Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.3.2019.PM
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 14.01.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi do przyległych posesji w ulicy Stefana Żeromskiego i w ulicy Marii Dąbrowskiej, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 720, 722, 715, 717, 716, w obrębie ewidencyjnym 0007 Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 04.02.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Mazurkiewicz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-01-17 12:02
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-12 09:18

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 2096 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.4.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 04.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania działki nr ew. 131, obręb 0006 Rawa Mazowiecka na działkach o nr ew. 50, 49, 33, 34, 35, 36, 16, 38, 39 obręb 0008, Głuchówek, gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 25.02.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-02-07 09:49
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-28 10:51

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r.. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.5.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 07.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Słowackiego 70
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odwodnieniem pasa drogowego na terenie dróg wewnętrznych w rejonie ul. Polnej na działkach o nr ewid. 657/10, 657/7, 572/2, 572/1, 657/8, 578/2, 578/1 obręb nr 4 Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 21.02.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-02-08 11:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:28

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r.. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.6.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 13.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Słowackiego 70
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi do przyległych posesji w
ul. Krasickiego w Rawie Mazowieckiej na działkach o nr ewid. 720, 722, obręb nr 7 Rawa Mazowiecka.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw --------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 21.02.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-02-18 09:26
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:29

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.8.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej nn na działkach nr ewid.: 802/7, 805 obręb nr 0050 Wola Chojnata, gm. biała Rawska, 93, 63, 74, 75, 76, 62, 79, 80, 83/1, 83/2, 107, obręb 0060 Nowe Przyłuski, gm. Biała Rawska, 46, 1/1, 1/2, obręb 0037 Przyłuski, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.03.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-02-28 11:25
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:31

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.9.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.02.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działki o nr ewid. 215 Skarbkowa, gm. Sadkowice po terenie działek o  nr ewid.: 231/3, 45/2, 301, 366, 339, 338, 337, 335, 334, 333, 332, 213, 215 Skarbkowa, gm. Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.03.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-03-12 16:51
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:35

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.10.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 01.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa lini energetycznej kablowej kablowej nn do zasilania działki o nr ewid. 11 Byszewice, gm. Rawa Mazowiecka po terenie działek o  nr ewid.: 99/2, 100 Głuchówek, gm. Rawa Mazowiecka i 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 29 Byszewice, gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.03.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-03-12 16:56
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 09:36

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.11.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 14.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2 do zasilania działki nr ew. 1112/1 Cielądz, gm. Cielądz, na działkach nr ew. 1112/1, 1112/3, 1112/4, obręb 0003 Cielądz, gm. Cielądz.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 02.04.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-03-18 12:38
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 16:00

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.12.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 22.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci energetycznej kablowej nn do zasilania działki nr. ewid. 380/2 po terenie działek o nr ewid. 1/5 obręb 0007 oraz 340/2
i 380/2 obręb 0008 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw --------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 28.03.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-03-25 15:40
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-01 15:49

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.13.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 26.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działki nr. ewid. 47 w miejscowości  Studzianek, gm. Biała Rawska po terenie działek o nr ewid. 35, 36/4, 52, 43, 46, 47, obręb nr 0044 Studzianek, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 08.04.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-01 15:55
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-08 15:17

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.14.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 02.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn typu YAKXs 4x100 mm2 do zasilania działki nr. ewid. 183/10 po terenie działek o nr ewid. 193, 183/10 obręb nr 0007 Kaleń, gm. Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 08.04.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-03 16:03
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-08 15:18

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.15.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn typu YAKXs 4x100 mm2 na działkach o nr ewid. 419/3, 419/6, 419/7, 419/12, 375/5, 418 w obrębie nr 0024 Sadkowice, gmina Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 09.04.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-08 15:17
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 08:47

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.16.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn typu YAKXs 4x100 mm2 na działkach o nr ewid. 10, 18, 23, 17 w obrębie nr 0024 Krukówka, gm. Biała Rawska oraz na działkach o nr ewid. 68/2, 69/2 w obrębie nr 0021 Józefów, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 09.04.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-08 15:22
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 08:48

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.17.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV (0,4 kV) na działkach o nr ewid. 20/1, 21/2, 23/1, 23/2, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 31, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 47/1, 47/2, 132 w obrębie nr 0037 Przyłuski Nowe, gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 23.04.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-16 14:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-24 10:25

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.18.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin
ul. Garbarska 21a
4. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 30, 31/1, 31/2, 65/4, 78, 79/1, 80, 29, 28, 7, 14, 15, 6, 5/2, 4, obręb nr 0016 Gołyń, gmina Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 30.04.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-24 15:59
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 10:39

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.19.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 19.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska
96-230 Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami na działkach o nr ewid. 1151, 1325, 1179, 1346, 127, 174, 155/3 obręb nr 0001 Miasto Biała Rawska i 182/2, 183/3, 195/3, 194, 183/4, 186/2 obręb nr 0002, Miasto Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw --------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 14.05.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-04-24 16:02
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-15 11:58

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.20.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 09.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-336 Warszawa
4. Opis projektowanego obiektu Budowa przyłącza teletechnicznego: kabel światłowodowy w mikrokanalizacji, w kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur HDP 40/3,7 na działkach o nr ewi. 322/3, 447/7, 447/6, 447/4, 446/4, 446/2 w obrębie nr 0004 Miasta Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 24.05.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-05-14 08:39
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 12:16

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.21.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 15.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 256, 257, 258, 112, 786
w obrębie ewid. nr 0011 Mała Wieś, gmina Cielądz.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 21.05.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-05-20 14:37
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 12:19

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.22.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 28.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 8/2, 36/1, 2
w obrębie ewid. nr 0008 Komorów, gmina Cielądz.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 30.05.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-05-29 10:30
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 12:21

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.23.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 79/2 i 291, w obrębie ewidencyjnym Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 17.06.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-06-12 11:05
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-18 09:48

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.24.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 05.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach o nr ewid. 79/2 i 126, 131/1, 129/8
 w obrębie ewidencyjnym Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 17.06.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-06-12 11:05
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-19 10:36

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.25.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 27.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej kablowej linii (0,4 kV) oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 269/3 w miejscowości Boguszyce Małe
i 150, 120, 121 w miejscowości Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 03.07.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-07-01 15:32
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 15:36

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.26.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 27.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa dodatkowego toru sieci napowietrznej nN i budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN na działkach o nr ewid. 40, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 79, 89/1, 89/2, 90, 92, 143 w miejscowości Rokszyce, gmina Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 10.07.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-07-01 15:36
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 08:41

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.27.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 16.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
ul. J. Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości na działkach o nr ewid. 74, 135, 330/11, 330/17, 555, obręb nr 0001 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 26.07.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-06 09:05

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.28.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 16.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
ul. J. Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości na działkach o nr ewid. 74, 135, 330/11, 330/17, 555, obręb nr 0001 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 05.08.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-08-01 15:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-06 09:05

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018r. poz. 1202 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.29.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 04.09.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
26-300 Opoczno
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2
w miejscowości Cielądz, gmina Cielądz na działkach o nr ewid. 24/3, 24/6, 27, 28
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Zgłoszenie wycofano w dniu 30.09.2019 r.
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) --------------------

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-05 12:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-01 15:50

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.30.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 06.09.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 219/2, 158, 219/1, obręb nr 0004 i 336/3, 336/2 obręb nr 0008 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 12.09.2019

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-09 11:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 09:49

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.31.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 20.09.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PSG Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Odział Zakład Gazowniczy w Łodzi
ul. Targowa 18
90-042 Łódź
4. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 578/1, 578/2, 588/1, 588/2, 597/1, 597/2, 634, 657/6, 657/8, 657/9, 657/10, 657/11, 796, 797/1, 797/2, obręb nr 0004 Miasto Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 01.10.2019 r.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-09-30 15:01
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-03 08:37

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.32.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 09.10.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Nexera Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 29,
00-867 Warszawa
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji teletechnicznej na działkach o nr ewid.: 261, 182/2, 252, 257, 258/2, 259/2, 530/2, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 278/1, 280, 281, 282, 401, 535, 402, 403, 404, 412, 411, 484, 512 Stara Wieś, gmina Biała Rawska, 85, 224, 157, 126, 145/2, 99/5, 127, 32, 143/1, 149/1 Szwejki Małe, gmina Biała Rawska, 106, 107, 114/2, 115/2, 115/1, 116/1, 167, 97, 99, 171/2, 132 Nowe Szwejki, gmina Sadkowice
211 Szwejki Wielkie, gmina Sadkowice,
268, 82, 84 Pilawy, gmina Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)  

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-10-15 16:53

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.33.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 25.10.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
26-300 Opoczno
4. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Nowy Chodnów, gmina Biała Rawska, na działkach
o nr ewid. 122/1, 122/2, 122/3, 141/1, 141/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 37/1, 41/3, 46/1 
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)  

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-10-29 16:48

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019r. poz. 1186) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.34.2019.MP
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 15.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typy YAKXs 4x120 mm2 na działkach o nr ewid. 41, 42, 82, 85, 139, 126
w miejscowości Wólka Strońska, gmina Regnów
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)  

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Przyborek
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2019-11-19 16:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1194
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 08:37

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5835014
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-19 16:44

Stopka strony