Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. 
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 1/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Regnów gm. Regnów dz. nr ew. 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 602, 425
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Regnów, gmina Regnów, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.597.2015.MW
8 Dokument wytworzył Wojciech Poturalski członek zarządu Windprojekt Sp. z o.o. Sp. k.  Magda Wójcik
9 Data dokumentu 29.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 203
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie  
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-07 07:43
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 13:14

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. 
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 2/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Regnów gm. Regnów dz. nr ew. 501, 502, 503, 504, 505, 602, 425
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Regnów, gmina Regnów, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.598.2015.MW
8 Dokument wytworzył Wojciech Poturalski członek zarządu Windprojekt Sp. z o.o. Sp. k.  Magda Wójcik
9 Data dokumentu 29.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 203
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie  
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-07 07:45
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 13:19

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. 
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 3/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 429/2012 z dnia 17.10.2012r.
3 Temat dokumentu Budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną, placami manewrowymi oraz zjazdem z drogi)
4 Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Regnów gm. Regnów dz. nr ew. 25, 26, 28, 29, 30, 79/1
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Regnów, gmina Regnów, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.584.2015.GK
8 Dokument wytworzył Wojciech Poturalski członek zarządu Windprojekt Sp. z o.o. Sp. k.  Magda Wójcik
9 Data dokumentu 18.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.02.2016r
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 203
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie  
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-25 07:56
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 13:05

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. 
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 4/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 430/2012 z dnia 17.10.2012r.
3 Temat dokumentu Budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi)
4 Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Regnów gm. Regnów dz. nr ew. 53, 51/1 i 79/1
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Regnów, gmina Regnów, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.585.2015.GK
8 Dokument wytworzył Wojciech Poturalski członek zarządu Windprojekt Sp. z o.o. Sp. k.  Magda Wójcik
9 Data dokumentu 18.12.2015r.
10 Dokument zatwierdził Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 203
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie  
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-01-25 07:59
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 13:08

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 5/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Ciągi komunikacyjne i place manewrowe, miejsca postojowe, odwodnienie terenu utwardzonego do studni chłonnych na wody opadowe z układem podczyszczania z separatorem substancji ropopochodnych
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Cielądz gm. Cielądz dz. nr ew. 943/10, 943/12 i 943/18
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Cielądz, gmina Cielądz, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.236.2016.MW
8 Dokument wytworzył Marcin Skóra członek zarządu HERCO Sp. z o.o. Sp. k.  Magda Wójcik
9 Data dokumentu 01.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu  
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 203
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
 
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie  
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-06-20 11:54

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. 
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 6/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Budynek mroźni z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci: infrastruktury drogowej, zewnętrznej infrastruktury technicznej (instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki, instalacja wodociągowa, instalacja elektryczna)
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Rylsk gm. Regnów dz. nr ew. 315/1 i 315/2
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Rylsk, gmina Regnów, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.286.2016.MW
8 Dokument wytworzył Anna Czajkowska prezes zarządu Congelatoria Sp. z o.o. Magda Wójcik
9 Data dokumentu 28.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.07.2016 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 203
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie ----
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji ----
18 Uwagi ----

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
  data wytworzenia: 2016-07-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-22 13:26
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-25 11:56

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. 
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 7/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Układ dróg wewnętrznych, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wody i instalacji teletechnicznej
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Rylsk gm. Regnów dz. nr ew. 315/1 i 315/2
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Rylsk, gmina Regnów, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.287.2016.MW
8 Dokument wytworzył Anna Czajkowska prezes zarządu Kraina Lodu Sp. z o.o., Congelatoria Sp. z o.o. , Mroźnia Rylsk Sp. z o.o., Magda Wójcik
9 Data dokumentu 28.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.07.2016 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 203
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie ----
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji ----
18 Uwagi ----

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
  data wytworzenia: 2016-07-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-22 13:29
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-25 12:04

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. 
Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 8/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalnym i łącznikiem oraz infrastrukturą obejmującą utwardzenie terenu, kanalizację deszczową i wewnętrzną linię zasilającą oraz przebudowę istniejącej hali magazynowej, polegającą na poszerzeniu otworu drzwiowego
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Cielądz gm. Cielądz dz. nr ew. 943/10, 943/11, 943/12 i 943/18
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Cielądz, gmina Cielądz, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.302.2016.MW
8 Dokument wytworzył Marcin Skóra członek zarządu HERCO Sp. z o.o. Sp. k.  Magda Wójcik
9 Data dokumentu 06.07.2016r.
10 Dokument zatwierdził Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu  
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5 p. 203
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
 
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie  
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
18 Uwagi  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Wójcik
  data wytworzenia: 2016-07-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-22 13:32
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 12:30

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Lp.  Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 9/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych) kwatera VII i VIII na terenie ZGO AQUARIUM Sp.z o.o. Zakład ZGO Pukinin
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę Decyzja nr 456/2016 zatwierdzająca projekt
 i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Pukinin gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 157, 158, 159, 160
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.456.2016.GS
8 Dokument wytworzył Włodzimierz Misztal – Prezes ZGO AQUARIUM Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 26.10.2016 r. 9.11.2016r.
10 Dokument zatwierdził Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu  9.11.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.10.2016 r. 9.11.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-17 12:25

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości, że do Starosty Rawskiego wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.    Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy informuję, że z chwilą wydania decyzji, organ zapewnia możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Kursywą uzupełniono kartę o dodatkowe dane dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Lp.  Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 10/2016
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę
3 Temat dokumentu Przebudowa i rozbudowa hali namiotowej na terenie ZGO Pukinin
4 Nazwa dokumentu Wniosek o pozwolenie na budowę Decyzja nr 530/2016 zatwierdzająca projekt
 i udzielająca pozwolenia na budowę
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obręb Pukinin gm. Rawa Mazowiecka dz. nr ew. 164/1, 163/1, 1081/1
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju m. Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie
7 Znak sprawy SAB.I.6740.530.2016.GS
8 Dokument wytworzył Włodzimierz Misztal – Prezes ZGO AQUARIUM Grażyna Sworska
9 Data dokumentu 30.12.2016 r. 25.01.2017r.
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy 25.01.2017r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Oddział Architektury i Budownictwa 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 p. 204
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
 Link do decyzji
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy tak
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.12.2016 r. 25.01.2017r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
18 Uwagi Nie dotyczy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-01-31 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11492
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-08-25 12:04:41