Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 
                                        OGŁOSZENIE

                                        Starosta Rawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika  Starostwa Powiatowego referenta ds. gospodarki leśnej i ochrony przyrody
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.    

 1.Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie: min. średnie o kierunku leśnictwo,

b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

c)umiejętność obsługi komputera i programów: Windows, Ms Word i Exel,

d)znajomość ustaw: o lasach, o ochronie przyrody, kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

a)umiejętność pracy w zespole

b)preferowany staż pracy w administracji 6 miesięcy

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:             

a)prowadzenie nadzoru nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących  
   własności Skarbu Państwa,

     b)cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących   własności Skarbu Państwa,

        c)wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,  d)prowadzenia  rejestru  przetrzymywanych,  hodowanych  zwierząt podlegających  ograniczeniom  na  podstawie   umów  międzynarodowych, o których mowa  w ustawie o ochronie przyrody oraz wydawania zaświadczeń  o wpisie w/w zwierząt do rejestru,

     e)wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy.

      f)wydawania zgody na usunięcie drzew lub krzew lub krzewów z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność Powiatu.

4. Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV)

b)list motywacyjny

c)dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d)kwestionariusz osobowy

e)zaświadczenie o stanie zdrowia,

f)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego pl.Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki leśnej i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminie do dnia 25 września 2006r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w  Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 Starosta Rawski 
 (-) Józef  Matysiak

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 11.09.2006
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-09-11 10:17
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-22 13:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2712
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-10-22 13:35

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5989064
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-20 12:27

Stopka strony