Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.3.2019.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 14.01.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi do przyległych posesji w ulicy Stefana Żeromskiego i w ulicy Marii Dąbrowskiej, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 720, 722, 715, 717, 716, w obrębie ewidencyjnym 0007 Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 04.02.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-01-17 12:02
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-12 09:18

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 2096 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.4.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 04.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania działki nr ew. 131, obręb 0006 Rawa Mazowiecka na działkach o nr ew. 50, 49, 33, 34, 35, 36, 16, 38, 39 obręb 0008, Głuchówek, gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 25.02.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-02-07 09:49
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-28 10:51

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r.. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.5.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 07.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Słowackiego 70
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odwodnieniem pasa drogowego na terenie dróg wewnętrznych w rejonie ul. Polnej na działkach o nr ewid. 657/10, 657/7, 572/2, 572/1, 657/8, 578/2, 578/1 obręb nr 4 Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 21.02.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-02-08 11:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:28

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r.. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.6.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 13.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Słowackiego 70
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi do przyległych posesji w
ul. Krasickiego w Rawie Mazowieckiej na działkach o nr ewid. 720, 722, obręb nr 7 Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw --------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 21.02.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-02-18 09:26
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:29

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.8.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej nn na działkach nr ewid.: 802/7, 805 obręb nr 0050 Wola Chojnata, gm. biała Rawska, 93, 63, 74, 75, 76, 62, 79, 80, 83/1, 83/2, 107, obręb 0060 Nowe Przyłuski, gm. Biała Rawska, 46, 1/1, 1/2, obręb 0037 Przyłuski, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.03.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-02-28 11:25
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:31

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.9.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działki o nr ewid. 215 Skarbkowa, gm. Sadkowice po terenie działek o  nr ewid.: 231/3, 45/2, 301, 366, 339, 338, 337, 335, 334, 333, 332, 213, 215 Skarbkowa, gm. Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.03.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-03-12 16:51
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:35

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.10.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 01.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa lini energetycznej kablowej kablowej nn do zasilania działki o nr ewid. 11 Byszewice, gm. Rawa Mazowiecka po terenie działek o  nr ewid.: 99/2, 100 Głuchówek, gm. Rawa Mazowiecka i 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 29 Byszewice, gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.03.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-03-12 16:56
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:36

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.11.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 14.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2 do zasilania działki nr ew. 1112/1 Cielądz, gm. Cielądz, na działkach nr ew. 1112/1, 1112/3, 1112/4, obręb 0003 Cielądz, gm. Cielądz.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 02.04.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-03-18 12:38
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 16:00

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.12.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 22.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci energetycznej kablowej nn do zasilania działki nr. ewid. 380/2 po terenie działek o nr ewid. 1/5 obręb 0007 oraz 340/2
i 380/2 obręb 0008 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw --------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 28.03.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-03-25 15:40
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-01 15:49

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.13.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działki nr. ewid. 47 w miejscowości  Studzianek, gm. Biała Rawska po terenie działek o nr ewid. 35, 36/4, 52, 43, 46, 47, obręb nr 0044 Studzianek, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 08.04.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-01 15:55
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-08 15:17

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.14.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 02.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn typu YAKXs 4x100 mm2 do zasilania działki nr. ewid. 183/10 po terenie działek o nr ewid. 193, 183/10 obręb nr 0007 Kaleń, gm. Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 08.04.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-03 16:03
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-08 15:18

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.15.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn typu YAKXs 4x100 mm2 na działkach o nr ewid. 419/3, 419/6, 419/7, 419/12, 375/5, 418 w obrębie nr 0024 Sadkowice, gmina Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 09.04.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-08 15:17
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 08:47

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.16.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn typu YAKXs 4x100 mm2 na działkach o nr ewid. 10, 18, 23, 17 w obrębie nr 0024 Krukówka, gm. Biała Rawska oraz na działkach o nr ewid. 68/2, 69/2 w obrębie nr 0021 Józefów, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 09.04.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-08 15:22
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 08:48

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.17.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4 kV) na działkach o nr ewid. 20/1, 21/2, 23/1, 23/2, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 31, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 47/1, 47/2, 132 w obrębie nr 0037 Przyłuski Nowe, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 23.04.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-16 14:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-24 10:25

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.18.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 30, 31/1, 31/2, 65/4, 78, 79/1, 80, 29, 28, 7, 14, 15, 6, 5/2, 4, obręb nr 0016 Gołyń, gmina Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 30.04.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-24 15:59
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 10:39

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.19.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 19.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska
96-230 Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami na działkach o nr ewid. 1151, 1325, 1179, 1346, 127, 174, 155/3 obręb nr 0001 Miasto Biała Rawska i 182/2, 183/3, 195/3, 194, 183/4, 186/2 obręb nr 0002, Miasto Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw --------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 14.05.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-24 16:02
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-15 11:58

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.20.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 09.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-336 Warszawa
4. Opis projektowanego obiektu Budowa przyłącza teletechnicznego: kabel światłowodowy w mikrokanalizacji, w kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur HDP 40/3,7 na działkach o nr ewi. 322/3, 447/7, 447/6, 447/4, 446/4, 446/2 w obrębie nr 0004 Miasta Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 24.05.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-05-14 08:39
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 12:16

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.21.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 15.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 256, 257, 258, 112, 786
w obrębie ewid. nr 0011 Mała Wieś, gmina Cielądz.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 21.05.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-05-20 14:37
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 12:19

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.22.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 28.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 8/2, 36/1, 2
w obrębie ewid. nr 0008 Komorów, gmina Cielądz.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 30.05.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-05-29 10:30
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 12:21

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.23.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 79/2 i 291, w obrębie ewidencyjnym Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 17.06.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-06-12 11:05
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-18 09:48

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.24.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach o nr ewid. 79/2 i 126, 131/1, 129/8
 w obrębie ewidencyjnym Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 17.06.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-06-12 11:05
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-19 10:36

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.25.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 27.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej kablowej linii (0,4 kV) oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 269/3 w miejscowości Boguszyce Małe
i 150, 120, 121 w miejscowości Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 03.07.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-07-01 15:32
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 15:36

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.26.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 27.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa dodatkowego toru sieci napowietrznej nN i budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN na działkach o nr ewid. 40, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 79, 89/1, 89/2, 90, 92, 143 w miejscowości Rokszyce, gmina Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 10.07.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-07-01 15:36
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 08:41

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.27.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 16.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
ul. J. Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości na działkach o nr ewid. 74, 135, 330/11, 330/17, 555, obręb nr 0001 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 26.07.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-06 09:05

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.28.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 16.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
ul. J. Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości na działkach o nr ewid. 74, 135, 330/11, 330/17, 555, obręb nr 0001 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 05.08.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-08-01 15:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 09:05

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.29.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 04.09.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
26-300 Opoczno
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2
w miejscowości Cielądz, gmina Cielądz na działkach o nr ewid. 24/3, 24/6, 27, 28
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Zgłoszenie wycofano w dniu 30.09.2019 r.
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) --------------------

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-05 12:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-01 15:50

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.30.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 06.09.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 219/2, 158, 219/1, obręb nr 0004 i 336/3, 336/2 obręb nr 0008 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 12.09.2019

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-09 11:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 09:49

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.31.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 20.09.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PSG Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Odział Zakład Gazowniczy w Łodzi
ul. Targowa 18
90-042 Łódź
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 578/1, 578/2, 588/1, 588/2, 597/1, 597/2, 634, 657/6, 657/8, 657/9, 657/10, 657/11, 796, 797/1, 797/2, obręb nr 0004 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 01.10.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-30 15:01
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-03 08:37

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.32.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 09.10.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Nexera Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 29,
00-867 Warszawa
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji teletechnicznej na działkach o nr ewid.: 261, 182/2, 252, 257, 258/2, 259/2, 530/2, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 278/1, 280, 281, 282, 401, 535, 402, 403, 404, 412, 411, 484, 512 Stara Wieś, gmina Biała Rawska, 85, 224, 157, 126, 145/2, 99/5, 127, 32, 143/1, 149/1 Szwejki Małe, gmina Biała Rawska, 106, 107, 114/2, 115/2, 115/1, 116/1, 167, 97, 99, 171/2, 132 Nowe Szwejki, gmina Sadkowice
211 Szwejki Wielkie, gmina Sadkowice,
268, 82, 84 Pilawy, gmina Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 28.10.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-10-15 16:53
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 11:08

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.33.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 25.10.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
26-300 Opoczno
4. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Nowy Chodnów, gmina Biała Rawska, na działkach
o nr ewid. 122/1, 122/2, 122/3, 141/1, 141/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 37/1, 41/3, 46/1 
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 14.11.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-10-29 16:48
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-29 11:14

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.34.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 15.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typy YAKXs 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 41, 42, 82, 85, 139, 126
w miejscowości Wólka Strońska, gmina Regnów
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 04.12.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-11-19 16:49
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 10:46

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.35.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 25.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 466/5, 454/2, 477, 1285, 1284, obręb nr 0004 Miasto Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 04.12.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-11-28 08:52
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 10:47

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.36.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 29.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 229, 444, 445, 446, 459, 495, 533, 534 w miejscowości Jajkowice, gmina Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 05.12.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-12-03 17:17
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-06 15:07

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.37.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 04.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4 kV) na działkach o nr ewid. 2/1, 8/5, 12 w obrębie ewidencyjnym Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 09.12.2019 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-12-06 15:03
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-11 09:57

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.38.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 12.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 148, 149, 179, 642/1, 226, obręb nr 0018 Olszowa Wola, Gmina Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 02.01.2020 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-12-13 13:57
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-14 16:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15890
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-14 16:52:08