Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Uchwały z 2009 roku

1.

Uchwała nr 159/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.12.01.2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

plik do pobrania Uchwała 159/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-09
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-09 15:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-09 15:36

2.

Uchwała nr 160/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.12.01.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warszatatu Terapii Zajęciowej lub jego doposażenie.

plik do pobrania Uchwała 160/2009

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-09
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-09 15:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-15 09:35

3.

Uchwała nr 161/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.26.01.2009r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Regnów.

plik do pobrania Uchwała 161/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-09
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-09 15:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-09 15:44
4.
Uchwała nr 162/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.02.03.2009r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały nr XXVIII/150/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.20.02.2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 162/2009
 
 
 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-24 15:36
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-24 15:38
5.
Uchwała nr 163/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.11.03.2009r. w sprawie zaoipiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 4702E Wiskitki-Łubno-Franciszkanów-ul.Kościuszki i Pl.Wolności w powiecie żyraradowskim.
 
plik do pobrania Uchwała 163/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-26
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-26 14:11
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-10 12:37
6.
Uchwała nr 164/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.11.03.2009r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 4349E droga krajowa nr 8 ul.Warszawska w powiecie tomaszowskim.
 
plik do pobrania Uchwała 164/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-26
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-26 14:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-12 13:12
7.
Uchwała nr 165/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.11.03.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 165/2009
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-03-26
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-03-26 09:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-26 10:11
8.
Uchwała nr 166/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.11.03.2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie do realizacji projektu.
 
 
plik do pobrania Uchwała 166/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-07 10:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-29 15:32
9.
Uchwała nr 167/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.03.2009r. w sprawie nabycia działki położonej we wsi Teodozjów niezbędnej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 4105E.

 plik do pobrania Uchwała 167/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-06 14:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 14:08
10.
 
Uchwała nr 168/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.03.2009r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XXIX/156/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.25.03.2009r. 
 
 
plik do pobrania Uchwała 168/2009
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-06 12:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-06 14:07
11.
Uchwała nr 169/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.31.03.2009r. w sprawie zmian w budżecie roku 2009.
 
plik o pobrania Uchwała 169/2009
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-06 14:08
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-06 14:16
12.
Uchwała nr 170/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.07.04.2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Urząd bliższy społeczeństwu" w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach PO KL 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.
 
plik do pobrania Uchwała 170/2009
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-06 14:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-16 14:53
13.
Uchwała nr 171/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.17.04.2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli. 
 
plik do pobrania Uchwała 171/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-06 14:52
14.
Uchwała nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.04.2009r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2009 w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.
 
plik do pobrania Uchwała 172/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-26
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-26 11:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-26 12:04
15.
Uchwała nr 173/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.04.2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.
 
plik do pobrania Uchwała 173/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-26
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-26 12:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-26 12:22
16.
Uchwała nr 174/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.04.2009r. w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku usytuowanym w Rawie Mazowieckiej przy ul.Reymonta 11.
 
plik do pobrania Uchwała 174/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-26
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-26 15:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-27 13:02
17.
Uchwała nr 175/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.04.209r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały nr XXX/163/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.17.04.2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 175/2009
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-27 12:57
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-27 13:59
18.
 
Uchwała nr 176/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.27.04.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
 
plik do pobrania Uchwała 176/2009
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-27 13:29
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-27 13:40
19.
 
Uchwała nr 177/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.08.05.2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
plik do pobrania Uchwała 177/2009 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-19 14:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-27 13:30
20.
 
Uchwała nr 178/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.08.05.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.

plik do pobrania Uchwała 178/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-27 14:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-12 13:11
21.
 
Uchwała nr 179/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.08.05.2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie do realizacji projektu.
 
plik do pobrania Uchwała 179/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-20 09:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-27 15:41
22.
 
Uchwała nr 180/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.22.05.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 180/2009
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-27 15:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 12:20
23.
Uchwała nr 181/2009 Zarządu Powiatu  Rawskiego z dn.29.05.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 181/2009
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-22
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-22 12:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-12 13:10
24.
Uchwała nr 182/2009  Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.17.06.2009r. w sprawie układu wykonawczego uchwały Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dn.09.06.2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 182/2009
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-22
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-22 13:29
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-12 13:10
25.
 
Uchwała  nr 183/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.17.06.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-22
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-22 13:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-12 13:11
26.
Uchwała nr 184/2009  Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.22.06.209r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie :Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej.
 
plik do pobrania Uchwała 184/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-15
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-15 09:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-12 13:12
27.
 
Uchwała  nr 185/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.22.06.2009r. w sprawie zaopiniowania nowego przebiegu drogi gminnej nr 113107 w miejscowości Jakubów gm.Rawa Mazowiecka.
 
plik do pobrania Uchwała 185/2009
 
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-15
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-15 09:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-13 10:05
28.Uchwała nr 186/2009 z dn.30.06.2009r. w sprawie układu wykonawczego uchwały nr XXXII/172/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.29.06.2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 186/2009
 
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-27 10:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:44
29.
Uchwała nr 187/2009 z dn.30.06.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 187/2009
 
 

załącznik nr 2 do uchwały

 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-27 10:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:46

30.
Uchwała nr 188/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.03.07.2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywne pokolenie 45+” w ramach Działania 6.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.

plik do pobrania Uchwała 188/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-12 15:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:46
31.
Uchwała 
nr 189/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.03.07.2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu ,, Mój szef to ja "w ramach dzaiałania 6.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.
 
plik do pobrania Uchwała 189/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-10 12:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:47
32.
Uchwała nr 190/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.10.07.2009r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Skierniewickiego.
 
plik do pobrania Uchwała 190/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-10 12:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:47
33.
Uchwała  nr 191/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z  dn.22.07.2009r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
plik do pobrania Uchwała 191/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-10 12:25
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-30 10:35

34.Uchwała nr 192/ 2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.22.07.2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 plik do pobrania Uchwała 192/2009

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-12 11:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:48
35.
Uchwała nr 193/ 2009 Zarządu Powiatu Rawskiego  z dn.22.07.2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania Uchwała 193/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-12 12:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:49

36.
Uchwała nr 194/ 2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.22.07.2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

plik do pobrania Uchwała 194/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-12 12:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:49

37.Uchwała nr 195/ 2009 Zarządu  Powiatu Rawskiego z dn.22.07.2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

plik do pobrania Uchwała 195/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-12 12:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:52
38.
Uchwała nr 196/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.22.07.2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania Uchwała 196/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-12 13:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 16:21

39.
Uchwała nr 197/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.22.07.2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

plik do pobrania Uchwała 197/2009

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-12 13:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:54
40.
Uchwała nr 198/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.22.07.2009 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania Uchwała 198/2009
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-12 13:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-21 09:32

41.
Uchwała nr 199/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.29.07.2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli.

plik do pobrania Uchwała 199/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-14
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-14 08:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:55
42.
Uchwała nr 200/22009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.06.08.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 200/2009
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-27 08:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-27 10:55
43.
Uchwała nr 201/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.06.08.2009r. w sprawie zaciagnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występujacego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu rawskiego.
 
plik do pobrania Uchwała 201/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak Wydział Rozwoju, Promocji i Informacji
  data wytworzenia: 2009-08-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-27 10:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-03 11:32
44.
Uchwała nr 202/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.06.08.2009r. w sprawie układu wykonawczego uchwały nr XXXIII/173/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dn.30.07.2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 202/2009
 
załącznik nr 1 do uchwały -zmiany planu dochodów budżetowych
 
załącznik nr 2 do uchwały -zwiększenie planu wydatków budżetowych
 
załącznik nr 3 do uchwały -zmiany w planie wydatków budżetowych
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak Wydział Rozwoju, Promocji i Informacji
  data wytworzenia: 2009-09-04
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-04 10:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-23 09:30

45.

Uchwała nr 203/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.25.08.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie na zasadzie partnera beneficjenta do projektu „Urząd JST XXI w.” w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie,Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej,Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
plik do pobrania Uchwała 203/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-23
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-03 16:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-14 11:55
46.
Uchwała nr 204/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego  z dn.25.08.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.

plik do pobrania
Uchwała 204/2009
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-29 15:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-06 14:07
47.
Uchwała nr 205/2009 Zarzadu Powiatu Rawskiego z dn.15.09.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 205/2009
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-30 10:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-30 10:42
48.
Uchwała nr 206/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 15.09.2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Klucz do matury – Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 
plik do pobrania Uchwała 206/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-09-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-09-23 09:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 16:19
49.
Uchwała nr 207/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.23.09.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
 
plik do pobrania Uchwała 207/2009
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 15:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 15:51
50.
Uchwała nr 208/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.23.09.2009r. w sprawie zmiany stałych składów komisji prztargowych dla prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest Powiat Rawski
.
 
plik do pobrania Uchwała 208/2009
 

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-05 14:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-05 14:55

51.
Uchwała Nr 209/2009  Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30.09.2009 r.
w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XXXIV/177/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25.09.2009 r.

plik do pobrania Uchwała 209/2009

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-07 10:10
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 10:17
52.
 
Uchwała nr 210/2009 z dn.30.09.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 210/2009
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-19 13:13
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-19 13:15
53.
Uchwała nr 211/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.30.09.2009r. w sprawie powołania Komisji do zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Rawski.
 
plik do pobrania Uchwała 211/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-05 14:53
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 10:18
54.
Uchwała Nr 212/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 02.10.2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Dobry start- lepsze jutro uczniów liceum profilowanego” w Zespole Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 
plik do pobrania Uchwała 212/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-19 11:13
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-19 11:23
55.

Uchwała Nr 213/200 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 02.10.2009 roku  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

 plik do pobrania Uchwała 213/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-19 11:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 14:14
56.
Uchwała Nr 214/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego  z dnia 29.10.2009 roku w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
 
plik do pobrania Uchwała 214/2009
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-19 14:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 14:17
57.
Uchwała nr 215 /2009 Zarzadu Powiatu Rawskiego z dnia 29.10.2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej.
 
plik do pobrania Uchwała 215/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-10 14:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 14:43
58.
Uchwała Nr 216/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 4.11.2009 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz upoważnienia dla przeprowadzających kontrolę.
 
plik do pobrania Uchwała 216/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-10 14:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 15:13
59.
Uchwała Nr 217/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 4.11.2009 roku w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
 
plik do pobrania Uchwała 217/2009
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-19 14:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 14:22
60.
Uchwała Nr  218/ 2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 9.11.2009r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych  na kwotę 2 210 621 zł od SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej z tytułu udzielonych przez powiat pożyczek.
 
plik do pobrania Uchwała 218/2009
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-19 14:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 14:30
61.
Uchwała Nr 219/ 2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 9.11.2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
plik do pobrania Uchwała 219/2009

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-10 14:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 15:12
62.
Uchwała Nr 220/ 2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 9.11.2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
plik do pobrania Uchwała 220/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-10 15:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 15:13
63.
Uchwała nr 221/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 20 listopada 2009 r.w sprawie zmiany stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia
postępowań, w których Zamawiającym jest Powiat Rawski.
 
 
plik do pobrania Uchwała 221/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-18 14:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-18 14:17
 64.
Uchwała Nr 222/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25.11.2009 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XXXV/188/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 listopada  2009 roku

plik do pobrania Uchwała 222/2009

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-19 14:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 12:17
65.

Uchwała nr 223/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 25.11.2009 roku w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.

plik do pobrania Uchwała 223/2009

 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-19 14:50
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 16:22
66.
Uchwała nr 224/2009 Zarzadu Powiatu Rawskiego z dnia 25.11. 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynku usytuowanym w Rawie Mazowieckiej przy
ul. Reymonta 14.
 
plik do pobrania Uchwała 224/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-18 14:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 14:51
67. 
Uchwała nr 225/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 30.11.2009 roku w sprawie zmian w budżecie 2009 roku
 
 
plik do pobrania Uchwała 225/2009
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-19 14:52
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 16:21
68.
Uchwała nr 226/ 2009
Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 4.12.2009r.
w sprawie umorzenia należności pieniężnych na kwotę 668 000 zł od SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej z tytułu udzielonej przez powiat pożyczki.

plik do pobrania Uchwała 226/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-19 16:00
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 16:20
 69.
Uchwała nr 227/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego  z dnia 4.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.

plik do pobrania
Uchwała 227/2009
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-19 16:03
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 16:20
 70.
Uchwała nr 228/2009  Zarządu Powiatu Rawskiego z  dnia 16.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
 
plik do pobrania Uchwała 228/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-19 16:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 16:17
71.
 Uchwała nr 229/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 16.12.2009r.zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”
w ramach Podziałania 7.1.2 w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013 oraz udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania
Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie,podpisania umowy, realizacji projektu.
 
plik do pobrania Uchwała 229/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 13:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-19 16:19
 72.
Uchwała Nr 230/2009  Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
 
plik do pobrania Uchwała 230/2009
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-20 11:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 11:19
73.
Uchwała nr 231/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego  z dnia 17.12.2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.
 
 
plik do pobrania Uchwała 231/2009

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-20 11:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 11:19
74.

Uchwała nr 232/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17.12.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

plik do pobrania Uchwała 232/2009
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-20 11:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 12:14
 
75. 
Uchwała nr 233/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
 
 
plik do pobrania Uchwała 233/2009
 
 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-20 11:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-21 09:27
 76.
Uchwała nr 234/2009 z dn.30.12.2009. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na stan majątku Powiatu Rawskiego mienia powstałego w wyniku realizacji robót nawierzchniowych i podbudowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ŁSSE w Rawie Mazowieckiej. 
 
 
plik do pobrania Uchwała 234/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-20 11:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 12:29

 77.
Uchwała nr 235/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XXXVI/197/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 
plik do pobrania Uchwała 235/2009
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-20 12:18
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 12:56
 
78. 
Uchwała nr 236/209 z dn.31.12.2009r. w sprawie zmian w budżecie 2009r.
 
plik do pobrania Uchwała 236/2009
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-20 12:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 13:08
79.
 Uchwała nr 237/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30.12.2009 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
 
 plik do pobrania Uchwała 237/2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-20
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-20 12:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 13:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5957
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-09-16 16:16:15