Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 86/12
2 Rodzaj dokumentu Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3 Temat dokumentu Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
4 Nazwa dokumentu Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6230.6.2012.AL
8 Dokument wytworzył Eskulap s. c. Stanisława Komorowska, Mariusz Komorowski, Aleksandra Komorowska, Ul. Jana Pawła II 55 96-230 Biała Rawska
9 Data dokumentu 15.10.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 87/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
18.10.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 13:06

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 87/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Decyzja zatw. program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
4 Nazwa dokumentu Decyzja zatw. program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zatw. program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6230.6.2012.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 27.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 86/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 13:14

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 88/12
2 Rodzaj dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3 Temat dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4 Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy OS.6232.13.2012.IM
8 Dokument wytworzył MAKOWSCY S.J. Zakład Termotechniczny „ELCAL-BIAŁA RAWSKA” Ul. Przemysłowa 5 96-230 Biała Rawska
9 Data dokumentu 25.07.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.07.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 89/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
26.07.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 13:18

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 89/12
2 Rodzaj dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3 Temat dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4 Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy OS.6232.13.2012.IM
8 Dokument wytworzył Insp. Iwona Michalak
9 Data dokumentu 06.09.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Anna Ostalska
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.09.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 88/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
07.09.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 14:09

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 90/12
2 Rodzaj dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3 Temat dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4 Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy OS.6232.14.2012.IM
8 Dokument wytworzył RABEN POLSKA SP. Z O.O. Ul. Poznańska 71 62-023 Gądki
9 Data dokumentu 22.08.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.08.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
23.08.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 14:14

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 91/12
2 Rodzaj dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3 Temat dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4 Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy OS.6232.15.2012.AL
8 Dokument wytworzył „JUDYTA” EWA FIGAT Ul. Reymonta 16 96-100 Skierniewice
9 Data dokumentu 01.10.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.10.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
09.10.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 14:18

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 92/12
2 Rodzaj dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3 Temat dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4 Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6232.16.2012.AL
8 Dokument wytworzył Ybbstaler Fruit Polska Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 31 22-100 Chełm
9 Data dokumentu 21.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
23.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 14:36

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 93/12
2 Rodzaj dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3 Temat dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4 Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Wałowice Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6232.17.2012.AL
8 Dokument wytworzył Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Janusz Chylak ul. Tomaszowska 4 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 04.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
05.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 14:44

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 94/12
2 Rodzaj dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3 Temat dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4 Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6232.18.2012.AL
8 Dokument wytworzył Ybbstaler Fruit Polska Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 31 22-100 Chełm
9 Data dokumentu 12.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 95/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
19.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 14:50

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 95/12
2 Rodzaj dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
3 Temat dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
4 Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach
i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6232.18.2012.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 15.01.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.01.2013r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 94/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
16.01.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-27 14:55

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 125/12
2 Rodzaj dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Konopnica Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy OS.6220.1.2012.IM
8 Dokument wytworzył P.P.U.H. „SobPol”s.j. Marian Sobolewski & Piotr Sobolewski Konopnica 102 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 26.06.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.06.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 126/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
29.06.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 13:43

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 126/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Konopnica Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy OS.6220.1.2012.IM
8 Dokument wytworzył Insp. Iwona Michalak
9 Data dokumentu 05.09.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor: Anna Ostalska
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.09.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 125/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
06.09.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 13:47

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 127/12
2 Rodzaj dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy OS.6220.2.2012.IM
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik: Joanna Kołacińska PUH „EKOPERFEKT” Iwona Kowalska ul. Niecała 19 97-300 Piotrków Trybunalski
9 Data dokumentu 09.07.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.07.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
12.07.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 13:56

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 128/12
2 Rodzaj dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy OS.6220.3.2012.IM
8 Dokument wytworzył Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GADENT Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 27.08.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.09.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 129/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
18.09.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 14:00

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 129/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy OS.6220.3.2012.IM
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 12.10.2012 r.
10 Dokument zatwierdził p. o. Dyrektora: Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.10.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 128/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
15.10.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 14:39

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 130/12
2 Rodzaj dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
3 Temat dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy OS.6220.4.2012.AL
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik: Joanna Kołacińska PUH „EKOPERFEKT” Iwona Kowalska ul. Niecała 19 97-300 Piotrków Trybunalski
9 Data dokumentu 06.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
17.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 14:42

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 131/12
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w instalacjach
3 Temat dokumentu Zezwolenie na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w instalacjach
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w instalacjach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Kuczyzna Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy OS.6233.3.2012.IM
8 Dokument wytworzył BIO-MED Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce
9 Data dokumentu 21.06.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.06.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 14:45

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 132/12
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na odzysk odpadu innego niż niebezpieczny w instalacji do produkcji nawozu mineralno-organicznego „GRAMED”
3 Temat dokumentu Zezwolenie na odzysk odpadu innego niż niebezpieczny w instalacji do produkcji nawozu mineralno-organicznego „GRAMED”
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na odzysk odpadu innego niż niebezpieczny w instalacji do produkcji nawozu mineralno-organicznego „GRAMED”
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Kuczyzna Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy OS.6233.4.2012.IM
8 Dokument wytworzył BIO-MED Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce
9 Data dokumentu 26.06.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.06.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 14:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-28 14:54

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 133/12
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
3 Temat dokumentu Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka (zbieranie odpadów), teren całego kraju (transport odpadów) Gmina: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6233.5.2012.AL
8 Dokument wytworzył P.H.U. „STĘPNIAK” Andrzej Stępniak ul. Zwolińskiego 14A 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 21.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 134/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 14:53

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 134/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6233.5.2012.AL
8 Dokument wytworzył Insp. Aneta Libera
9 Data dokumentu 27.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Dyrektor: Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 133/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-28 15:01

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 135/12
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
3 Temat dokumentu Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rawa Mazowiecka (zbieranie odpadów), teren całego kraju (transport odpadów) Gmina: Rawa Mazowiecka  
7 Znak sprawy SAB.II.6233.6.2012.AL
8 Dokument wytworzył F.H.U. „PLAST-MET” Łukasz Strzępek Ciebłowice Małe 80 97-200 Tomaszów Mazowiecki
9 Data dokumentu 10.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 24/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
11.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 08:34

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 136/12
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na zbieranie, transport i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne
3 Temat dokumentu Zezwolenie na zbieranie, transport i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie, transport i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne”
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Rylsk Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6233.7.2012.AL
8 Dokument wytworzył eXgreen Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa
9 Data dokumentu 28.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 09:16

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 137/12
2 Rodzaj dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
3 Temat dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
4 Nazwa dokumentu Zezwolenie na transport odpadów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Inne (gospodarka odpadami)
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: obszar całego kraju Gmina: obszar całego kraju
7 Znak sprawy SAB.II.6233.8.2012.AL
8 Dokument wytworzył PL Trans Paweł Lisicki Pukinin 76 96-200 Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 31.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
31.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-03 09:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5069
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-03 09:24:03