Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 125/13
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozytywne uzgodnienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowany na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2022r.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Województwo łódzkie, powiat: rawski, gm: Miasto Rawa Mazowiecka, obręby 2, 3, 6, 7 i 8 miasta Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6162.1.2013.BK
8 Dokument wytworzył Inspektor Barbara Kielan
9 Data dokumentu 30.01.2013r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor – Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.01.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301, www.bip.powiatrawski.pl
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.01.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 13:04
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-04 13:35

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 126/13
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozytywne uzgodnienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowanych na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2022r.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Województwo łódzkie, powiat: rawski, gm: Biała Rawska, obręb Białogórne i obręby 1-5 miasta Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6162.2.2013.BK
8 Dokument wytworzył Inspektor Barbara Kielan
9 Data dokumentu 30.01.2013r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor – Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.01.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.01.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 13:40

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 131/13
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozytywne uzgodnienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowanych na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2023r.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Województwo: łódzkie, powiat: rawski, gm. Cielądz, obręby: Brzozówka, Grabice, Gułki, Komorów, Kuczyzna, Łaszczyn, Parolice, Ossowice, Sanogoszcz, Stolniki, Zuski
7 Znak sprawy SAB.II.6162.38.2013.BK
8 Dokument wytworzył Inspektor Barbara Kielan
9 Data dokumentu 29.08.2013r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor – Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.08.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
30.08.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 13:43

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 132/13
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozytywne uzgodnienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowany na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2023r.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Województwo: łódzkie, powiat: rawski, gm. Rawa Mazowiecka, obręby: Boguszyce, Byszewice, Chrusty, Dziurdzioły, Kaleń, Kaliszki, Konopnica, Leopoldów, Małgorzatów, Pasieka Wałowska, Pukinin, Wspólnota Leśna Wsi Pukinin, Przewodowice, Świnice, Wałowice, Zagórze, Zawady, Zielone
7 Znak sprawy SAB.II.6162.39.2013.BK
8 Dokument wytworzył Inspektor Barbara Kielan
9 Data dokumentu 29.08.2013r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor – Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.08.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
30.08.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 13:47

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 144/13
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2023r.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Województwo: łódzkie, powiat: rawski, gm. Rawa Mazowiecka, obręby: Żydomice, Niwna, Wołucza, Kurzeszyn Stary, Kurzeszyn Nowy, Julianów Raducki
7 Znak sprawy SAB.II.6162.40.2013.BK
8 Dokument wytworzył Inspektor Barbara Kielan
9 Data dokumentu 09.10.2013r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
10.10.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 13:52

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 149/13
2 Rodzaj dokumentu Projekty polityk, strategii, planów lub programów
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, opracowane na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2023r.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Województwo: łódzkie, powiat: rawski, gm. Rawa Mazowiecka, obręby: Żydomice, Niwna, Wołucza, Kurzeszyn Stary, Kurzeszyn Nowy, Julianów Raducki
7 Znak sprawy SAB.II.6162.27.2013.BK SAB.II.6162.40.2013.BK
8 Dokument wytworzył Agencja „CEZAR” – Piotrkowicz Sp. j. - Cezary Piotrkowicz
9 Data dokumentu 14.08.2013r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 144/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
16.08.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 13:55

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 150/13
2 Rodzaj dokumentu Prognozy oddziaływania na środowisko
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2023r.w celu określenie potencjalnych skutków dla środowiska, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej, określonych w UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Województwo: łódzkie, powiat: rawski, gm. Rawa Mazowiecka, obręby: Żydomice, Niwna, Wołucza, Kurzeszyn Stary, Kurzeszyn Nowy, Julianów Raducki
7 Znak sprawy SAB.II.6162.40.2013.BK
8 Dokument wytworzył Agencja „CEZAR” – Piotrkowicz Sp. j. - Cezary Piotrkowicz
9 Data dokumentu sierpień.2013r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 144/13 149/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.12.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 13:58

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 155/13
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu inne
4 Nazwa dokumentu Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozytywna opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dla projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowanych na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2023r. oraz prognozy oddziaływania w/w planów na środowisko
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Województwo: łódzkie, powiat: rawski, gm. Rawa Mazowiecka, obręb Niwna, Kurzeszyn Nowy, Kurzeszyn Stary, Wołacza, Żydomice, Julianów Raducki
7 Znak sprawy PWIS.NSOZNS.9022.1.90.2013.JD
8 Dokument wytworzył Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
9 Data dokumentu 07.11.2013r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 144/13, 149/13, 150/13, 156/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.12.2013.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 14:08

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 156/13
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozytywna opiniaReginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dla projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów Niwna, Kurzeszyn Nowy, Kurzeszyn Stary, Wołacza, Żydomice, Julianów Raducki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Gm. Rawa Mazowiecka: obręby Niwna, Kurzeszyn Nowy, Kurzeszyn Stary, Wołucza, Żydomice, Julianów Raducki
7 Znak sprawy SAB.II.613.40.2013.BK
8 Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
9 Data dokumentu 18.11.2013r.
10 Dokument zatwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.11.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 144/13, 149/13, 150/13, 155/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.12.2013r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-04-04 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5257
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-04 14:13:50