Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Podinspektor w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja ,

b) znajomość ustawy:

 •  rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
 •   ustawa o pomocy społecznej
 •  kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa o samorządzie powiatowym,

c) umiejętność obsługi komputera,

d) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) dobry stan zdrowia.

 2. Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie i wydawanie wniosków o wydanie orzeczenia, obsługa interesantów,

b) informowanie  osób zgłaszających się o przysługujących prawach i uprawnieniach,

c) przyjmowanie, rejestrowanie  i wysyłanie korespondencji, prowadzenie rejestrów.

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom);

d) kwestionariusz osobowy;

e)zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy;

f)zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w terminie do dnia 19 października 2007r.(nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-04 11:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-18 14:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2066
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-10-18 14:10

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5984356
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-14 14:11

Stopka strony