Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 88/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Turobowice Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.13.2013.AW
8 Dokument wytworzył Pan Rafał Sikora
9 Data dokumentu 22.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
89/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 10:44
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:10

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 89/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Turobowice Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.13.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 23.08.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.08.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 88/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 10:42
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:10

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 90/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu miejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.14.2013.AW
8 Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Żurawi
9 Data dokumentu 22.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 91/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 10:36
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:11

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 91/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu miejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.14.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 26.08.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.08.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 90/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 10:31
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:11

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 92/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.15.2013.AW
8 Dokument wytworzył LOGIS S.A
9 Data dokumentu 30.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 10:23
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:10

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 93/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Mroczkowice Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.16.2013.AW
8 Dokument wytworzył Państwo Zofia i Kazimierz Jadczak
9 Data dokumentu 08.08.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.08.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 94/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 10:49
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:12

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 94/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Mroczkowice Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.16.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 16.10.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.10.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 93/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.11.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 10:52
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:14

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 95/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.17.2013.AW
8 Dokument wytworzył LOGIS S.A.
9 Data dokumentu 19.08.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.08.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 96/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 11:02
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:19

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 96/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.17.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 11.09.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.09.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 95/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 12:01
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:20

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 97/13
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Wilcze Piętki Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.18.2013.AW
8 Dokument wytworzył Pani Paulina Wojtczak
9 Data dokumentu 22.08.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.08.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 98/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 12:24
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:21

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 98/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Wilcze Piętki Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.18.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 17.09.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.09.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 97/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 12:40
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:21

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 99/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Chodnów Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.19.2013.AW
8 Dokument wytworzył Pan Wojciech Melon
9 Data dokumentu 21.08.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.08.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 100/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 12:45
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:22

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 100/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Chodnów Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.19.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 17.09.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.09.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 99/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 12:51
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:22

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 101/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Zagórze Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.20.2013.AW
8 Dokument wytworzył Gminny Zakład ds. Wodociągów
i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej
9 Data dokumentu 12.09.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.09.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 102/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.09.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 12:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:22

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 102/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Zagórze Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.20.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 24.10.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.10.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 101/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.11.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:04
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:23

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 103/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Julianów Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.21.2013.AW
8 Dokument wytworzył Pan Tomasz Stefański
9 Data dokumentu 09.10.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.10.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 104/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:09
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:24

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 104/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Julianów Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.21.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 05.12.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.12.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
103/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:17
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:24

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 107/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód dla potrzeb stawu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Brzozówka Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.16.2013.AW
8 Dokument wytworzył Pani Wanda Miniak
9 Data dokumentu 26.09.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.10.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 108/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:21
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:25

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 108/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód dla potrzeb stawu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Brzozówka Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.16.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 18.11.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.11.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 107/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:25
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:26

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 109/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód dla potrzeb stawu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Brzozówka Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.18.2013.AW
8 Dokument wytworzył Pani Halina Gubis
9 Data dokumentu 02.10.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.10.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 110/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.10.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:28
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:26

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 110/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód dla potrzeb stawu
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Brzozówka Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.18.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 13.11.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.11.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 109/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:34
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:26

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 111/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego „Galinki”
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Tuniki Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.22.2013.AW
8 Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Żurawi
9 Data dokumentu 20.11.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.11.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
112/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:38
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:27

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 112/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego „Galinki”
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Tuniki Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.22.2013.AW
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Walas
9 Data dokumentu 20.12.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.12.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
111/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.01.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:48
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:30

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 113/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia grupowego wodociągu wiejskiego
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.23.2013.AW
8 Dokument wytworzył Gmina Cielądz
9 Data dokumentu 27.11.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.12.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
3/14
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:51
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:30

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 114/13
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.24.2013.AW
8 Dokument wytworzył F.P.H.U. TOMBET Tomasz Idzikowski
9 Data dokumentu 12.12.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.12.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-02-26 13:55
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:31
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 37/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice (dz. nr 480) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.13.2012
8 Dokument wytworzył Dariusz Michalczuk
9 Data dokumentu 07.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.02.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 144/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.02.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:28
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 38/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz (dz. nr 943/9) Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.15.2012
8 Dokument wytworzył Dariusz Michalczuk
9 Data dokumentu 28.01.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 147/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.02.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:32
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 39/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów (dz. nr 72) Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.16.2012
8 Dokument wytworzył Dariusz Michalczuk
9 Data dokumentu 30.01.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.01.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 148/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.03.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:35
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 40/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Orla Góra (dz. nr 51) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II. 6341.2.17.2012.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 13.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 149/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:38
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 41/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Kurzeszyn
(dz. nr 113/2) Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.19.2012
8 Dokument wytworzył  
9 Data dokumentu 11.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.02.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 151/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.03.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:41
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 42/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Chrząszczew (dz. nr 165) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.20.2012
8 Dokument wytworzył  
9 Data dokumentu 01.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 152/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:44
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 43/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Pukinin (dz. nr 768/3, 766/2) Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.1.2013
8 Dokument wytworzył Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Maz.
9 Data dokumentu 28.01.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 44/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.01.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:47
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 44/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Pukinin
(dz. nr 768/3, 766/2) Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.1.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 18.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 43/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:52
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 45/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice (dz. nr 176) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2013
8 Dokument wytworzył APPLEX Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 30.01.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.01.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 46/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.02.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:55
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 46/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice (dz. nr 176) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 19.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 45/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 11:58
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 47/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Janolin (dz. nr 17/2) Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.3.2013
8 Dokument wytworzył Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Maz.
9 Data dokumentu 12.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.02.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 48/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.02.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:01
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 48/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Janolin (dz. nr 17/2) Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.3.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 20.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 47/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:03
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 49/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Annosław (dz. nr 176/1) Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.4.2013
8 Dokument wytworzył Grzegorz Piotrowski
9 Data dokumentu 12.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.02.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 50/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.02.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:06
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 50/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Annosław (dz. nr 176/1) Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.4.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 08.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 49/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:09
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 51/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Łaszczyn (dz. nr 222/2) Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.5.2013
8 Dokument wytworzył Henryk Idzikowski
F.P.H.U. TRANSBET
9 Data dokumentu 14.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.02.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 52/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.02.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:11
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 52/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Łaszczyn (dz. nr 222/2) Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.5.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 16.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 51/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:13

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 53/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Koprzywna (dz. nr 281/2) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.6.2013.AW
8 Dokument wytworzył Piotr Rogala
9 Data dokumentu 22.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.03.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:17
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 12:16
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 54/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Chrząszczew (dz. nr 52) Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.7.2013.AW
8 Dokument wytworzył Paweł Cybulski
9 Data dokumentu 22.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 55/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:19
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 55/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Chrząszczew (dz. nr 52) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.7.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 29.05.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 54/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:23
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 56/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń (dz. nr 62/4) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.8.2013.AW
8 Dokument wytworzył Jacek Stępniak
9 Data dokumentu 02.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 57/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:26
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 57/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń (dz. nr 62/4) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.8.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 23.05.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 56/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.06.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:30
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 58/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rzeczków (dz. nr 95/3) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.10.2013.AW
8 Dokument wytworzył Reprodukcyjna Ferma Drobiu J. Ciosek M. M. Gut s.c.
9 Data dokumentu 25.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.04.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:34

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 59/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rzeczków (dz. nr 95/3) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.10.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 10.06.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.06.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 58/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:36
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 60/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Teodozjów (dz. nr 131/1) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.11.2013.AW
8 Dokument wytworzył Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Żurawi
9 Data dokumentu 27.05.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.05.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 61/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:39
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 61/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Teodozjów (dz. nr 131/1) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.11.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 03.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 60/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.08.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:41
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 70/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Miejscowość: Biała Rawska (dz. nr 381, 382, 384, 386, 391/1, 399/1 obręb 3) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.7.2013.AW
8 Dokument wytworzył Barbara i Marek Sekuter
9 Data dokumentu 20.03.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.03.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 71/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:44
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 71/13
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska (dz. nr 381, 382, 384, 386, 391/1, 399/1 obręb 3) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.7.2013.AW
8 Dokument wytworzył Anna Walas
9 Data dokumentu 26.06.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.06.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 70/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:46
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 74/13
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Chodnów (dz. nr 90) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.12.2013.AW
8 Dokument wytworzył Wojciech Melon
9 Data dokumentu 15.07.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.07.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.07.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25605
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-06 12:49:18