Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 4/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
miejscowość: Niemirowice gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy OS.6341.2.17.2011.IM
8 Dokument wytworzył Insp. Iwona Michalak
9 Data dokumentu 20.01.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Anna Ostalska
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.01.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 142/11
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
09.02.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-02-17 12:17
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 08:45
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 5/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
miejscowość: Grzymkowice gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy OS.6341.2.18.2011.IM
8 Dokument wytworzył Insp. Iwona Michalak
9 Data dokumentu 01.02.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Anna Ostalska
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.02.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 143/11
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
17.02.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-02-17 12:18
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 08:44

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 138/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Łaszczyn (dz. nr 434) Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy OS.6341.2.10.2012.ZB
8 Dokument wytworzył Radosław Rzeźnicki
9 Data dokumentu 30.08.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.08.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 139/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.09.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 08:48

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 139/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Łaszczyn (dz. nr 434) Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy OS.6341.2.10.2012.ZB
8 Dokument wytworzył Insp. Zbigniew Biernat
9 Data dokumentu 23.10.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.10.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 138/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 08:59

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 140/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowe Szwejki (dz. nr 187) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy OS.6341.2.11.2012.IM
8 Dokument wytworzył Diana i Radosław Nowocin
9 Data dokumentu 31.08.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 03.09.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 141/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.09.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 09:04

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 141/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowe Szwejki (dz. nr 187) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy OS.6341.2.11.2012.IM
8 Dokument wytworzył  
9 Data dokumentu 13.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 140/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 09:09
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 10:08
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 142/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń (dz. nr 91/2) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy OS.6341.2.12.2012.IM
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 17.09.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.09.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 143/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.09.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 09:13

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 143/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń (dz. nr 91/2) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy OS.6341.2.12.2012.IM
8 Dokument wytworzył  
9 Data dokumentu 30.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 142/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 09:45
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 09:58
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 144/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Sadkowice (dz. nr 480) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.13.2012
8 Dokument wytworzył Paulin Natorski
9 Data dokumentu 13.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 37/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 10:01
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 145/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Boguszyce
(dz. nr 676/1, 761) i Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.14.2012
8 Dokument wytworzył Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 20.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 146/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 10:22

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 146/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Boguszyce
(dz. nr 676/1, 761) i Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.14.2012
8 Dokument wytworzył  
9 Data dokumentu 28.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 145/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.01.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 10:33

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 147/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz (dz. nr 943/9) Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.15.2012
8 Dokument wytworzył P.P.H.U. EXPORT-IMPORT
Kazimierz Wasilewski
9 Data dokumentu 29.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 38/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 10:39

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 148/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Regnów (dz. nr 72) Gmina: Regnów
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.16.2012
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Regnów
9 Data dokumentu 29.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 39/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 10:42

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 149/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Orla Góra (dz. nr 51) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.17.2012.AW
8 Dokument wytworzył Bożena i Jarosław Karpińscy
9 Data dokumentu 10.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 40/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 10:46

 

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 150/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Koprzywna (dz. nr 281/2) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.18.2012.
8 Dokument wytworzył Piotr Rogala
9 Data dokumentu 17.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 10:48

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 151/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Kurzeszyn
(dz. nr 113/2) Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.19.2012
8 Dokument wytworzył Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Maz.
9 Data dokumentu 27.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 41/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 10:52

 

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 152/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Chrząszczew (dz. nr 165) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.20.2012
8 Dokument wytworzył Waldemar Cybulski
9 Data dokumentu 10.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 42/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-05 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6596
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-06 13:17:27