Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

64A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3

 Znak sprawy

OS.III.7661-14/07/08

4

 Data złożenia

18.12.2007 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Mirosław Lusa Niwna 9 96-200 Rawa Mazowiecka

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

4B/08

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-12 11:16

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

63A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne (kody 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 191209, 200202)

3

 Znak sprawy

OS.III.7663-3/07

4

 Data złożenia

06.11.2007 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. P.U.H. „SobPol” Marian Sobolewski i Piotr Sobolewski, Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

62B/07

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-12 11:13

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

62A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia  na pobór wód podziemnych w miejscowości Studzianek gmina Biała Rawska

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-24/07/08

4

 Data złożenia

27.12.2007 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Krzysztof Melon zam. Studzianek 57, 96-230 Biała Rawska

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

3B/08

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-12 11:11

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

61A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia  na pobór wód podziemnych w miejscowości Łaszczyn gmina Cielądz

3

 Znak sprawy

OS.V.6223-1-23/07/08

4

 Data złożenia

24.12.2007 r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Henryk Budek, zam. Komorów 65a 96-214 Cielądz

 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

2B/08

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 12.09.2008
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-09-12 11:10

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

60A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z działki nr 129/9, obręb Zabłocie Gm. Sadkowice

3

Znak sprawy

OS.II.6131/39/07

4

Data złożenia

06.12.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Gminy Sadkowice, 96-206 Sadkowice

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy wraz z zaznaczonymi drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 14.12.2007 r., znak: OS.II.6131/39/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

61B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 • data wytworzenia: 17.01.2008
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-01-17 08:48

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

59A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 602, obręb 3 Miasta Biała Rawska

3

Znak sprawy

OS.II.6131/36/07

4

Data złożenia

05.11.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 29.11.2007 r., znak: OS.II.6131/36/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

60B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 • data wytworzenia: 17.01.2008
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-01-17 08:47

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

58A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z działek nr 315/1 i 315/3 w obrębie 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/31/07

4

Data złożenia

14.09.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy wraz z zaznaczonym drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- przeznaczenie terenu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 22.10.2007 r., znak: OS.II.6131/31/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

59B/07

12

Uwagi

 

 

 • data wytworzenia: 17.01.2008
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-01-17 08:45
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-17 08:46

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

57A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew w obrębie Matyldów Gm. Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/37/07

4

Data złożenia

07.11.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3- Maja, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- informacja o przeznaczeniu terenu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 14.11.2007 r., znak: OS.II.6131/37/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

58B/07

12

Uwagi

 

 

 

 • data wytworzenia: 18.12.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-12-18 11:18

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

56A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 312/3 w obrębie 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/35/07

4

Data złożenia

31.10.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy zasadniczej wraz z zaznaczonym drzewami

- wypis z rejestru gruntów

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 07.11.2007 r., znak: OS.II.6131/35/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

57B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 • data wytworzenia: 18.12.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-12-18 11:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-18 11:17

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

55A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie transportu odpadów (kody:17 01 07,20 03 01,20 02 03)

3

Znak sprawy

OS.III.7664-5 /07

4

Data złożenia

16.10.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Mariusz Górski, Zagórze 12, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, zaświadczenie                   o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

55B/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

55B/07

12

Uwagi

brak

 • data wytworzenia: 23.11.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-11-23 12:30

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

54A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie odzysku odpadów (kod:10 01 02)

3

Znak sprawy

OS.III.7663-1 /07

4

Data złożenia

30.07.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

quick –mix Sp.zo.o.

ul.Brzegowa 73,57-100 Strzelin.

Zakład Rawa Mazowiecka,ul.Opoczyńska 14,96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, pozwolenie na użytkowanie obiektu, mapa z miejscem magazynowania,

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

54B/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

54B/07

12

Uwagi

brak

 • data wytworzenia: 23.11.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-11-23 12:28
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-23 12:28

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

53A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie Babsk Gm. Biała Rawska

3

Znak sprawy

OS.II.6131/34/07

4

Data złożenia

27.09.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 01.10.2007 r., znak: OS.II.6131/34/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

52B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-30 14:30

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

52A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie Niemirowice Gm. Biała Rawska

3

Znak sprawy

OS.II.6131/32/07

4

Data złożenia

18.09.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-  wycinek z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 01.10.2007 r., znak: OS.II.6131/32/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

51B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-30 14:29

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

51A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie 4 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/29/07

4

Data złożenia

10.09.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Rawskie TBS, ul. Tomaszowska 10 J, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- informacja o przeznaczeniu terenu

- zgoda właściciela działki na usunięcie drzew

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 25.09.2007 r., znak: OS.II.6131/29/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

50B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-30 14:28

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

50A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie Babsk Gm. Biała Rawska

3

Znak sprawy

OS.II.6131/28/07

4

Data złożenia

30.08.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Biała Rawska

Ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wycinek z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonym drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 24.09.2007 r., znak: OS.II.6131/28/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nie udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

49B/07

12

Uwagi

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-30 14:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-05 13:22

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

49A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3

Znak sprawy

OS.III.7661-12 /07

4

Data złożenia

03.08.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

PKS w Skierniewicach, Placówka Terenowa w Rawie Mazowieckiej, ul. Wałowska 4

96 – 200 Rawa Mazowiecka     

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

program, zaświadczenie o numerze regon, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa najmu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

48B/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

48B/07

12

Uwagi

brak

 

 

 

 

 

 

 • data wytworzenia: 05.11.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-11-05 13:21

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

48A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Kod:13 01 13,13 03 07, 15 02 02, 16 02 13,08 02 01,12 01 01 17 04 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 01 07, 08 03 18,16 02 14, 16 06 04 16 06 05

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 10/07

4

 Data złożenia

18.07.2007r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Belle –Poland Sp. zo.o. ul.Mszczonowska 36,96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

program, KRS,

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

47B/07

12

 Uwagi

brak

 

 

 

 • data wytworzenia: 05.11.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-11-05 13:34

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

41A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie koncesji na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego
w m. Wola Chojnata, gm.Biała Rawska.

3

Znak sprawy

OS.V.7510-6/07

4

Data złożenia

20.08.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Transport Towarowy - Radosław Szcześniak

Koprzywna 37, 96-230 Biała Rawska; Regon: 750812533

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- projekt prac geologicznych dla rozpoznania złoża

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

- decyzja w sprawie nadania numeru NIP

- fragment mapy ewidencyjnej

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydana koncesja – decyzja z dnia 19.11.2007 r., znak: OS.V.7510-6/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

56 B/07

12

Uwagi

 

 

  • data wytworzenia: 23.11.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-11-23 12:26

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

40A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Kody:13 02 08,16 06 01, 16 01 07, 16 02 13,15 02 02

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 7/07

4

 Data złożenia

14.06.2007r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki

 organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Rol-Agro Sp.zo.o.Wilkowice 86,96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

program, KRS, oświadczenie definiujące przedsiębiorcę zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki

 organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z  dnia 10.07.2007r.Znak:OS.III.7661-7/07

10

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

41B

12

 Uwagi

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 05.09.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-09-05 14:18

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

39A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie złoża kruszywa naturalnego
w m. Stara Wojska, gm. Rawa Mazowiecka.

3

Znak sprawy

OS.V.7510-4/07

4

Data złożenia

11.05.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Kopalnia piasku LECH-POL Zygmunt Lechowski

ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka; Regon: 750433356

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- koncesja na rozpoznanie złoża

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

- decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego

- 2 akty notarialne

- mapa obszaru i terenu górniczego

- tabela obliczenia strat zasobów geologicznych

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydana koncesja – decyzja z dnia 04.07.2007 r., znak: OS.V.7510-4/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

37B/07

12

Uwagi

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 16.10.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-16 16:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-16 16:05

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

38A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie koncesji na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego
w m. Stara Wojska, gm. Rawa Mazowiecka.

3

Znak sprawy

OS.V.7510-1/07

4

Data złożenia

08.01.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Kopalnia piasku LECH-POL Zygmunt Lechowski

ul. Ogrodowa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka; Regon: 750433356

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- projekt prac geologicznych dla rozpoznania złoża

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

- decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego + potwierdzenie
   zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz
   podatku akcyzowego

- 2 akty notarialne

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydana koncesja – decyzja z dnia 26.02.2007 r., znak: OS.V.7510-1/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

36B/07

12

Uwagi

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 16.10.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-16 16:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-23 12:37

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

37A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej

3

Znak sprawy

OS.II.6131/20/07

4

Data złożenia

12.06.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. J. Piłsudskiego 4

96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-  wycinek z mapy zasadniczej wraz z zaznaczonymi drzewami

- wypis z rejestru gruntów

- informacja o przeznaczeniu terenu

 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji z dnia 10.07.2007 r., znak: OS.II.6131/20/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

35B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-08-06 09:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-12 09:40

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

36A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie i przesadzenie drzew i krzewów w miejscowości Rawa Mazowiecka na działce nr 290/2 obręb 2 Miasta Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/19/07

4

Data złożenia

15.05.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

96 – 200 Rawa Mazowiecka     

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-Wypisy z rejestru gruntów

- Mapkę z zaznaczonymi drzewami

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 13.06.2007r.   OS.II.6131/19/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

32B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-07-10 12:03

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

35A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Broniew, gm. Sadkowice.

3

Znak sprawy

OS.V.6223-1-17/07

4

Data złożenia

18.06.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Jan Ziarkowski

Broniew 3, 96-208 Lubania 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- operat wodnoprawny

- dokumentacja hydrogeologiczna

- opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydano pozwolenie – decyzja z dnia 10.09.2007 r., znak: OS.V.6223-1-17/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

39B/07

12

Uwagi

 

 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 16.10.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-16 15:57

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

34A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w miejscowości Sadkowice

3

Znak sprawy

OS.II.6131/13/07

4

Data złożenia

25.04.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urząd Gminy Sadkowice 96-206 Sadkowice

96 – 200 Rawa Mazowiecka     

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-Wypisy z rejestru gruntów

- Mapkę z zaznaczonymi drzewami

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 24.05.2007r.   OS.II.6131/13/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

31B/07

12

Uwagi

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-06-22 10:42

 

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

33A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w miejscowości Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/18/07

4

Data złożenia

09.05.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościuszki 19

96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- Odbitka  mapy terenu szkoły

- opinia właściciela Urzędu Miasta

- przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 23.05.2007r.   OS.II.6131/18/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

30B/07

12

Uwagi

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-06-22 10:43

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

32A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w miejscowości Koprzywna Gm. Biała Rawska

3

Znak sprawy

OS.II.6131/17/07

4

Data złożenia

23.04.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Miasto Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57  

96-230 Biała Rawska

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- Mapkę z zaznaczonym drzewem

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 18.05.2007r.   OS.II.6131/17/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

29B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-06-22 10:44

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

31A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w miejscowości Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/16/07

4

Data złożenia

13.04.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

96 – 200 Rawa Mazowiecka     

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- Odbitka z mapy ewidencyjnej działek przy ul. Słowackiego oraz przy ul. Kolejowej

- Wypis z rejestru gruntów

- Wniosek zainteresowanych 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 11.05.2007r   OS.II.6131/16/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

28B/07

12

Uwagi

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-06-22 10:46

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

30A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w miejscowości Rawa Mazowiecka przy ul. Tulipanowej

3

Znak sprawy

OS.II.6131/15/07

4

Data złożenia

12.04.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

96 – 200 Rawa Mazowiecka     

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-Wypisy z rejestru gruntów

- Mapkę z zaznaczonymi drzewami

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 7.05.2007r.   OS.II.6131/15/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

27B/07

12

Uwagi

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-06-22 10:47

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

28A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Rawa Mazowiecka.

3

Znak sprawy

OS.V.6223-1-15/07

4

Data złożenia

24.05.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- operat wodnoprawny

- dokumentacja hydrogeologiczna

- opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydano decyzję z dnia 05.07.2007 r., znak: OS.V.6223-1-15/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

33B/07

12

Uwagi

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-07-13 13:19

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

27A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Dańków, gm. Biała Rawska.

3

Znak sprawy

OS.V.6223-1-14/07

4

Data złożenia

21.05.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Kozielski Sp. z o.o., ul. Lanciego 12, 02-792 Warszawa

Zakład produkcyjny - Dańków 52, 96-230 Biała Rawska; Regon: 750199481 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- operat wodnoprawny

- dokumentacja hydrogeologiczna

- opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydano pozwolenie – decyzja z dnia 03.08.2007 r., znak: OS.V.6223-1-14/07

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

38B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 16.10.2007
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-16 15:56

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

26A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne Kod:20 02 03

3

 Znak sprawy

OS.III.7664 – 3/07

4

 Data złożenia

23.03.2007r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Pani Grażyna  Janicka ,,TORINO” Usługi asenizacyjne transportowe Babsk ul.Leśna 15/4 96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

Wniosek wycofano

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-08 10:51

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

25A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne Kod:20 02 03

3

 Znak sprawy

OS.III.7664 – 1/07

4

 Data złożenia

03.01.2007r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Adam Grzegorzewski ‘’Usługi Pogrzebowe’’

ul. Warszawska 10,96-200 Rawa Mazowiecka

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

22B

12

 Uwagi

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-08 10:53

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

24A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 3/07

4

 Data złożenia

28.03.2007r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

„POKRYCIA DACHOWE” Mariusz Burzyński

ul. Krosnowa 29, 96-218 Słupia 

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

 Uwagi

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-08 10:55

Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

23A/07

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

3

 Znak sprawy

OS.III.7661 – 1/07

4

 Data złożenia

12.03.2007r.

5

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P.P.H.U. „Sokolnicki” Przemysław Sokolnicki

ul. Sucha 27, 42-200 Częstochowa

6

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

7

 Nazwa organu - adresata wniosku

Starosta Rawski

8

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 814 38 71    pok. 302

9

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania

 (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

 Uwagi

Wniosek pozostawiono bez rozpoznania.

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-08 10:57

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

22A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w miejscowości Kurzeszyn Stary Gmina Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/12/07

4

Data złożenia

28.03.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3-go Maja 32  

96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- Odbitka z mapy ewidencyjnej wsi Stary Kurzeszyn

- Wypisy z rejestru gruntów

- Wypis z planu przestrzennego zagospodarowania

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 05.04.2007r.   OS.II.6131/12/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

21B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-15 14:57

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

21A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w miejscowości Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/11/07

4

Data złożenia

28.03.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka ul. Plac Piłsudskiego 4  

96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- Wypis z rejestru gruntów

- Mapkę z zaznaczonym drzewem

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 17.04.2007r.   OS.II.6131/11/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

20B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-15 14:56

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

20A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w miejscowościach Nowa Wojska, Soszyce, Boguszyce Małe Gmina Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/10/07

4

Data złożenia

19.03.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3-go Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- Odbitka z mapy ewidencyjnej wsi Boguszyce Małe, Soszyce i Nowa Wojska

- Wypis z rejestru gruntów

- Wniosek zainteresowanych 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 27.03.2007r   OS.II.6131/10/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

19B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-15 14:55

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

19A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w miejscowości Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/8/07

4

Data złożenia

30.03.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

96 – 200 Rawa Mazowiecka     

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-Wypisy z rejestru gruntów

- Mapkę z zaznaczonymi drzewami

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 04.04.2007r.   OS.II.6131/8/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

18B/07

12

Uwagi

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-05-15 14:53
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-15 14:54

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

18A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Kaleń, gm. Sadkowice.

3

Znak sprawy

OS.V.6223-1-12/07

4

Data złożenia

12.04.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Anna Czerwińska

Kaleń 43, 96-206 Sadkowice 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- operat wodnoprawny

- dokumentacja hydrogeologiczna

- opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydano decyzję z dnia 09.07.2007 r., znak: OS.V.6223-1-12/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

34B/07

12

Uwagi

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-07-13 13:20

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

17A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Wilcze Piętki, gm. Biała Rawska.

3

Znak sprawy

OS.V.6223-1-11/07

4

Data złożenia

26.03.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Krzysztof Domański

Wilcze Piętki 23, 96-230 Biała Rawska 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- operat wodnoprawny

- dokumentacja hydrogeologiczna

- opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydana decyzja z dnia 11.06.2007 r., znak: OS.V.6223-1-11/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

25B/07

12

Uwagi

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-07-13 13:22

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

16A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Grzymkowice, gm. Biała Rawska.

3

Znak sprawy

OS.V.6223-1-10/07

4

Data złożenia

21.03.2007r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wojciech Mroczkiewicz

Grzymkowice 82, 96-230 Biała Rawska 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- operat wodnoprawny

- dokumentacja hydrogeologiczna

- opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- decyzja środowiskowa

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-03-27 14:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-27 15:00

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

15A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Grzymkowice, gm. Biała Rawska.

3

Znak sprawy

OS.V.6223-1-9/07

4

Data złożenia

21.03.2007 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wojciech Mroczkiewicz

Grzymkowice 82, 96-230 Biała Rawska 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- operat wodnoprawny

- dokumentacja hydrogeologiczna

- opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- decyzja środowiskowa

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 302, tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-03-27 14:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-27 14:57

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

14A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w mieście Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/7/07

4

Data złożenia

27.02.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka ul.Plac Pilsudskiego 5   96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-wypis z rejestru gruntów

-mapkę z zaznaczonymi drzewami

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

 tel. 814-38-71

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydane zezwolenie- decyzja z dnia 06.03.2007r   OS.II.6131/7/07

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

11

Numery innych kart w wykazie dotyczących wnioskodawcy

14B

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-03-27 12:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-27 14:42

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o udzielenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

13A/07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w miejscowości Rawa Mazowiecka

3

Znak sprawy

OS.II.6131/6/07

4

Data złożenia

09.02.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka ul.Plac Pilsudskiego 5   96-200 Rawa Mazowiecka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-wypis z rejestru gruntów

-mapkę z zaznaczonym drzewem

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Starosta Rawski

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej;Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 301,

tel. 814-38-71