Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 1/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków drenarskich do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Ścieki, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.1.2016.AS
8 Dokument wytworzył Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. z/s w Warszawie
9 Data dokumentu 04.09.2014r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.01.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-02-02 13:47

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 2/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez projektowane studnie chłonne na działkach nr 943/10, 943/11 i 943/18
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz
Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.2.2016.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik „HERCO” Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 29.01.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-02-03 15:26

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 7/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez urządzenia wodne na działce nr 484/35 w obrębie 7 miasta Skierniewice
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Skierniewice Gmina: Skierniewice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.17.2015.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 02.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
103/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.04.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-04-11 14:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 8/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez studnie chłonne projektowane na działkach nr 943/10, 943/11 i 943/18
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Cielądz, Gmina: Cielądz
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.2.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 01.04.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.04.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
2/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.04.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-04-11 14:23

 

  Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 35/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez projektowany zbiornik retencyjno-rozsączający na działce nr 461/3 w obrębie 7
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.4.2016.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik McDonald’s Polska Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 04.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 09:16

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 38/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Wałowicach oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2016.AS
8 Dokument wytworzył Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów
i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej
9 Data dokumentu 25.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-06-06 09:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 40/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu w km 0+70 uchodzącego do rzeki Rawki w km 81+740
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.5.2016.AS
8 Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 06.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.06.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-06-22 07:41

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 41/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez projektowany zbiornik retencyjno-rozsączający na działce nr 461/3 w obrębie 7
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.6.2016.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik McDonald’s Polska Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 21.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.06.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-06-28 08:02

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 42/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez studnie chłonne projektowane na działce nr 583
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Trębaczew Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.7.2016.AS
8 Dokument wytworzył Pani Martyna Dorobisz –
 pełnomocnik „MTB” Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 25.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-06-29 15:51

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 43/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez projektowany zbiornik retencyjno-rozsączający na działce nr 461/3 w obrębie 7
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.6.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 19.07.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.07.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
41/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.07.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-08-02 15:42
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 11:51

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 44/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Wałowicach oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Wałowice, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.2.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 20.07.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.07.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
38/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.07.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-08-02 15:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 11:47

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 45/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez studnie chłonne projektowane na działce nr 583
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Trębaczew Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.7.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 21.07.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.07.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
42/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.07.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-08-02 15:57
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 11:51

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 46/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Boguszycach oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Rawki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Boguszyce, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.3.2016.AS
8 Dokument wytworzył Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów
i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej
9 Data dokumentu 04.08.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.08.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.08.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-08-22 11:44

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 49/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu w km 0+70 uchodzącego do rzeki Rawki w km 81+740
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.5.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 02.09.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.09.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
40/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.09.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-09-06 16:16

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 50/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Dańków, Pachy, Byki Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.14.2016.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 06.09.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.09.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.09.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-09-15 17:03

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 53/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Boguszycach oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do zbiornika TATAR na rzece Rawce
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Boguszyce, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.2.3.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 04.10.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.10.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
46/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.10.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-07 15:54

 

  Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 54/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Dańków, Pachy, Byki Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.14.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 17.10.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
50/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.10.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-20 08:24

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 66/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów zabudowany rurociągiem, zlokalizowany na działce nr 308/20 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.20.2016.AS
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik Krokus Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 26.10.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.10.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.10.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-31 15:27

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 89/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów zabudowany rurociągiem, zlokalizowany na działce nr 308/33 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.20.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 25.11.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.11.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 66/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
30.11.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 15:26

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 90/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do starorzecza rzeki Rawki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.24.2016.AS
8 Dokument wytworzył „DAKOTA-BIS” Spółka jawna Makowska - Makowski
9 Data dokumentu 24.11.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.12.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.12.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 15:32

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 92/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych do rzeki Rawki w km 81+155 biegu rzeki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Konopnica, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.19.2016.AS
8 Dokument wytworzył LOGIS S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej
9 Data dokumentu 17.10.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 17.10.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.10.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-08 11:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 93/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rzeki Rawki w km 81+155 biegu rzeki oczyszczonych ścieków przemysłowych  będących mieszaniną wód popłucznych oraz wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 36
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka, Konopnica, Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.19.2016.AS
8 Dokument wytworzył Podinsp. Anna Sekrecka
9 Data dokumentu 02.12.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 02.12.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 92/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
05.12.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-08 11:22

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 94/16
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu w km 0+70 uchodzącego do rzeki Rawki w km 81+740
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Rawa Mazowiecka Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.25.2016.AS
8 Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 19.12.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.12.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
-
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.12.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-27 09:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7768
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-27 09:33:28