Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej na terenie Zakładu Food Service Sp. z o.o.

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. poz. 1101), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 495/2010 z dnia 29.12.2010

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy  i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm)  w związku z art. 5a ust. 1 i 2 Prawa budowlanego )Dz.U.. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) zawiadamiam, że... zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Rawskiego nr 495/2010...

OGŁOSZENIE NR GG.II.6620.18.2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 9 obrębów gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 24 a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Dz. U. z 2013 r. poz. 805, poz. 829, Dz. U. z 2014 r. poz. 897) Starosta Rawski informuje:

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 4 listopada 2014 roku

Działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ... zawiadamia się, że w dniu 4 listopada 2014 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 339/2014...

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ...zawiadamia się, że w dniu 24 września 2014 r. wydane zostało postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 113/2014...

Obwieszczenie

Starosta Powiatu Rawskiego zawiadamia o przystąpieniu z dniem 03 czerwca 2014 r. do prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla następujących obrębów gminy Biała Rawska:...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

...zawiadamia się o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły...

Ogłoszenie o złożeniu wniosku

Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości, iż został złożony przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku  wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania...

Ogłoszenie Starosty o zatwierdzeniu w dniu 19.03.2014r. Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów Żydomice, Niwna, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn, Wołucza, Julianów Raducki gm. Rawa Mazowiecka na okres od dnia 01.01. 2014r. do dnia 31.12.2023r

OGŁOSZENIE NR GG.272.1.2013 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r., z perspektywą do 2030 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8373
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-01-16 11:39

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5993528
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 10:19

Stopka strony