Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 6/2018
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Wykonanie zbiornika technologicznego
o poj. 105 m3
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
Decyzja nr 483/2018
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Jednostka ewidencyjna 101302_5 – gmina Biała Rawska,
obręb: 0042 Stanisławów,
działka nr ewidencyjny nr ewid. 50/2
(zakład King Fruit Sp.zoo.
na dz. nr geod. 50/2, 51, 57, 56/2, 60/1, 59, 62/1).
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina: Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.583.2018.GK
8 Dokument wytworzył KING FRUIT SP. Z O.O,
ul. Okrężna 34, 05-600 Grójec
Grażyna Kajtaniak
9 Data dokumentu 17.10.2018 r.
18.12.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Leszek Przybył
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.12.2018 r.
18.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-12 15:32
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 07:55

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 5/2018
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Wykonanie instalacji korekty pH
na oczyszczalni ścieków w Żydomicach
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Jednostka ewidencyjna 101304_2 –
gmina Rawa Mazowiecka,
obręb: 0016 Konopnica,
działki ewidencyjne nr ewid. 436, 476, 765, 766.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina: Rawa Mazowiecka,
powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.544.2018.GK
8 Dokument wytworzył Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 16.11.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Oddział Architektury i Budownictwa 96-200
Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-12-06 15:32

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 4/2018
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Rozbudowa i przebudowa budynku sortowniczo-przechowalniczego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
507/2018 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Jednostka ewidencyjna
101302_4 – miasto Biała Rawska,
obręb: 0004 m. Biała Rawska
ul. Kolejowa 35,
działki ewidencyjne nr 476/1.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Miasto: Biała Rawska,
powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.507.2018.GK
8 Dokument wytworzył BIALSKI OWOC SPÓŁKA Z O.O.
Grażyna Kajtaniak
9 Data dokumentu 31.10.2018 r.
18.12.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Leszek Przybył
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
18.12.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.11.2018 r.
18.12.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-28 16:01
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:56

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 3/2018
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Budynek inwentarski – kurnik, wiata, budynek gospodarczy, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe oraz zbiornik odparowujący na wody opadowe wraz z wewnętrzną instalacją gazu.
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Jednostka ewidencyjna
101304_2 - obszar wiejski,
gmina Rawa Mazowiecka,
obręb: 0004 Byszewice,
działki ewidencyjne nr 157, 158, 159.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Wieś: Byszewice,
gmina Rawa Mazowiecka,
powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.521.2018.GK
8 Dokument wytworzył Anna Owczarek i Piotr Owczarek
9 Data dokumentu 06.11.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-11-28 15:56

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 2/2018
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjnej W4 o halę montażu z dwukondygnacyjnym budynkiem warsztatowo-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą  obejmującą instalację kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji deszczowej oraz instalację wodociągową zewnętrzną w m. Podlas gm. Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 1/5, 1/6 obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „rozbudowa i przebudowa hal produkcyjnych z wiatą magazynową wraz z infrastru7kturą towarzyszącą w m. Podlas gm. Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 2 obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka, na działce nr ew. 726 obręb nr 7 w m. Rawa Mazowiecka
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę,  
Decyzja nr 223/2018 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Podlas gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 11/5, 1/6
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Podlas, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.223.2018.GS
8 Dokument wytworzył Andrzej Plewko– Wiceprezes Zarządu
METALBUD sp. z o.o.
Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 22.05.2018 r.
19.06.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy  
19.06.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.06.2018 r.
19.06.2018 r.  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-06-20 09:29
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-26 16:16

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 1/2018
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Stacja demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą zewnętrzną polegająca na budowie: budynku stacji demontażu pojazdów, wagi najazdowej, kanalizacji sanitarnej z części biurowej wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3, kanalizacji sanitarnej z części socjalno-warsztatowej wraz ze zbiornikiem o poj. do 10 m3, kanalizacji deszczowej z bezodpływowym szczelnym zbiornikiem na wody opadowe o poj. 220 m3, wewnętrznej linii zasilania elektroenergetycznego (WLZ) oraz zewnętrznej doziemnej instalacji wodociągowej, doziemnej instalacji gazowej na gaz ziemny, wykonaniu utwardzeń i parkingów
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
Decyzja nr 485/2017 zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Wałowice gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 614/3
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.485.2017.GS
8 Dokument wytworzył Piotr Studziński – prowadzący działalność gospodarczą pn. PPHU MIRTEX 96-200 Rawa Mazowiecka Aleja Konstytucji 3 Maja 22B
Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 4.12.2017 r.
15.01.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
15.01.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.01.2018 r.
15.01.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2018-01-05 08:41
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4206
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-19 08:56:39