Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej na terenie Zakładu Food Service Sp. z o.o.

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. poz. 1101), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 495/2010 z dnia 29.12.2010

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy  i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm)  w związku z art. 5a ust. 1 i 2 Prawa budowlanego )Dz.U.. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) zawiadamiam, że... zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 495/2010...

OGŁOSZENIE NR GG.II.6620.18.2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 9 obrębów gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 24 a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Dz. U. z 2013 r. poz. 805, poz. 829, Dz. U. z 2014 r. poz. 897) Starosta Rawski informuje:

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 4 listopada 2014 roku

Działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ... zawiadamia się, że w dniu 4 listopada 2014 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 339/2014...

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ...zawiadamia się, że w dniu 24 września 2014 r. wydane zostało postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 113/2014...

Obwieszczenie

Starosta Powiatu Rawskiego zawiadamia o przystąpieniu z dniem 03 czerwca 2014 r. do prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla następujących obrębów gminy Biała Rawska:...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

...zawiadamia się o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły...

Ogłoszenie o złożeniu wniosku

Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości, iż został złożony przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku  wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania...

Ogłoszenie Starosty o zatwierdzeniu w dniu 19.03.2014r. Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów Żydomice, Niwna, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn, Wołucza, Julianów Raducki gm. Rawa Mazowiecka na okres od dnia 01.01. 2014r. do dnia 31.12.2023r

OGŁOSZENIE NR GG.272.1.2013 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r., z perspektywą do 2030 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17384
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-16 11:39:04