Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 17/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 14 drzew gatunku klon jesionolistny, wierzba krucha, lipa drobnolistna, jabłoń
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 1 miasta Rawa Maz. dz. 300
7 Znak sprawy SAB.II.613.2.2017.BK
8 Dokument wytworzył Fundacja  Polskich Kolei Wąskotorowych w Rogowie
9 Data dokumentu 31.01.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.02.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Postanowienie o zaw. postępowania

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-22 16:16

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 18/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 7 drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Gogolin, dz. 48
7 Znak sprawy SAB.II.613.3.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 07.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.02.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Decyzja umarzająca postępowanie

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-22 16:23

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 19/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 13 drzew gatunku topola, klon, robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice,
obręb Olszowa Wola dz. 397, 515, 524 i 525
7 Znak sprawy SAB.II.613.4.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 01.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.02.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Postanowienie o odmowie wszczęcia. postępowania

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-22 17:03

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 20/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 6 drzew gatunku topola, jesion, świerk
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz.,
obręb Zawady dz. 58
7 Znak sprawy SAB.II.613.5.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 08.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.02.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 22/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 09:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 21/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 35 drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Jajkowice dz. 186
7 Znak sprawy SAB.II.613.6.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 21.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.02.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Decyzja umarzająca postępowanie

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 10:01

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 22/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 drzew gat. topola i 1 sztuki gat. jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Zawady, dz. 58
7 Znak sprawy SAB.II.613.5.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 20.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 20/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 13:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 23/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Maz., obręb Pukinin  dz. 787
7 Znak sprawy SAB.II.613.7.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 21.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.02.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 24/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.02.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 13:17

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 24/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gatunku lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Pukinin, dz. 787
7 Znak sprawy SAB.II.613.7.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 15.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 23/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:01

,p>

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 25/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 26 drzew gatunku wierzba biała, wierzba krucha, klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 5 miasta Rawa Maz., dz. 40
7 Znak sprawy SAB.II.613.50.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 10.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 123/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:07

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 26/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 6 drzew gat. robinia akacjowa i dąb szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Jajkowice,  dz. 10
7 Znak sprawy SAB.II.613.58.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 20.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.02.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 136/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 27/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 5 drzew gatunku topola osika
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska., obręb 4 miasta Biała Rawska,  dz. 464/4
7 Znak sprawy SAB.II.613.8.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Biała Rawska
9 Data dokumentu 13.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Wniosek bez rozpoznania

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:23

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 28/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku żywotnik zachodni
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska., obręb 3 miasta Biała Rawska,  dz. 602/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Biała Rawska
9 Data dokumentu 16.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:29

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 29/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk zwykły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska., obręb 2 miasta Biała Rawska,  dz. 270/26
7 Znak sprawy SAB.II.613.10.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Biała Rawska
9 Data dokumentu 27.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:34

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 30/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 13 drzew gatunku klon pospolity i świerk zwykły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska., Babsk,  dz. 387
7 Znak sprawy SAB.II.613.11.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Biała Rawska
9 Data dokumentu 23.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Decyzja umarzająca postępowanie

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:38

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 31/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 drzew gatunku thuja Smaragd
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 3 miasta Biała Rawska,  dz. 601/21
7 Znak sprawy SAB.II.613.12.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Biała Rawska
9 Data dokumentu 16.02.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Decyzja umarzająca postępowanie

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:42

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 32/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 9 drzew gatunku jesion i robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Paprotnia,  dz. 53
7 Znak sprawy SAB.II.613.13.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 02.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Decyzja umarzająca postępowanie

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:46

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 33/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Łaszczyn,  dz. 270
7 Znak sprawy SAB.II.613.14.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 16.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 34/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 14:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 34/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gat. robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, , Gmina Cielądz, obręb Łaszczyn,  dz. 270
7 Znak sprawy SAB.II.613.14.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 28.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 33/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.05.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 15:24

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 35/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Małą Wieś,  dz. 545
7 Znak sprawy SAB.II.613.15.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 16.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Decyzja umarzająca postępowanie

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 15:28

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 36/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 6 drzew gatunku śliwa ałycza i lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. ,  dz. 539/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 13.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 37/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 15:32

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 37/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 6 drzew gat. śliwa ałycza i lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. ,  dz. 539/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 05.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 36/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.05.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 15:37

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 47/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gat. żywotnik zachodni
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 3 miasta Biała Rawska, dz. 602/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 04.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 28/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.05.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-24 16:02

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 48/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. jodła kalifornijska
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 2 miasta Biała Rawska, dz. 270/26
7 Znak sprawy SAB.II.613.10.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 30.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 29/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 09:14

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 49/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa (4-pniowe)  gatunku śliwa ałycza i 2 szt. lipa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 539/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 13.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 50/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 09:19

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 50/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa (4-pniowe)  gatunku śliwa ałycza i 2 szt. lipa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa  Maz. dz. 539/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.16.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 05.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor  Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 49/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.05.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 09:24

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 51/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 9 szt. drzew  gat. topola mieszaniec, 1 brzozy, 1 lipy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Cielądz, dz. 207
7 Znak sprawy SAB.II.613.17.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 16.03.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 52/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.03.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 09:28

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 52/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 9 szt. drzew  gat. topola mieszaniec, 1 brzozy, 1 lipy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Cielądz, dz. 207
7 Znak sprawy SAB.II.613.17.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 05.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr.  Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 51/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.05.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 09:33

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 53/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew  gat. robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz., dz. 516/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.20.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 03.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 54/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 09:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 54/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 2 szt. drzew  gat. robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz., dz. 516/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.20.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 02.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr.  Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 53/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.05.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 10:26

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 55/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gat.  świerk pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz., dz. 199/19
7 Znak sprawy SAB.II.613.21.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 03.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 10:31

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 56/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gat.  klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz., dz. 158
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 03.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 10:38

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 57/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 1 szt. drzewa  gat.  klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz., dz. 158
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 06.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr.  Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 56/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 10:43

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 58/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gat.  lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 7 miasta Rawa Maz., dz. 145/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.23.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 03.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 10:48

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 59/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 1 szt. drzewa  gat.  lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 7 miasta Rawa Maz., dz. 145/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.23.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 06.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr.  Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 58/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 10:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 60/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 12 szt. drzew  gat. klon pospolity i klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Babsk, dz. 387
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Biała Rawska
9 Data dokumentu 06.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 61/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 11:01

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 61/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 12 szt. drzewa  gat.  klon pospolity i klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Babsk, dz. 387
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 10.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr.  Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 60/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.06.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 11:07

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 62/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gat. brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Zagórze, dz. 162
7 Znak sprawy SAB.II.613.25.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 12.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Zawieszenie postępowania

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 11:35

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 63/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 szt. drzew  gat. kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Mała Wieś, dz. 683
7 Znak sprawy SAB.II.613.19.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 03.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Zawieszenie postępowania

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 12:32

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 64/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gat. robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Lubania, dz. 235
7 Znak sprawy SAB.II.613.26.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 21.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 65/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 12:37

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 65/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 1 szt. drzewa  gat.  robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Sadkowice, obręb Lubania, dz. 235
7 Znak sprawy SAB.II.613.26.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 14.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr.  Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 64/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 12:45

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 66/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gat. kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Chodnów, dz. 102
7 Znak sprawy SAB.II.613.27.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Biała Rawska
9 Data dokumentu 21.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.04.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.04.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Decyzja umarzająca postępowanie

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:00

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 67/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 7 szt. drzew  gat. topola osika
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Rzeczków, dz. 148
7 Znak sprawy SAB.II.613.28.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Biała Rawska
9 Data dokumentu 27.04.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.05.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Decyzja umarzająca postępowanie

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:08

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 68/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 4 szt. drzew gat. lipa i klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa mazowiecka, obręb Pukinin, dz. 787
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 15.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 69/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.05.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:15

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 69/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 4 szt. drzew gat. lipa i klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Pukinin, dz. 787
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 14.07.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr.  Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.07.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 68/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:21

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 70/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 5 szt. drzew  gat. klon zwyczajny, lipa i brzoza
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Dziurdzioły, dz. 224
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 19.05.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.05.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 71/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.05.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:25

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 71/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 5 szt. drzew  gat. klon zwyczajny, lipa i brzoza
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Pukinin, dz. 787
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 14.07.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr.  Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.07.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 70/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:30

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 72/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew  gat. jesion pensylwański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8 miasta Rawa Maz., dz. 174
7 Znak sprawy SAB.II.613.32.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 05.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.06.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi Zawieszenie postępowania

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:34

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 73/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 7 szt. drzew  gat. klon pospolity, robinia akacjowa i sumak
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Maz. obręb 4  dz. 259/1, obręb 2 dz. 62/3 i 290/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.34.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 21.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.06.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:39

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 74/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 5 szt. drzew  gat. klon pospolity, jarząb pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz.  dz. 472/29, 504/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.35.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 21.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 75/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.06.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:44

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 75/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 5 szt. drzew  gat. klon pospolity, jarząb pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz.  dz. 472/29, 504/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.35.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 17.07.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr.  Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.07.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 74/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 76/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 5 szt. drzew  gat. topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 4 miasta Biała Rawska  dz. 464/4
7 Znak sprawy SAB.II.613.36.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Biała Rawska
9 Data dokumentu 29.06.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.06.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.07.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-08-25 13:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 81/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 szt. drzew gat. kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Mała Wieś, dz. 683
7 Znak sprawy SAB.II.613.19.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 28.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 63/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-01 15:01

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 82/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 199/19
7 Znak sprawy SAB.II.613.21.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 11.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 55/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-04 07:59

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 83/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 7 szt. drzewa gat. klon pospolity, robinia akacjowa i sumak octowiec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Maz. obręb 4  dz. 259/1, obręb 2 dz. 62/3 i 290/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.34.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 23.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 73/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-04 08:39

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 84/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 5 szt. drzewa gat. topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, Biała Rawska obręb 4,  dz. 464/4
7 Znak sprawy SAB.II.613.36.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 22.08.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 76/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-09-04 08:43

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 89/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew  gatunku lipa drobnolistna i jarząb szwedzki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Biała Rawska, obręb 4 miasta Biała Rawska,
dz. 454/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.38.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 27.07.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.08.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.08.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-09 14:40

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 90/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew  gatunku lipa drobnolistna i 2 szt. drzew gat. świerk pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Sierzchowy Kolonia, dz. 318/1 i 319/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.40.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 13.09.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.09.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-09 14:46

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 91/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gatunku  jarząb szwedzki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka, dz. 207/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.41.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 26.09.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.09.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-09 14:54

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 93/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Zagórze, dz. 162
7 Znak sprawy SAB.II.613.25.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 16.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie NIE
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 62/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-24 07:47

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 94/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa dwupniowego gat. jesion pensylwański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Rawa Maz. obręb 8, dz. 174
7 Znak sprawy SAB.II.613.32.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 16.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie NIE
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 72/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-24 07:51

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 95/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 16 szt. drzew  gatunku świerk pospolity, buk zwyczajny, żywotnik, cyprys, jałowiec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Garłów, dz. 5/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.43.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 13.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-24 11:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 96/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Zuski, dz. 112
7 Znak sprawy SAB.II.613.44.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 11.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-24 11:23

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 97/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 21 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, żywotnik zachodni, jarząb pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Nowy Kurzeszyn,
dz. 223/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.45.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 16.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-10-24 11:27

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 109/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Sierzchowy Kolonia, dz. 319/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.40.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 16.11.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.11.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 90/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-15 15:03

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 110/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 14 drzew gat. świerk pospolity, buk pospolity, żywotnik zachodni, cyprysik, jałowiec pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Garłów, dz. 5/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.43.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 11.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 95/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-18 07:40

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 111/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Zuski, dz. 112
7 Znak sprawy SAB.II.613.44.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 06.11.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.11.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel.
046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 96/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-18 12:03

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 112/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Nowy Kurzeszyn,
dz. 223/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.45.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 17.11.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.11.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 97/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-20 16:56

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 113/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata i klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 439
7 Znak sprawy SAB.II.613.46.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.10.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 114/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.10.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-20 17:01

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 114/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gat. brzoza brodawkowata i klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 439
7 Znak sprawy SAB.II.613.40.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 27.11.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.11.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 113/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-21 07:58

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 115/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gat. klon jesionolistny (jedenastopniowy)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8 miasta Rawa Maz. dz. 340/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.48.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 30.10.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.11.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.11.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-21 08:06

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 116/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa  gat. brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, Zuski, dz. 112
7 Znak sprawy SAB.II.613.50.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 24.11.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.11.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-21 08:12

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 117/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzewa  gat. lipa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, Ossa, dz. 77/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.51.2017.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 07.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.12.2017 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-12-21 08:18

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 122/17
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1szt.  drzewa gat. klon jesionolistny (jedenastopniowego)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8 miasta Rawa Maz. dz. 340/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.48.2017.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 29.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 115/17
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.01.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-09 12:09

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 123/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb  Grabice dz. 555
7 Znak sprawy SAB.II.613.52.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 13.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.01.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-09 15:04

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 124/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jarząb szwedzki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb  4, dz. 207/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.53.2017.BK
8 Dokument wytworzył Z-ca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 12.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.01.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-09 15:27

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 125/17
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata i dąb szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb  Nowy Kurzeszyn, dz. 113/2
7 Znak sprawy SAB.II.613.54.2017.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 27.12.2017 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.12.2017 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.01.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-04-09 15:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-09 15:35:39