała Rawska

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego – decyzja z dnia 07.04.2008 r., znak: OS.V.6223-1-3/08

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12B/08

12

 Uwagi

brak

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:28

Formularz A - karta informacyjna dla:

 

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 

 Numer wpisu

4A/08

 

 

2

 

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

 

Wniosek o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego (piaskowo-żwirowego) w miejscowości Łaszczyn, gm. Cielądz

3

 

 

 Znak sprawy

 

 

OS.V.7510-3/08

 

 

4

 

 

 Data złożenia

 

 

05.02.2007 r.

 

 

5

 

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

 

 

Handel Hurtowy i Detaliczny, Benedykt Machnicki, ul. Reymonta 12a, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

 

 

 

6

 

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

 

-Projekt Prac Geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego (paskowo-żwirowego)

 

- Zaświadczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

- Decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP

 

- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nr REGON

 

- Akt notarialny

 

- Wypis z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 

Starosta Rawski

 

 

8

 

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 

 

9

 

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

 

Wydanie koncesji z dnia 28.03.2008 r. , znak: OS.V.7510-3/08

 

 

10

 

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

 

Brak

 

 

11

 

 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

 

12

 

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:31
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-17 11:37

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

5A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o legalizację urządzenia wodnego oraz o udzielenie pozwoleń na pobór dla ujęcia w miejscowości Antoninów, Gm. Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-4/08

4

 Data złożenia

15.02.2008 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Wieńczysław Szymański, zam. Antoninów  96-230 Biała Rawska

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego – decyzja z dnia 31.03.2008 r., znak: OS.V.6223-1-4/08

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

11B/08

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:34

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

6A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia  na pobór wód podziemnych w miejscowości Dańków gmina Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-8/08

4

 Data złożenia

07.04.2008 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Zdzisława i Henryk Jezierski, Dańków 26 96-230 Biała Rawska

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

 Uwagi

brak

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:36

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

8A/08

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 602 w obrębie 3 Miasta Biała Rawska

3

Znak sprawy

OS.II.6131/41/07/08

4

Data złożenia

19.12.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Biała Rawska

Ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- informacja o przeznaczeniu terenu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 23.01.2008 r., znak: OS.II.6131/41/07/08

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

6B/08

12

Uwagi

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 10:13
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-07 10:18

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

9A/08

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 szt. drzew z działki nr 377, obręb Komorów  Gm. Cielądz

3

Znak sprawy

OS.II.6131/2/08

4

Data złożenia

29.01.2008 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi drzewami

- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 11.02.2008 r., znak: OS.II.6131/2/08

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

7B/08

12

Uwagi

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 10:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-07 10:19

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

10A/08

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 21 szt. drzew z działki nr 507/1 i 507/2, obręb Ossowice, Gm. Cielądz

3

Znak sprawy

OS.II.6131/3/08

4

Data złożenia

29.01.2008 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy sytuacyjnej wraz z zaznaczonymi drzewami

- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 03.03.2008 r., znak: OS.II.6131/3/08

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

8B/08

12

Uwagi

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 10:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-07 10:20

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

11A/08

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew z działki nr 555, obręb Grabice, Gm. Cielądz

3

Znak sprawy

OS.II.6131/5/08

4

Data złożenia

11.02.2008 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Gminy Cielądz, 96-214 Cielądz

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami

- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 26.02.2008 r., znak: OS.II.6131/5/08

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

9B/08

12

Uwagi

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 10:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-07 10:20

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

12A/08

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 54, obręb Sadkowice, Gm. Sadkowice

3

Znak sprawy

OS.II.6131/6/08

4

Data złożenia

12.02.2008 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Gminy Sadkowice, 96-206 Sadkowice

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami

- informacja z planu zagospodarowania przestrzennego

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 26.02.2008 r., znak: OS.II.6131/6/08

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

10B/08

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-07 10:18

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

 

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

 

 

 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 

 

 Numer wpisu

13A/08

 

 

 

2

 

 

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

 

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 13 01 13, 13 02 08, 13 05 03, 15 02 03, 16 01 03, 16 06 01.

 

 

 

3

 

 

 

 Znak sprawy

 

 

 

OS.III.7661 – 1/08

 

 

 

4

 

 

 

 Data złożenia

 

 

 

16.01.2008 r.

 

 

 

5

 

 

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

 

 

 

 

DAR – GUM Sp. z o.o., Dariusz Dziubiński ul. Polna 17c, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

 

 

6

 

 

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 

 

Starosta Rawski

 

 

 

8

 

 

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 

 

 

9

 

 

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

 

 

 

Wydanie decyzji

 

 

 

10

 

 

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

 

 

Brak

 

 

 

11

 

 

 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

13B/08

 

 

 

12

 

 

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 10:07

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

14A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 11 01 13, 15 01 10, 16 02 13, 19 08 13, 15 02 02.

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 3/08

4

 Data złożenia

21.02.2008 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Jan Wińkowski i Elżbieta Wińkowska Z.U.P.H. „Galwin” ul. Aleksandrówka 34, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

14B/08

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-19 13:06

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

15A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Kod: 18 01 03, 18 01 02, 09 01 01, 16 02 13, 16 02 15, 09 01 04, 06 04 04, 16 06 02, 18 01 08, 18 01 09, 16 06 04.

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 5/08

4

 Data złożenia

20.02.2008 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

SPZOZ ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

15B/08

12

 Uwagi

brak

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:09

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

16A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia  na pobór wód podziemnych w miejscowości Tuniki gmina Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-9/08

4

 Data złożenia

07.04.2008 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Zdzisława i Henryk Jezierski, Dańków 26 96-230 Biała Rawska

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:38

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

17A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia  na pobór wód podziemnych w miejscowości Wilcze Piętki gmina Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-10/08

4

 Data złożenia

09.04.2008 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Andrzej Wesołek, Wilcze Piętki 10 96-230 Biała Rawska

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:39

 

 

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

 

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 

 Numer wpisu

18A/08

 

 

2

 

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia  na pobór wód podziemnych w miejscowości Nowe Lutobory gmina Sadkowice

3

 

 

 Znak sprawy

 

 

OS.V.6223-1-11/08

 

 

4

 

 

 Data złożenia

 

 

09.04.2008 r.

 

 

5

 

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

 

 

P. Adam Bińkiewicz, Nowe Lutobory 9 96-206 Sadkowice

 

 

 

 

6

 

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

 

 

 

7

 

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 

Starosta Rawski

 

 

8

 

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 

 

9

 

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

 

Wydanie decyzji

 

 

10

 

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

 

Brak

 

 

11

 

 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

 

12

 

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-04-30 11:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 09:41

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

19A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 13 02 05, 16 01 07, 13 02 08, 16 02 13, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 04 05, 02 02 02, 02 01 81, 02 02 01, 15 02 02.

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 8/08

4

 Data złożenia

09.04.2008 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Food Service Sp. Zo.o., ul. Tatar 4, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

16B/08

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-07 14:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 09:51

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

20A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w miejscowości Nowy Kłopoczyn, gmina Sadkowice

3

 Znak sprawy

OS.V.6223 – 1 - 12/08

4

 Data złożenia

31.03.2008r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Czesława i Robert Muranowiczowie,  zam. Nowy Kłopoczyn 45, 96-208 Lubania

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

 Uwagi

brak

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:12

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

21A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w miejscowości Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice

3

 Znak sprawy

OS.V.6223 – 1 - 13/08

4

 Data złożenia

31.03.2008r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Czesława i Robert Muranowiczowie,  zam. Nowy Kłopoczyn 45, 96-208 Lubania

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:06

 

 

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

 

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 

 Numer wpisu

22A/08

 

 

2

 

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w miejscowości Wilcze Piętki, gmina Biała Rawska

 

 

3

 

 

 Znak sprawy

 

 

OS.V.6223 – 1 – 14/08

 

 

4

 

 

 Data złożenia

 

 

21.04.2008r.

 

 

5

 

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

 

 

P. Krzysztof Domański,  zam. Wilcze Piętki 23, 96-230 Biała Rawska

 

 

6

 

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

 

 

 

7

 

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 

Starosta Rawski

 

 

8

 

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 

 

9

 

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

 

Wydanie decyzji

 

 

10

 

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

 

Brak

 

 

11

 

 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

 

12

 

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 09:58

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

23A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o legalizację urządzenia wodnego, wydanie pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych w miejscowości Nowy Kłopoczyn, gmina Sadkowice

3

 Znak sprawy

OS.V.6223 – 1 - 15/08

4

 Data złożenia

08.04.2008r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Jakub Górecki,  zam. Nowy Kłopoczyn 21, 96-208 Lubania

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:23

 

 

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

 

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 

 Numer wpisu

24A/08

 

 

2

 

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

 

Wniosek o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego (piasku) „SIERZCHOWY”, w miejscowości Sierzchowy, gmina Cielądz, powiat rawski, woj. łódzkie

 

 

3

 

 

 Znak sprawy

 

 

OS.V.7510 – 6/08

 

 

4

 

 

 Data złożenia

 

 

14.05.2008r.

 

 

5

 

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

 

 

„KRUSZMAKS” Łukasz Goszkiewicz,  Kanice 5, 97-220 Rzeczyca

 

 

6

 

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

 

 

 

7

 

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 

Starosta Rawski

 

 

8

 

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

 

 

9

 

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

 

Wydanie decyzji

 

 

10

 

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

 

Brak

 

 

11

 

 

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

 

12

 

 

 Uwagi

 

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-05-19 13:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 09:55

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

25A/08

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia 3 szt. drzew z działki nr 223/2 obręb Nowy Kurzeszyn gm. Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/9/08

4

Data złożenia

7.III.2008 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 Mapa wraz zaznaczonymi drzewami do wycięcia

 Informacja o przeznaczeniu terenu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

17B/08

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

17B/08

12

Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-06-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-06-17 11:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 09:34

 

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

26A/08

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01, 15 01 10, 16 03 03, 16 03 05, 13 01 10, 08 01 11, 07 01 04, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 19 12 01, 16 02 14, 16 02 16, 15 02 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 16 01 03, 19 12 07, 16 03 04,16 03 06, 15 01 01, 19 12 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04.

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 10/08

4

 Data złożenia

26.05.2008 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Siódemka Sp.z o.o. , Magazyn Centralny w Rawie Mazowieckiej ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

18B/08

12

 Uwagi

brak

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-07 14:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 09:38

 

 
Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 1
 Numer wpisu
27A/08
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 15 02 02, 15 01 10, 17 05 03, 19 13 07.
3
 Znak sprawy
OS.III.7661 – 12/08
4
 Data złożenia
26.05.2008 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Hydrogeotechnika Sp.zo.o ul. Ściegiennego, 25-116 Kielce
6
 Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7
 Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Rawski
8
 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki
 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302
9
 Informacja o sposobie zakończenia postępowania
 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydanie decyzji
10
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
19B/08
12
 Uwagi
brak
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-11-17
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-11-17 09:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 10:01

 

Formularz A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
 Numer wpisu
28A/08
2
 Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod: 18 01 03, 18 01 06, 18 01 01, 16 02 13, 06 04 04.
3
 Znak sprawy
OS.III.7661 – 13/08
4
 Data złożenia
13.06.2008 r.
5
 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki
 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
N.Z.O.Z. Centrum Medycznej „Gadent s.c.” ul. Kościuszki 1, 96-200 Rawa Mazowiecka