Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Młodszy referent

Wymiar etatu: 1/1

Na podstawie umowy o pracę

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie ekonomiczne lub ogólne ,

b) znajomość ustaw:

·        kodeks postępowania administracyjnego,

·        ustawa o samorządzie powiatowym,

·        instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.

c) posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenia w pracy w administracji samorządowej,

d) posiadanie kwalifikacji do pracy z zakresu asystentka/sekretarka,

e) umiejętność obsługi komputera,

f) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

g) dobry stan zdrowia.

 2. Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa komputera, faxu, kopiarki

b) obsługa sekretariatu: obsługa urządzeń biurowych w tym: centrala telefoniczna

c) prowadzenie rejestrów faksów przychodzących i wychodzących,

d) rejestracja w systemie elektronicznym pism przychodzących

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

d) kwestionariusz osobowy

e) kserokopie świadectw pracy z zakładów pracy, gdzie stosunek pracy został zakończony.

f)zaświadczenie o niekaralności lub napisane na podstawie pouczenia
o odpowiedzialności karnej oświadczenie o niekaralności.

g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym w terminie do dnia 6 maja 2008r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 Starosta Rawski
  (-)
Józef Matysiak

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 21.04.2008
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-04-21 12:33
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-21 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2464
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-04-21 12:52

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5992164
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 10:19

Stopka strony