Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 153/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska (dz. nr 476/1) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy OS.6341.1.19.2012.ZB
8 Dokument wytworzył Paweł Praczyk – pełnomocnik
„Bialski Owoc” Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 23.07.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.08.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 154/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.08.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:53
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:39
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 154/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska (dz. nr 476/1) Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy OS.6341.1.19.2012.ZB
8 Dokument wytworzył Insp. Zbigniew Biernat
9 Data dokumentu 19.10.2012 r.
10 Dokument zatwierdził p.o.  Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.10.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 153/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:55
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:40
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 155/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy OS.6341.1.23.2012.ZB
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Sadkowice
9 Data dokumentu 17.09.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.09.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 156/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.09.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 12:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:40
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 156/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Kaleń Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy OS.6341.1.23.2012.ZB
8 Dokument wytworzył  
9 Data dokumentu 30.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 155/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 13:01
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:41
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 157/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Nowy Trębaczew (dz. nr 177/2) Gmina: Sadkowice
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.28.2012
8 Dokument wytworzył „TRAKT” Norbert Dziuba i Katarzyna Markiewicz S.J.
9 Data dokumentu 17.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 62/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 13:06
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:42
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 158/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Biała Rawska Gmina: Biała Rawska
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.29.2012
8 Dokument wytworzył Makowscy S.J.
9 Data dokumentu 14.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 63/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 13:11
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:42
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 160/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Żydomice Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.31.2012
8 Dokument wytworzył Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 26.11.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.11.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 161/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.11.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 13:12
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:43
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 161/12
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Żydomice Gmina: Rawa Mazowiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.31.2012
8 Dokument wytworzył  
9 Data dokumentu 28.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 28.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 160/12
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.01.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 13:15
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:43
Lp. K a r t a    i n f o r m a c y j n a
1 Nr karty/rok 162/12
2 Rodzaj dokumentu wniosek
3 Temat dokumentu Ochrona wód
4 Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miejscowość: Stary Kurzeszyn Gmina: Rawa Mazwiecka
7 Znak sprawy SAB.II.6341.1.34.2012
8 Dokument wytworzył Gminny Zakład ds. Wodociągów
i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej
9 Data dokumentu 27.12.2012 r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.12.2012 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Maz.
ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
-
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie -
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 66/13
16 Data zamieszczenia w wykazie danych
o dokumencie
28.12.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2014-03-06 13:17
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-31 15:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10407
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-31 15:44:20