Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 51/16
2 Rodzaj dokumentu Projekty polityk, strategii, planów lub programów
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Projekt Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Projekt programu ochrony środowiska obejmujący swym zakresem cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia ww. celów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy SAB.II.602.1.2016.AS
8 Dokument wytworzył EKO – TEAM Sebastian Kulikowski
9 Data dokumentu 28.07.2016r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.08.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-09-20 08:00

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 64/16
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotycząca projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 oraz Prognozy oddziaływania projektu dokumentu na środowisko
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy PWIS.NSOZNS.9022.1.460.2016.AK
8 Dokument wytworzył Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Łodzi
9 Data dokumentu 13.10.2016r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
51/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.10.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-25 15:55

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 65/16
2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 oraz Prognozy oddziaływania projektu dokumentu na środowisko
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy WOOŚ-II.410.327.2016.AJa
8 Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi
9 Data dokumentu 18.10.2016r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
51/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.10.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-25 16:23

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 87/16
2 Rodzaj dokumentu Polityki, strategie, plany lub programy
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Program ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z podsumowaniem
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Podstawowym celem Programu jest realizacja polityki ochrony środowiska. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania
i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu powiatu. Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przyjętego dokumentu Programu ochrony środowiska.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy SAB.II.602.1.2016.AS
8 Dokument wytworzył Sebastian Kulikowski „EKO – TEAM Sebastian Kulikowski”
9 Data dokumentu lipiec 2016r.
10 Dokument zatwierdził Rada Powiatu Rawskiego
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.11.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
51/16, 64/16, 65/16, 88/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.12.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 13:08

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 88/16
2 Rodzaj dokumentu Prognozy oddziaływania na środowisko
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko zawierająca analizę potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku
z realizacją zadań sformułowanych w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju województwo łódzkie powiat rawski
7 Znak sprawy SAB.II.602.1.2016.AS
8 Dokument wytworzył Sebastian Kulikowski „EKO – TEAM Sebastian Kulikowski”
9 Data dokumentu wrzesień 2016r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5,
tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.powiatrawski.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów
w sprawie
51/16, 64/16, 65/16, 87/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.12.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sekrecka
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 13:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5140
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-05 13:26:52