Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.1.2016.MW
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 18.01.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Ewelina i Mariusz Lis
4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa budynku mieszkalnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr geodezyjny 382 w miejscowości Cielądz gm. Cielądz
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 18.02.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-21 11:44
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-24 11:40

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.2.2016.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 18.01.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dz. nr geod. 27/11-obręb 0042 Stanisławów; dz. nr 105/1, 33 – obręb 0024 Krukówka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 17.02.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-21 12:03
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 07:51

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.3.2016.PI
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 25.01.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa sieci niskiego napięcia wraz z demontażem odcinka sieci 0,4kV (podział sieci) dla poprawy warunków napięciowych dla istniejących odbiorców zasilanych ze stacji 2-1369 Chodnów Nowy
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ---------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 24.02.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Irla
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-28 13:04
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 13:59

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy

SAB.I.6743.2.4.2016.MW

2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy

26.01.2016 r.

3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, na działce nr ew. 55, 54, 53/1, 52/1, 51/1, 41/1, 100, 113, 116/2, obręb 0030 Wylezinek, gmina Cielądz
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw

 

6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)

26.02.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-27 16:04
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 13:56

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.5.2016.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 25.01.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Tomasz Rzeżnicki
4. Opis projektowanego obiektu
 • rozbudowa sieci  wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego na działkach o nr geodezyjnym 322, 162, obręb: 101302_5.0047 Teodozjów, jednostka ewidencyjna: 101302_5 Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 23.02.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-29 08:52
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-18 13:20

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.6.2016.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 2.02.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Sieć kablowa nn 0,4 kV na działce nr ew. 27/3, 27/4 obręb Zakład Doświadczalny Rossocha gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 4.03.2016r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-02-08 15:49
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-15 09:23

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.7.2016.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 17.02.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu Sieć kablowa nn 0,4 kV na działkach nr ew.: 166, 164, 169, 186 - obręb nr 2, Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 19.03.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-02-22 10:57
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 10:43

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.8.2016.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 17.02.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu Sieć kablowa nn 0,4 kV na działce nr ew.: 166, 167, 168, 169, 186 - obręb nr 2 Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 19.03.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-02-22 10:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 10:43

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.9.2016.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 11.03.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Sieć kablowa nn 0,4 kV na działce nr ew. 220/2, 221/8, 216, 73 obręb nr 3 w m. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 12.04.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-03-16 16:00
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-18 13:24

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.10.2016.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 14.03.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Łódź - Teren, Rejon Energetyczny Żyrardów ul. mazowiecka 1-5, 96-300 Żyrardów, Pełnomocnik: Jarosław Trojak
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działce o nr geodezyjnym 41, obręb: 101302_5.0011  Chrząszczewek, jednostka ewidencyjna: 101302_5 Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 13.04.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-03-22 08:24
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-13 14:51

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.11.2016.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 14.03.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Łódź - Teren, Rejon Energetyczny Żyrardów ul. mazowiecka 1-5, 96-300 Żyrardów, Pełnomocnik: Jarosław Trojak
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr geodezyjnym 117/4, 49, 180/3, 180/1, obręb: 101302_5.0017  Gośliny, jednostka ewidencyjna: 101302_5 Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 13.04.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-03-22 08:30
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-13 14:55

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.12.2016.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 12.05.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Sieć elektroenergetyczna (linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4 kV) na działce nr ew. 167 obręb Huta Wałowska gm. Rawa Mazowiecka
 • i na dz. nr ew. 281, 269, 264, 55, 82, 263/2, 262
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw Zgłoszenie zostało wycofane
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-16 08:21
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-22 11:02
Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.13.2016.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 08.06.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Pełnomocnik: Andrzej Bugaj
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia  nN  i  rozbiórka istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN, na działkach o numerach geodezyjnych:  12/1, 12/2, 68/1, 68/2, 58, 11, obręb: 101302_5.0021  Józefów, jednostka ewidencyjna: 101302_5 Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 08.07.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-06-14 13:21
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-08 12:12

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.14.2016.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 14.06.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Sieć elektroenergetyczna (linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4 kV) na działce nr ew. 167, 140, 267, 161obręb Huta Wałowska gm. Rawa Mazowiecka i na dz. nr ew. 281, 269, 264, 55, 82, 263/2, 262, 75, 282 obręb Janolin gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 15.07.2016

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-06-15 15:22
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-15 14:31

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.1.272.2016.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 22.06.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 302/6, 253,295/2  w obrębie ewidencyjnym nr 19- Paprotnia w jednostce ewidencyjnej Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -----
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 23.07.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-06-24 14:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-26 11:01

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.15.2016.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 12.07.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn w m. Podlas gm. Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 95/1, 94/15, 94/2, 93/3
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 12.08.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-07-15 14:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-17 09:44

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.16.2016.MW
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 20.07.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, na działce nr ew. 1114, 1117, 817/2, 818, 1112/4, 1103 i 1104 obręb 0003 Cielądz, gmina Cielądz
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 22.08.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
  data wytworzenia: 2016-07-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-22 13:08
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 14:00

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.17.2016.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 28.07.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • budowa  kablowej sieci elektroenergetycznej nN 90,4kV  w miejscowości  Stara Wieś, gm. Biała Rawska w dz. nr geod. 93, 126/1, 125, 124, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, obręb 0043 Stara Wieś, jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 28.08.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-08-11 11:01
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-29 14:03

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.18.2016.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 27.09.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Pełnomocnik: Andrzej Bugaj
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN w m. Orla Góra, w działce nr geod. 261, w m. Teresin, w działkach nr geod. 196, 210, 211, 212, 213, jednostka ewidencyjna: 101302_5 Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 28.10 2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-10 08:28
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-08 16:21

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.19.2016.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 16.11.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu
 • Oświetlenie uliczne na działkach nr ew. 34/7, 34/9, 35/5, 37/5 obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 17.12.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-21 08:04
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 13:42

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
 1.  Znak sprawy SAB.I.6743.2.20.2016.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 25.11.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nN wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz budynków oraz demontaż istniejącej sieci napowietrznej nN na działkach nr  31,2,3,4,8,9,10,11,12,30,32,33,34/1,34/2,36,38,39,40,52,67,74  w obrębie ewidencyjnym nr 3- Gacpary w jednostce ewidencyjnej Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ----------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 27.12.2016 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 15:28
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-30 13:57

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.21.2016.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 14.12.2016 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci  o napięciu znamionowym poniżej 1 kV , dz. nr geod. 217, 216, 214, 270  -obręb 0010 Łaszczyn, Gm. Cielądz
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 14.01.2017 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-23 14:57
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 12:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23230
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-28 11:50:51